Znaleziono 12 artykułów.

Trąba powietrzna nad Radziwiem / Krzysztof Zadrożny.
Krzysztof Zadrożny,
Nasze Korzenie - 201276   Pobierz
Opis
artykułu
Osobliwe zjawiska : piorun kulistyczny na łamach prasy z 1824 roku / Krzysztof Zadrożny.
Krzysztof Zadrożny,
Nasze Korzenie - 201276   Pobierz
Opis
artykułu
Bitwa pod Ciółkowem : 22 stycznia 1863 / Krzysztof Zadrożny.
Krzysztof Zadrożny,
Nasze Korzenie - 201120-21   Pobierz
Opis
artykułu
Spór o grunt, czyli legendarny kamień na granicy wsi Słup i Suserz / Krzysztof Zadrożny.
Krzysztof Zadrożny,
Nasze Korzenie - 201218-19   Pobierz
Opis
artykułu
Obraz wsi sokólskiej połowy XIX wieku w rękopisie Adama Bućkiewicza / Krzysztof Zadrożny.
Krzysztof Zadrożny,
Nasze Korzenie - 201145   Pobierz
Opis
artykułu
Drobin i okolice w Powstaniu Styczniowym / Krzysztof Zadrożny.
Krzysztof Zadrożny,
Nasze Korzenie - 201226-28   Pobierz
Opis
artykułu
Żandarmi narodowi ze Staroźreb / Krzysztof Zadrożny.
Krzysztof Zadrożny,
Nasze Korzenie - 201241   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja na łamach prasy o osuwiskach płockiej skarpy / Krzysztof Zadrożny.
Krzysztof Zadrożny,
Nasze Korzenie - 201288   Pobierz
Opis
artykułu
Gustaw i Bolesław Ćwirkowie – powstańcy styczniowi / Krzysztof Zadrożny.
Krzysztof Zadrożny,
Nasze Korzenie - 201352-53   Pobierz
Opis
artykułu
Mogiła powstańca Adama Ratajskiego : epilog artykułu "Żandarmi narodowi ze Staroźreb", „Nasze Korzenie” 2012, nr 3, s. 41 / Krzysztof Zadrożny.
Krzysztof Zadrożny,
Nasze Korzenie - 201353   Pobierz
Opis
artykułu
Kajetan Wawrzyniec Baliński / Krzysztof Zadrożny.
Krzysztof Zadrożny,
Nasze Korzenie - 201338-41   Pobierz
Opis
artykułu
Cmentarz ewangelicki we wsi Miałkówek : rys historyczny / Krzysztof Zadrożny.
Krzysztof Zadrożny,
Nasze Korzenie - 201342-43   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.