Znaleziono 21 artykułów.

Zbiory etnograficzne Muzeum Okręgowego w Ostrołęce / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Rocznik Mazowiecki - 1984318-321   Pobierz
Opis
artykułu
Zwyczaje doroczne Puszczy Białej / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Rocznik Mazowiecki - 2003239-252   Pobierz
Opis
artykułu
Budowa domu w zwyczajach Puszczy Białej / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Rocznik Mazowiecki - 2004237-243   Pobierz
Opis
artykułu
"Tradycja Mazowsza, powiat ostrołęcki. Przewodnik subiektywny", Bernard Kielak, Warszawa 2008 : [recenzja] / Katarzyna Waszczyńska.
Bernard Kielak, Katarzyna Waszczyńska,
Rocznik Mazowiecki - 2008276-278   Pobierz
Opis
artykułu
Historia bartnictwa na Mazowszu / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200414-25   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Muzeum Okręgowego w Ostrołęce w ochronie kurpiowskiej sztuki ludowej / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1990130-140   Pobierz
Opis
artykułu
Ważniejsze publikacje dotyczące historii i kultury Kurpiowszczyzny powstałe po 1945 roku / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1991167-173   Pobierz
Opis
artykułu
Kultura ludowa Kurpiowskiej Puszczy Zielonej / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1991111-120   Pobierz
Opis
artykułu
Ważniejsze publikacje dotyczące historii i kultury Kurpiowszczyzny do 1939 roku / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1992263-269   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność muzealnicza Adama Chętnika / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199326-33   Pobierz
Opis
artykułu
Kurpiowscy laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1994290-302   Pobierz
Opis
artykułu
Oskary dla kurpiowskich artystów / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1998315-322   Pobierz
Opis
artykułu
Wydawnictwa regionalne woj. ostrołęckiego za lata 1993-1994 / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1994366-371   Pobierz
Opis
artykułu
20 lat Muzeum Okręgowego w Ostrołęce / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199550-56   Pobierz
Opis
artykułu
Dom w zwyczajach i obrzędach Kurpiowskiej Puszczy Zielonej / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1995271-282   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia zawartości "Zeszytów Naukowych OTN" za lata 1997-2006 / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2007125-147   Pobierz
Opis
artykułu
Czesława Konopkówna (1925-1993) / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1993321-322   Pobierz
Opis
artykułu
Adam Chętnik i Władysław Skierkowski - widzenie regionu kurpiowskiego Puszczy Zielonej / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199622-26   Pobierz
Opis
artykułu
10-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego : omówienie publikacji / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1996285-286   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia zawartości "Zeszytów Naukowych" za lata 1987-1996 / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1997153-176   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność naukowa Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika / Bernard Kielak.
Bernard Kielak,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2000128-133   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.