Znaleziono 12 artykułów.

Julian Cegliński i jego potomkowie na przestrzeni XIX i XX wieku / Damian Sitkiewicz.
Damian Sitkiewicz,
Rocznik Mińsko-Mazowiecki - 2009270-294   Pobierz
Opis
artykułu
"Ziemianie z województwa warszawskiego w latach 1918-1945", Irena Żabińska, Toruń 2011 : [recenzja] / Damian Sitkiewicz.
Damian Sitkiewicz, Irena Żabińska,
Rocznik Mazowiecki - 2012252-254   Pobierz
Opis
artykułu
Dobra ziemskie Krubki w latach 1855-1944 : (szkic) / Damian Sitkiewicz.
Damian Sitkiewicz,
Rocznik Mińsko-Mazowiecki - 201221-31   Pobierz
Opis
artykułu
Dobra ziemskie i dwór w Stojadłach w drugiej połowie XIX wieku / Damian Sitkiewicz.
Damian Sitkiewicz,
Rocznik Mińsko-Mazowiecki - 2012103-117   Pobierz
Opis
artykułu
Testament i spis inwentarza Józefy Doria-Dernałowicz / Damian Sitkiewicz.
Damian Sitkiewicz,
Rocznik Mińsko-Mazowiecki - 2012143-160   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Juliana Grobelnego w latach 1939-1944 (poza "Żegotą") / Damian Sitkiewicz.
Damian Sitkiewicz,
Rocznik Mińsko-Mazowiecki - 2013101-126   Pobierz
Opis
artykułu
Kronika wydarzeń społeczno-politycznych w powiecie mińskomazowieckim w 1932 roku / Alicja Gontarek, Damian Sitkiewicz.
Alicja Gontarek, Damian Sitkiewicz,
Rocznik Mińsko-Mazowiecki - 2013143-177   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Dłużewski (1865-1936) : właściciel Dłużewa / Damian Sitkiewicz.
Damian Sitkiewicz,
Rocznik Mińsko-Mazowiecki - 2013195-198   Pobierz
Opis
artykułu
Wobec dwóch wrogów : raporty kontrwywiadowcze obwodu „Jamnik”- „Kamień" Armii Krajowej kwiecień-lipiec 1944 r. / Damian Sitkiewicz.
Damian Sitkiewicz,
Rocznik Mińsko-Mazowiecki - 2014115-136   Pobierz
Opis
artykułu
Genealogia linii hrabiowskiej rodziny Jezierskich / Damian Sitkiewicz.
Damian Sitkiewicz,
Rocznik Mińsko-Mazowiecki - 2014137-146   Pobierz
Opis
artykułu
Konspiracja zbrojna ugrupowań narodowych w powiecie mińskim 1939-1949 : część 1 / Damian Sitkiewicz.
Damian Sitkiewicz,
Rocznik Mińsko-Mazowiecki - 2015107-124   Pobierz
Opis
artykułu
List Redakcji „Rocznika Mińskomazowieckiego” do Eryka Szubińskiego / Alicja Gontarek, Damian Sitkiewicz.
Alicja Gontarek, Damian Sitkiewicz,
Rocznik Mińsko-Mazowiecki - 2015253   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.