Znaleziono 32 artykułów.

Czas paschalnej pokuty / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 201161-69   Pobierz
Opis
artykułu
Śpiew i muzyka w liturgii w wykładzie A. J. Nowowiejskiego / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 201151-60   Pobierz
Opis
artykułu
Sakrament przebaczenia i misterium pojednania / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 1988 - 198929-34   Pobierz
Opis
artykułu
Materiały liturgiczne w "Miesięczniku Pasterskim Płockim (c.d.) / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 1988 - 1989291-346   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazur" - popularny religijno-społeczny tygodnik diecezji płockiej (1906-1918) / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 1991 - 1992263-297   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów kultu Matki Boskiej Koziebrodzkiej / Andrzej Rojewski, Krzysztof Szwejkowski.
Andrzej Rojewski, Krzysztof Szwejkowski,
Studia Płockie - 1993137-153   Pobierz
Opis
artykułu
Błogosławieństwa w Kościele rzymsko-katolickim / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 199685-131   Pobierz
Opis
artykułu
Misterium przebaczenia i pojednania w celebracji Eucharystii / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 2009107-124   Pobierz
Opis
artykułu
Symbolika światła w liturgii / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 2010167-192   Pobierz
Opis
artykułu
Liturgia źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego w "Duchu liturgii" kardynała Josepha Ratzingera / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 200631-44   Pobierz
Opis
artykułu
Formacja duchowieństwa archidiakonatu dobrzyńskiego w latach 1597-1609 i jej wpływ na przyjęcie posoborowej liturgii / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 197623-54   Pobierz
Opis
artykułu
Życie liturgiczne wiernych archidiakonatu dobrzyńskiego w świetle akt wizytacji biskupich z lat 1597-1609 / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 1978167-197   Pobierz
Opis
artykułu
Recepcja ksiąg liturgicznych soboru trydenckiego w archidiakonacie dobrzyńskim w latach 1597-1609 / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 1979187-203   Pobierz
Opis
artykułu
Stan obiektów kultowych i ich adaptacja do wymogów reformy trydenckiej w archidiakonacie dobrzyńskim w latach 1597-1609 / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 1980179-213   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys dziejów kultu św. Zygmunta w diecezji płockiej w okresie przedtrydenckim / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 1981101-121   Pobierz
Opis
artykułu
Liturgiczne formy pobożności wiernych : dzieje, rys pastoralny / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 199557-87   Pobierz
Opis
artykułu
Kierunki i perspektywy liturgicznego działania / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 199741-49   Pobierz
Opis
artykułu
"Modlitwy", Elżbieta Krauer, Warszawa 2004 : [recenzja] / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski, Elżbieta Krauer,
Studia Płockie - 2006281-282   Pobierz
Opis
artykułu
"Gąbińskie Wiadomości Parafialne" jako źródło do dziejów parafii i miasta z lat 1932-1934 / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 2007275-298   Pobierz
Opis
artykułu
Kongresy i dni eucharystyczne w diecezji płockiej w latach posługi pasterskiej Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 2008113-133   Pobierz
Opis
artykułu
Formularze mszalne i oficja brewiarzowe o św. Zygmuncie w Polsce w okresie przedtrydenckim / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 198263-86   Pobierz
Opis
artykułu
Eucharystia sakramentem jedności Kościoła : aspekt liturgiczno-pastoralny / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 1983157-173   Pobierz
Opis
artykułu
Choroba i sakrament namaszczenia chorych : refleksje pastoralne / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 19849-21   Pobierz
Opis
artykułu
Zwyczaje i obrzędy adwentu i Bożego Narodzenia w parafii Drobin / Andrzej Rojewski, Stanisław Dziekan.
Andrzej Rojewski, Stanisław Dziekan,
Studia Płockie - 1984161-204   Pobierz
Opis
artykułu
Pielgrzymka i metanoia : refleksje teologiczno-duszpasterskie / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 198517-23   Pobierz
Opis
artykułu
Kościół wspólnotą osób / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 198783-87   Pobierz
Opis
artykułu
Świadomość dnia niedzielnego a świętość Kościoła / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 198789-95   Pobierz
Opis
artykułu
Materiały liturgiczne w "Miesięczniku Pasterskim Płockim" w latach 1906-1939 : część I / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 1987311-355   Pobierz
Opis
artykułu
Posługa celebransa w mszalnym zgromadzeniu liturgicznym / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 199011-24   Pobierz
Opis
artykułu
Księdza Walentego Załuski „Wykład Mszy świętej” na łamach tygodnika diecezji płockiej „Mazur” z lat 1907-1908 / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 2013197-218   Pobierz
Opis
artykułu
Namaszczenie chorych, czyli służba Chrystusowi w cierpiących / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 201265-82   Pobierz
Opis
artykułu
Problematyka maryjna na łamach „Mazura”, popularno – religijnego tygodnika diecezji płockiej z lat 1906-1918 / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski,
Studia Płockie - 2014179-212
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.