Znaleziono 32 artykułów.

Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 2011347-349   Pobierz
Opis
artykułu
Ukształtowanie i wyposażenie wnętrza kościoła w odnowionym rycie rzymskim : aspekt liturgiczno-prawny / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 200187-99   Pobierz
Opis
artykułu
Kult Najświętszej Maryi Panny w "Bogurodzicy" - najcenniejszym zabytkiem polskiej średniowiecznej pieśni religijnej / Daniel Brzeziński, Aneta Renata Żabowska.
Daniel Brzeziński, Anna Renata Żabowska,
Studia Płockie - 200367-79   Pobierz
Opis
artykułu
Matka Kościołów Mazowsza : przebudowa prezbiterium kościoła katedralnego w Płocku w 100-lecie rekonsekracji katedry (1903-2003) / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 200427-50   Pobierz
Opis
artykułu
"Szczególnie piękna możliwość" : w poszukiwaniu liturgicznych korzeni Benedykta XVI / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 200645-56   Pobierz
Opis
artykułu
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej : tradycje i współczesność / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 200753-59   Pobierz
Opis
artykułu
"Sakramentalny charakter przymierza małżeńskiego. Studium teologicznodogmatyczne", Czesław Rychlicki, Płock 1997 : [recenzja] / Daniel Brzeziński.
Czesław Rychlicki, Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 1998243-245   Pobierz
Opis
artykułu
Liturgia jako ostatni ziemski etap historii zbawienia / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 199937-41   Pobierz
Opis
artykułu
Prace magisterskie napisane w płockim Punkcie Konsultacyjnym (sekcja katolików świeckich) Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1996-1998 / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 1999235-240   Pobierz
Opis
artykułu
W poszukiwaniu teologicznego sensu liturgii : refleksje na 2000-lecie chrześcijaństwa / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 200037-48   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz prac magisterskich napisanych w płockim Punkcie Konsultacyjnym ATK (sekcja katolików świeckich) i obronionych na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w roku akademickim 1998/99 / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 2000267-269   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz prac magisterskich napisanych w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (sekcja katolików świeckich) i obronionych na Wydziale Teologicznym UKSW w latach 1999-2002 / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 2003231-236   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz prac zawodowych i licencjackich napisanych w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (sekcja katolików świeckich) i obronionych na Wydziale Teologicznym UKSW w latach 1999-2002 / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 2003237-254   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz publikacji Księży Profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz kapłanów Diecezji Płockiej zatrudnionych w innych uczelniach, c.d. (1999-2003) / Daniel Brzeziński, Remigiusz Stacherski.
Daniel Brzeziński, Remigiusz Stacherski,
Studia Płockie - 2004267-347   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz prac magisterskich napisanych w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (sekcja katolików świeckich) i obronionych na Wydziale Teologicznym UKSW w roku akademickim 2002/2003 / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 2005255-258   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz prac zawodowych licencjackich napisanych w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (sekcja katolików świeckich) i obronionych na Wydziale Teologicznym UKSW w roku akademickim 2002/2003 / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 2005259-261   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz prac magisterskich napisanych w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (sekcja katolików świeckich) i obronionych na Wydziale Teologicznym UKSW w latach 2003-2006 / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 2006253-259   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz prac zawodowych licencjackich napisanych w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (sekcja katolików świeckich) i obronionych na Wydziale Teologicznym UKSW w latach 2003-2006 / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 2006261-266   Pobierz
Opis
artykułu
Koncepcja roku kościelnego w nauczaniu Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 200869-77   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz publikacji księży profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz innych kapłanów Diecezji Płockiej, c. d. (2004-2008) / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 2009247-319   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz publikacji Księży Profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz kapłanów Diecezji Płockiej zatrudnionych w innych uczelniach, c.d. (1994-1998) / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 1999259-301   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 2001331-333   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 2002333-335   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 2003305-307   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 2004349-351   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 2005301-303   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 2006289-291   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 2007337-339   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 2008299-301   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 2009321-323   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Studia Płockie - 2010345-347   Pobierz
Opis
artykułu
Filozoficzne inspiracje teologii wyzwolenia Gustavo Gutierreza / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński,
Warszawskie Studia Pastoralne - 201353-74   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.