Znaleziono 10 artykułów.

Dwa nowe, czternastowieczne poświadczenia wsi mazowieckich / Elżbieta Kowalczyk-Heyman.
Elżbieta Kowalczyk-Heyman,
Rocznik Mazowiecki - 2005137-140   Pobierz
Opis
artykułu
"Pradzieje Równiny Kurpiowskiej", Ewa Kawałkowa, Jaszułty 2003 : [recenzja] / Elżbieta Kowalczyk-Heyman.
Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Ewa Kawałkowa,
Rocznik Mazowiecki - 2005192-194   Pobierz
Opis
artykułu
Cmentarzysko w Jedwabnem, gm. loco, czyli o tym, jak nie należy korzystać ze źródeł i opracowań z drugiej ręki / Elżbieta Kowalczyk-Heyman.
Elżbieta Kowalczyk-Heyman,
Rocznik Mazowiecki - 2007295-297   Pobierz
Opis
artykułu
Cmentarzysko w Karwowie : przyczynek do współpracy archeologiczno-toponomastyczno-historycznej / Elżbieta Kowalczyk-Heyman.
Elżbieta Kowalczyk-Heyman,
Rocznik Mazowiecki - 2007298-304   Pobierz
Opis
artykułu
Początki Kolna / Elżbieta Kowalczyk-Heyman.
Elżbieta Kowalczyk-Heyman,
Rocznik Mazowiecki - 2009262-270   Pobierz
Opis
artykułu
Mityczne grodzisko w Szablaku koło Nowogrodu / Elżbieta Kowalczyk-Heyman.
Elżbieta Kowalczyk-Heyman,
Rocznik Mazowiecki - 2010146-148   Pobierz
Opis
artykułu
Granica mazowiecko-krzyżacka na Wysoczyźnie Kolneńskiej - problemy utrzymania / Elżbieta Kowalczyk-Heyman.
Elżbieta Kowalczyk-Heyman,
Rocznik Żyrardowski - 2008253-259   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowsze Siemowitów (1341-1442). Dzieje polityczne i struktury władzy", Anna Supruniuk, Warszawa 2010 : [recenzja] / Elżbieta Kowalczyk-Heyman.
Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Anna Supruniuk,
Rocznik Mazowiecki - 2011240-243   Pobierz
Opis
artykułu
Karczma w Ruścu : przyczynek do poznania dziejów późnośredniowiecznych karczem mazowieckich / Elżbieta Kowalczyk-Heyman.
Elżbieta Kowalczyk-Heyman,
Rocznik Mazowiecki - 2013263-277   Pobierz
Opis
artykułu
"Cymbarka, księżniczka mazowiecka i księżna austriacka (1393/1394–1429). Przyczynek do biografii", Anna Supruniuk, [w:] "Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych", red. W. Bukowski, T. Jurek, Kraków 2012 : [recenzja] / Elżbieta Kowalczyk-Heyman.
Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Anna Supruniuk, W. Bukowski, T. Jurek,
Rocznik Mazowiecki - 2013299   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.