Znaleziono 13 artykułów.

"Młodzież akademicka w kreowaniu nauki. Nauki Humanistyczne", red. Ryszard Droba, Adam Bobryk, Marta Jakubiak, Siedlce 2008 : [recenzja] / Iwona Kabzińska.
Marian Jakubik, Adam Bobryk, Iwona Kabzińska, Ryszard Droba,
Szkice Podlaskie - 2008201-206   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływ Atanazego Brzeskiego na kształtowanie się postaw prawosławnych wobec ruchu unijnego / Adam Bobryk.
Adam Bobryk,
Szkice Podlaskie - 20035-14   Pobierz
Opis
artykułu
"Blisko, a tak daleko. Polacy w obwodzie brzeskim na Białorusi", pod red. Adama Bobryka, Warszawa 2004 : [recenzja] / Monika Szabłowska.
Adam Bobryk, Monika Szabłowska,
Szkice Podlaskie - 2004177-179   Pobierz
Opis
artykułu
II Международна научно-практуческая конференция "Культурное бзаимодейсмбие России и Польши", Смоленск 24-25 октября 2008 года / Adam Bobryk.
Adam Bobryk,
Szkice Podlaskie - 2008213-215   Pobierz
Opis
artykułu
"Życie społeczne Polaków na Wschodzie. Wybrane zagadnienia", red. Adam Bobryk, Siedlce 2007 : [recenzja] / Monika Jasińska.
Monika Jasińska, Adam Bobryk,
Szkice Podlaskie - 2008195-200   Pobierz
Opis
artykułu
"Historia i teraźniejszość Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Siedlcach", red. Antoni Raczyński, Czesław Jarecki-Sikorski, Bożena Raczyńska, Arletta Borkowska, Piotr Prekurat, Siedlce 2010 : [recenzja] / Adam Bobryk.
Adam Bobryk, Antoni Raczyński, Czesław Jarecki-Sikorski, Bożena Raczyńska, Arletta Borkowska, Piotr Prekurat,
Szkice Podlaskie - 2009 - 2010325-328   Pobierz
Opis
artykułu
Odrodzenie prawosławnego życia monastycznego w Polsce po II wojnie światowej, na przykładzie klasztoru na Świętej Górze Grabarce / Adam Bobryk.
Adam Bobryk,
Szkice Podlaskie - 200275-83   Pobierz
Opis
artykułu
"Kultura pogranicza - pogranicze kultur. Культура пограничья - пограничье культур", red. Adam Bobryk, Siedlce-Pułtusk 2005 : [recenzja] / Beata Jodełka.
Adam Bobryk, Beata Jodełka,
Szkice Podlaskie - 2005247-250   Pobierz
Opis
artykułu
Podlasie jako ważny element kontaktów z "Macierzą" Polaków z Litewskiej SRR w latach 1944-1986 / Andam Bobryk.
Adam Bobryk,
Szkice Podlaskie - 2001161-171   Pobierz
Opis
artykułu
"Żydzi Siedleccy", Edward Kopówka, Siedlce 2001 : [recenzja] / Adam Bobryk.
Adam Bobryk, Edward Kopówka,
Szkice Podlaskie - 2003213-216   Pobierz
Opis
artykułu
"Polacy w Gruzji", pod red. Edwarda Walewandra, Lublin 2002 : [recenzja] / Adam Bobryk.
Adam Bobryk, Edward Walewander,
Szkice Podlaskie - 2004151-154   Pobierz
Opis
artykułu
"Leksykon duchowieństwa polskiego represjowanego w ZSRS 1939-1988", Roman Dzwonkowski, Lublin 2003 : [recenzja] / Adam Bobryk.
Adam Bobryk, Roman Dzwonkowski,
Szkice Podlaskie - 2005231-234   Pobierz
Opis
artykułu
"Mniejszości narodowe a ewangelizacja. Białoruś-Ukraina", Roman Dzwonkowski, Lublin 2004 : [recenzja] / Adam Bobryk.
Adam Bobryk, Roman Dzwonkowski,
Szkice Podlaskie - 2006149-152   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.