Znaleziono 11 artykułów.

Rozwój przestrzenny Warszawy w latach 1800-1914 w świetle źródeł kartograficznych / Henryk Bartoszewicz.
Henryk Bartoszewicz,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1-2, 2003165-187   Pobierz
Opis
artykułu
Polskie ugrupowania polityczne w Rosji wobec problemu niepodległości Rzeczypospolitej (luty-listopad 1917 roku) / Henryk Bartoszewicz.
Henryk Bartoszewicz,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1, 199947-66   Pobierz
Opis
artykułu
Obraz kartograficzny miast i miasteczek mazowieckich w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku / Henryk Bartoszewicz.
Henryk Bartoszewicz,
Rocznik Mazowiecki - 2001211-228   Pobierz
Opis
artykułu
Źródła kartograficzne do historii miast Mazowsza Północnego w drugiej połowiej XVIII i pierwszej połowie XIX wieku / Henryk Bartoszewicz.
Henryk Bartoszewicz,
Rocznik Mazowiecki - 2003169-179   Pobierz
Opis
artykułu
Pomiary i kartowanie dóbr ziemskich na Mazowszu : prace geodetów Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskim / Henryk Bartoszewicz.
Henryk Bartoszewicz,
Rocznik Mazowiecki - 200429-43   Pobierz
Opis
artykułu
Prace geometrów i kartografów pruskich na Mazowszu i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1793-1806 / Henryk Bartoszewicz.
Henryk Bartoszewicz,
Rocznik Mazowiecki - 200941-57   Pobierz
Opis
artykułu
Projekty rewirów dla ludności żydowskiej w miastach mazowieckich 1807-1830 / Henryk Bartoszewicz.
Henryk Bartoszewicz,
Rocznik Mazowiecki - 2006104-120   Pobierz
Opis
artykułu
Projekty urbanistyczne i plany regulacyjne miast mazowieckich XVII-XIX wieku / Henryk Bartoszewicz.
Henryk Bartoszewicz,
Rocznik Mazowiecki - 201033-58   Pobierz
Opis
artykułu
"Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od połowy XVIII wieku do połowy XX wieku", Andrzej Konias, Słupsk 2010 : [recenzja] / Henryk Bartoszewicz.
Henryk Bartoszewicz, Andrzej Konias,
Rocznik Mazowiecki - 2011233-239   Pobierz
Opis
artykułu
Obraz kartograficzny Żyrardowa w XIX i pierwszej połowie XX wieku / Henryk Bartoszewicz.
Henryk Bartoszewicz,
Rocznik Żyrardowski - 2011551-576   Pobierz
Opis
artykułu
Obraz kartograficzny Pragi XVIII-XIX wieku / Henryk Bartoszewicz.
Henryk Bartoszewicz,
Rocznik Mazowiecki - 201227-41   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.