Znaleziono 18 artykułów.

Polska myśl naukowo-techniczna w wojnie z Niemcami 1939-1945 / Piotr Matusak.
Piotr Matusak,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1, 199563-85
Opis
artykułu
"Polska-Białoruś 1918-1945. Zbiór studiów i materiałów", pod red. Wiesława Balceraka, Warszawa 1994 : [recenzja] / Piotr Matusak.
Piotr Matusak, Wiesław Balcerak,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1, 1995164-166
Opis
artykułu
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Integracja Europy. Historia-Problemy-Przyszłość" / Piotr Matusak.
Piotr Matusak,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1, 1995167-169
Opis
artykułu
Sprawozdanie z sesji "Polska i Rumunia w Europie Środkowej" / Piotr Matusak.
Piotr Matusak,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1, 1995170-173
Opis
artykułu
"Jasna Góra w latach okupacji hitlerowskiej", Janusz Zbudniewek, Kraków 1994 : [recenzja] / Piotr Matusak.
Piotr Matusak, Janusz Zbudniewek,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1, 1996240-246
Opis
artykułu
Sprawozdanie z międzynarodowej sesji nt. "Ostatnie lata I Rzeczypospolitej" / Piotr Matusak.
Piotr Matusak,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1, 1996255-258
Opis
artykułu
Polska myśl powstańcza XIX i XX wieku / Piotr Matusak.
Piotr Matusak,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1, 1997101-124
Opis
artykułu
"Edukacja i kultura Polski Podziemnej 1939-1945", Piotr Matusak, Siedlce 1997 : [recenzja] / Jerzy Cygan.
Piotr Matusak, Jerzy Cygan,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1, 1999203-206
Opis
artykułu
"Kampinoski Park Narodowy", t. III: "Dzieje Puszczy Kampinoskiej i Okolic", pod red. Piotra Matusaka, Izabelin 2005 : [recenzja] / Krzysztof Zwoliński.
Piotr Matusak, Krzysztof Zwoliński,
Rocznik Mazowiecki - 2007312-314   Pobierz
Opis
artykułu
Pruszków i sąsiednie miasta w dwu książkach o okupacji / Józef Piłatowicz.
Piotr Matusak, Józef Piłatowicz, Henryk Witkowski,
Przegląd Pruszkowski - 6, 198448-57   Pobierz
Opis
artykułu
"Edukacja i kultura Polski podziemnej 1939-1945", Piotr Matusak, Siedlce 1997 : [recenzja] / Włodzimierz Ważniewski.
Piotr Matusak, Włodzimierz Ważniewski,
Szkice Podlaskie - 1999289-291   Pobierz
Opis
artykułu
Żołnierze Batalionów Chłopskich w Wojsku Polskim 1944-1946 / Piotr Matusak.
Piotr Matusak,
Szkice Podlaskie - 199681-88   Pobierz
Opis
artykułu
Kilka kart z życia Wincentego Witosa w okresie okupacji / Piotr Matusak.
Piotr Matusak,
Szkice Podlaskie - 199493-97   Pobierz
Opis
artykułu
Dokumenty potwierdzające udział Armii Krajowej w rozpracowywaniu niemieckiej broni rakietowej / Piotr Matusak.
Piotr Matusak,
Szkice Podlaskie - 2002139-166   Pobierz
Opis
artykułu
"Tradycje i współczesność samorządu terytorialnego na Południowym Podlasiu. Materiały z sesji naukowej, która odbyła się 20 kwietnia 1998 roku w Siedlcach", pod red. R. Dmowskiego, P. Matusaka, Siedlce 2002 : [recenzja] / Martyna Jurzyk.
Piotr Matusak, Rafał Dmowski, Martyna Jurzyk,
Szkice Podlaskie - 2003209-212   Pobierz
Opis
artykułu
Od Redaktora / Piotr Matusak.
Piotr Matusak,
Szkice Podlaskie - 20025-7   Pobierz
Opis
artykułu
Przygotowania Wehrmachtu do zajęcia i wykorzystanie europejskiej części ZSRR w 1941 r. / Piotr Matusak.
Piotr Matusak,
Szkice Podlaskie - 200387-105   Pobierz
Opis
artykułu
Okupacja i ruch oporu w Węgrowie 1939-1944 / Piotr Matusak.
Piotr Matusak,
Szkice Podlaskie - 200557-100   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.