Znaleziono 16 artykułów.

Integracyjne znaczenie euroregionów zachodnio-europejskich - jako 'małych ojczyzn' / Maria Greta.
Maria Greta,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200169-82   Pobierz
Opis
artykułu
Gospodarka rolno-żywnościowa Litwy w perspektywie integracji z Unią Europejską : problemy i perspektywy / Maria Greta, Elena Gylyte, Krzysztof Lewandowski.
Maria Greta, Elena Gylyte, Krzysztof Lewandowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200287-95   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską w opinii właścicieli gospodarstw rodzinnych / Andrzej Bieńkowski, Maria Greta, Wiesław Łyczek, Włodzimierz Puliński.
Andrzej Bieńkowski, Maria Greta, Wiesław Łyczek, Włodzimierz Puliński,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1998330-343   Pobierz
Opis
artykułu
Wspólnotowa polityka regionalna i jej reforma a strategia lizbońska / Maria Greta, Krzysztof Lewandowski.
Maria Greta, Krzysztof Lewandowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2006137-144   Pobierz
Opis
artykułu
Euroregion Bałtyk wobec wyzwań aktywujących pogranicze / Maria Greta, Krzysztof Lewandowski.
Maria Greta, Krzysztof Lewandowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2006145-156   Pobierz
Opis
artykułu
Miejsce polityki regionalnej Unii Europejskiej w politykach wspólnotowych / Maria Greta.
Maria Greta,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1999177-192   Pobierz
Opis
artykułu
Narodowe a europejska polityka społeczna w krajach Unii Europejskiej / Maria Greta, Krzysztof Lewandowski.
Maria Greta, Krzysztof Lewandowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1999203-213   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy spójności regionalnej Unii Europejskiej w obliczu poszerzenia i pogłębienia integracji / Maria Greta.
Maria Greta,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2000251-263   Pobierz
Opis
artykułu
Ewolucja wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej / Maria Greta, Krzysztof Lewandowski.
Maria Greta, Krzysztof Lewandowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200195-120   Pobierz
Opis
artykułu
Zagrożenia i szanse dla polskiego sektora MSP w kontekście europejskich procesów integracyjnych / Maria Greta.
Maria Greta,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200261-72   Pobierz
Opis
artykułu
Wspólnotowa polityka rolna i jej reforma a Strategia Lizbońska / Maria Greta, Krzysztof Lewandowski.
Maria Greta, Krzysztof Lewandowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2005103-119   Pobierz
Opis
artykułu
Euro - geneza, istota funkcjonowania, skutki / Maria Greta, Witold Kasperkiewicz.
Maria Greta, Witold Kasperkiewicz,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200344-53   Pobierz
Opis
artykułu
Budżet Wspólnot Europejskich - wymiar finansowy najbliższego poszerzenia / Maria Greta.
Maria Greta,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200380-89   Pobierz
Opis
artykułu
Współpraca transgraniczna na północnym i wschodnim pograniczu Polski : budowa Europy zaczyna się na granicy / Maria Greta.
Maria Greta,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200493-105   Pobierz
Opis
artykułu
Miejsce i rola euroregionów w polityce regionalnej Unii Europejskiej / Maria Greta, Anna Misztal.
Maria Greta, Anna Misztal,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2010285-294   Pobierz
Opis
artykułu
Próba oszacowania wartości krańcowej skłonności do konsumpcji w wybranych państwach europejskich w latach 2000-2009 / Maria Greta, Wojciech Gasiński.
Maria Greta, Wojciech Gasiński,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2010295-304   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.