Znaleziono 8 artykułów.

Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Fizjologiczne znaczenie turgoru / Piotr Strebeyko.
Piotr Strebeyko,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 1985102-105   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z działalności naukowej w 1990 r. : Odczyty przedstawione na Zebraniach Ogólnych : Światło słoneczne jako źródło energii / Piotr Strebeyko.
Piotr Strebeyko,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 199098-104   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Kazimierz Bassalik (1879-1960) / Piotr Strebeyko.
Piotr Strebeyko,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 1983183-186   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Witold Nowicki (1903-1994) / Piotr Strebeyko.
Piotr Strebeyko,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 199453-56   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Referaty i streszczenia : O możliwości wzmożenia fotosyntezy za pomocą fluorescencji / Piotr Strebeyko.
Piotr Strebeyko,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 199284-87   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Komisji Zarządu : Komisja do spraw rewindykacji majątku TNW / Piotr Strebeyko.
Piotr Strebeyko,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 1991110-115   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie / Piotr Strebeyko.
Piotr Strebeyko,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 1991116   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Jubileusz profesora Aleksandra Gieysztora / Piotr Strebeyko.
Piotr Strebeyko,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 1991155-159   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.