Znaleziono 13 artykułów.

Starsze 'sekty' protestanckie na Mazowszu i pograniczu mazurskim do I wojny światowej / Elżbieta Mironczuk, Jan Mironczuk.
Elżbieta Mironczuk, Jan Mironczuk,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200663-76   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczność żydowska w okręgu bożniczym w Ostrołęce do okresu powstania styczniowego / Jan Mironczuk.
Jan Mironczuk,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200743-73   Pobierz
Opis
artykułu
Rzymskokatolicy a inne wyznania chrześcijańskie w powiecie ostrołęckim / Jan Mironczuk.
Jan Mironczuk,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200775-101   Pobierz
Opis
artykułu
Budowa aresztu w Ostrołęce (1902-1903) / Jan Mironczuk, Wojciech Skłodowski.
Jan Mironczuk, Wojciech Skłodowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2009315-318   Pobierz
Opis
artykułu
Relacje ewangelicko-katolickie na Mazowszu Północnym w I połowie XIX wieku : sprawa ostrołęcka / Jan Mironczuk.
Jan Mironczuk,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200542-51   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów represji władz państwowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych na północno-wschodnim Mazowszu w latach 1953-1956 / Jan Mironczuk.
Jan Mironczuk,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2000242-250   Pobierz
Opis
artykułu
Sytuacja dzieci z domów dziecka 'Caritas' w Brańszczyku (pow. wyszkowski) i Ostrówku (pow. wołomiński) po powołaniu zarządu przymusowego (23 I 1950 r.) / Jan Mironczuk.
Jan Mironczuk,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2002297-306   Pobierz
Opis
artykułu
Przejmowanie dóbr zakonnych przez państwo : (na przykładzie majątku Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Loretto, pow. Wszyków) / Jan Mironczuk.
Jan Mironczuk,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1999153-159   Pobierz
Opis
artykułu
Władze Państwowe wobec egzystencji i rozwoju liczebnego żeńskich zgromadzeń zakonnych : (na przykładach z b. woj. ostrołęckiego w latach 1954-1961) / Jan Mironczuk.
Jan Mironczuk,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200153-68   Pobierz
Opis
artykułu
Prawosławie w powiecie ostrołęckim wobec odbudowy Rzeczypospolitej po I wojnie światowej / Jan Mironczuk.
Jan Mironczuk,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200965-80   Pobierz
Opis
artykułu
Władze państwowe a ewangelicy na Mazowszu : sprawa pojawienia się ewangelików w Ostrołęce w początkach XIX w. / Elżbieta Mironczuk, Jan Mironczuk.
Elżbieta Mironczuk, Jan Mironczuk,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2003174-188   Pobierz
Opis
artykułu
Żydzi w dziejach Ostrołęki = Jews in the history of Ostrołęka / Jan MIronczuk.
Jan Mironczuk,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 201394-101   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawa rewiru dla ludności żydowskiej w Ostrołęce : pierwsza połowa XIX w. / Jan Mironczuk.
Jan Mironczuk,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 201099-111   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.