Znaleziono 13 artykułów.

Wydział V Nauk Lekarskich / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 2009103-104   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział V Nauk Lekarskich / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 201096-99   Pobierz
Opis
artykułu
Nagrody Nobla 2010 w dziedzinie medycyny i w dziedzinie chemii, Warszawa, 14 XII 2010 / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 201040   Pobierz
Opis
artykułu
Wyzwania XXI wieku: ochrona zdrowia i kształcenie medyczny, Warszawa, 20 IV i 27 X 2010 / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 201033-36   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i chemii (Warszawa, 24 I i 15 XI 2006 r.) / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200627   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Strategia zwalczania choroby niedokrwiennej serca (Warszawa, 19 IV 2006 r.) / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200628   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Językowe, psychologiczne i etyczne aspekty komunikacji lekarza z pacjentem (Warszawa, 29-30 XI 2006 r.) / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200637   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział V Nauk Lekarskich / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 201191-94   Pobierz
Opis
artykułu
Nagrody Nobla 2011 w dziedzinie medycyny i w dziedzinie chemii (Warszawa, 6 grudnia 2011 r.) / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 201137-38   Pobierz
Opis
artykułu
Wyzwania XXI wieku : ochrona zdrowia i kształcenie medyczne (Warszawa, 13 kwietnia i 8 października 2011 r.) / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 201134-36   Pobierz
Opis
artykułu
Nagrody Nobla 2012 w dziedzinie medycyny, biologii i chemii : Warszawa, 18 grudnia 2012 r. / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 201234-37   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział V Nauk Lekarskich / Dagmara Mirowska-Guzel, Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski, Dagmara Mirowska-Guzel,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 201271-74   Pobierz
Opis
artykułu
Wyzwania XXI wieku: ochrona zdrowia i kształcenie medyczne : Warszawa, 12 kwietnia i 23 października 2012 r. / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 201220-22   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.