Znaleziono 6 artykułów.

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : O ważnych motywach słownych w poezji Ignacego Krasickiego [Streszczenie] / Teresa Kostkiewiczowa.
Teresa Kostkiewiczowa,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 1996111-112   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : "Przewodnik słów polskich do prawdy" : Ludzie Oświecenia o zjawisku manipulacji językowej / Teresa Kostkiewiczowa.
Teresa Kostkiewiczowa,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 1990117-118   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sesja naukowa ku czci Juliana Krzyżanowskiego w 25. rocznicę śmierci : (Warszawa, 7 XII 2001) / Teresa Kostkiewiczowa.
Teresa Kostkiewiczowa,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200120-21   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sytuacja nauk humanistycznych w świecie współczesnym : (Konferencja – Warszawa, 21 II 2003) : Wprowadzenie / Teresa Kostkiewiczowa.
Teresa Kostkiewiczowa,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200311-12   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sytuacja nauk humanistycznych w świecie współczesnym : (Konferencja – Warszawa, 21 II 2003) : Zakończenie / Teresa Kostkiewiczowa.
Teresa Kostkiewiczowa,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200363   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Wspomnienia pośmiertne : Janusz Pelc (1930-2005) / Teresa Kostkiewiczowa.
Teresa Kostkiewiczowa,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200576-78   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.