Znaleziono 17 artykułów.

Argumentacja patrystyczna w "Liście do Rodzin" Ojca Świętego Jana Pawła II / Waldemar Turek.
Waldemar Turek,
Studia Płockie - 199519-31   Pobierz
Opis
artykułu
Człowiek w obliczu cierpienia: "De providentia" Seneki i "De mortalitate" Św. Cypriana / Waldemar Turek.
Waldemar Turek,
Studia Płockie - 1996133-142   Pobierz
Opis
artykułu
Prymat biskupa Rzymu w okresie patrystycznym : rozwój idei od Klemensa Rzymskiego do Leona Wielkiego / Waldemar Turek.
Waldemar Turek,
Studia Płockie - 200151-58   Pobierz
Opis
artykułu
"Nie ma władzy, która by nie pochodziła od Boga": Rz 13,1 w interpretacji Ireneusza i Orygenesa / Waldemar Turek.
Waldemar Turek,
Studia Płockie - 200255-64   Pobierz
Opis
artykułu
"Ten, który dał wierzących, da również i pomocników" (List 5,7) : przymioty kandydatów do kapłaństwa w "Listach" św. Ambrożego / Waldemar Turek.
Waldemar Turek,
Studia Płockie - 2010153-165   Pobierz
Opis
artykułu
Dlaczego studiować pisma Ojców Kościoła? : niektóre wskazania Magisterium / Waldemar Turek.
Waldemar Turek,
Studia Płockie - 200315-26   Pobierz
Opis
artykułu
"De sacramentis" Św. Ambrożego w Katechizmie Kościoła Katolickiego / Waldemar Turek.
Waldemar Turek,
Studia Płockie - 199733-40   Pobierz
Opis
artykułu
Grzech przeciw Duchowi Świętemu: Mt 12,31-32 w Listach do Serapiona św. Atanazego Wielkiego / Waldemar Turek.
Waldemar Turek,
Studia Płockie - 199867-74   Pobierz
Opis
artykułu
Odrzucenie darów Ducha Świętego a grzech nieodpuszczalny w ujęciu św. Ireneusza / Waldemar Turek.
Waldemar Turek,
Studia Płockie - 199925-36   Pobierz
Opis
artykułu
"Wierzymy w Ojca, i Syna, i Ducha Świętego" : bóstwo i pochodzenie Ducha Świętego w ujęciu św. Bazylego Wielkiego († 379) / Waldemar Turek.
Waldemar Turek,
Studia Płockie - 200049-56   Pobierz
Opis
artykułu
"Grzech przeciw Duchowi Świętemu w tradycji patrystycznej", Waldemar Turek, Kraków 2000 : [recenzja] / Leszek Misiarczyk.
Waldemar Turek, Leszek Misiarczyk,
Studia Płockie - 2001303-306   Pobierz
Opis
artykułu
"Jak żyć łaską. Płodność Boża w czynach ludzkich", Wojciech Giertych, Kraków 2006 : [recenzja] / Waldemar Turek.
Waldemar Turek, Wojciech Giertych,
Studia Płockie - 2007313-315   Pobierz
Opis
artykułu
"Kto trwa w miłosci. Pierwszy List św. Jana Apostoła w ujęciu wybranych pisarzy łacińskich okresu patrystycznego", Waldemar Turek, Kraków 2009 : [recenzja] / Leszek Misiarczyk.
Waldemar Turek, Leszek Misiarczyk,
Studia Płockie - 2010333-335   Pobierz
Opis
artykułu
Encyklika "Lumen Fidei": śladami starożytnych pisarzy chrześcijańskich / Waldemar Turek.
Waldemar Turek,
Studia Płockie - 201373-84   Pobierz
Opis
artykułu
"Wierni wzmacniają się poprzez wiarę" (De utilitate credendi 1, 2) : św. Augustyn w Liście apostolskim Benedykta XVI "Porta fidei" / Waldemar Turek.
Waldemar Turek,
Studia Płockie - 201219-26   Pobierz
Opis
artykułu
"Tra due anime" : le relazioni interpersonali in Sant’Agostino", Waldemar Turek, Roma 2012 : [recenzja] / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski, Waldemar Turek,
Studia Płockie - 2012329-332   Pobierz
Opis
artykułu
„Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę”: Klemens Rzymski w obliczu trudności wspólnoty korynckiej / Waldemar Turek.
Waldemar Turek,
Studia Płockie - 201441-53   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.