Znaleziono 13 artykułów.

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe przed swoim dziesięcioleciem : kilka refleksji / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 19945-8   Pobierz
Opis
artykułu
Nauka - kultura - region : w 20-lecie województwa ostrołęckiego i 10-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika : kilka refleksji / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 19955-13   Pobierz
Opis
artykułu
W hołdzie Adamowi Chętnikowi / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 19965-12   Pobierz
Opis
artykułu
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe w ruchu naukowym i kulturalnym Kurpiowszczyzny / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1991121-125   Pobierz
Opis
artykułu
Stan i perspektywy kształcenia kadr w doświadczeniach Międzywojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Administracji Rządowej i Samorządów Terytorialnych w Ostrołęce / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1991159-166   Pobierz
Opis
artykułu
Kreowanie elit kierowniczych u schyłku Polski Ludowej : (wybrane aspekty z analiz badań ostrołęckich) / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199015-26   Pobierz
Opis
artykułu
Elity lokalne a samorządy terytorialne : próba analizy problemu / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1992186-195   Pobierz
Opis
artykułu
Lokalne elity rządzące : próba definicji w oparciu o wstępną analizę wyników badań socjologicznych / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1993180-192   Pobierz
Opis
artykułu
Samorząd terytorialny a demokracja w makroregionie północno-wschodnim Polski : wybrane zagadnienia / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1995215-231   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie finansami lokalnymi - elity lokalne a pieniądz publiczny / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1996236-259   Pobierz
Opis
artykułu
Uwarunkowania systemu oświaty / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1996273-277   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie finansami lokalnymi / Iwona Zofia Czaplicka.
Andrzej J. Kozłowski, Iwona Zofia Czaplicka, M. Ciborowska-Kubiak, I. Nawrolska,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1996278-281   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie samorządami terytorialnymi / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1997111-128   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.