Znaleziono 63 artykułów.

1 2
Jan Kędzierski / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Rocznik Mazowiecki - 1984253-260   Pobierz
Opis
artykułu
Dzieje Kurpiowszczyzny w publikacjach historycznych w latach 1996-1998 / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Rocznik Mazowiecki - 2000249-261   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Ostrołęki 1944-2000", Jerzy Kijowski, Ostrołęka 2002 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Jerzy Kijowski,
Rocznik Mazowiecki - 2003290-291   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Ostrołęki 1944-2000", Jerzy Kijowski, Ostrołęka 2002 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Jerzy Kijowski,
Rocznik Mazowiecki - 2005187-191   Pobierz
Opis
artykułu
"Powiat Ostrołęka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych, Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956." Materiały z sesji naukowej pn. „Powiat Ostrołęka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych”, zorganizowanej 23 października 2008 roku przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i prezydenta Ostrołęki", Warszawa [b. d. w.] : [recenzja] / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Rocznik Mazowiecki - 2010185-192   Pobierz
Opis
artykułu
Polacy i Żydzi - różnorodność zachowań i postaw w świetle Księgi Żydów ostrołęckich / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2002201-210   Pobierz
Opis
artykułu
Wybory do Sejmu Ustawodawczego w Ostrołęce w 1947 roku : (dokumenty źródłowe) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2002287-295   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z sesji popularno-naukowej "Dzieje powiatu ostrołęckiego" : (w 120 rocznicę jego powstania) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2003216   Pobierz
Opis
artykułu
Przegląd wydawnictw o regionie / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1987140-152   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie się obecnego województwa ostrołęckiego / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 19905-14   Pobierz
Opis
artykułu
Henryk Krauze (1912-1991) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1991192-193   Pobierz
Opis
artykułu
Nauczyciele województwa ostrołęckiego 1939-1945 / Jerzy Kijowski.
Stanisław Pajka, Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1991212-214   Pobierz
Opis
artykułu
O szkolnictwie w Białostockiem w latach 1919-1939 / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski, Witold Jemielity,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1991210-211   Pobierz
Opis
artykułu
Szkolnictwo na Kurpiach 1905-1939 / Jerzy Kijowski.
Henryk Maćkowiak, Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1991207-209   Pobierz
Opis
artykułu
Treści regionalne w nauczaniu historii w wiejskiej szkole podstawowej / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199113-18   Pobierz
Opis
artykułu
II Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1989146-149   Pobierz
Opis
artykułu
Ziemie województwa ostrołęckiego pod koniec I wojny światowej i w pierwszych latach II Rzeczypospolitej / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 19897-16   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys dziejów Armii Krajowej w powiecie ostrołęckim / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199249-66   Pobierz
Opis
artykułu
Historia Puszczy Zielonej w pracach Adama Chętnika / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199315-25   Pobierz
Opis
artykułu
Omówienie wybranych prac z historii regionalnej / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1994372-378   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej w Ostrołęce w 1945 r. : materiały archiwalne / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1998281-296   Pobierz
Opis
artykułu
Początki zorganizowanego ruchu ludowego na ziemiach obecnego województwa ostrołęckiego (1895-1907) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199597-114   Pobierz
Opis
artykułu
Ostrołęka w okresie od lipca 1944 roku do stycznia 1945 roku - wyzwolenie miasta przez Armię Radziecką / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1996170-175   Pobierz
Opis
artykułu
XX-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego : kartki z historii i refleksje / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200611-19   Pobierz
Opis
artykułu
Konferencje naukowe OTN / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2007117-123   Pobierz
Opis
artykułu
Pochodzenie Kurpiów / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200893-101   Pobierz
Opis
artykułu
"Bibliografia Ostrołęki", oprac. i red. Elżbieta Zielińska, Warszawa 1988 : [recenzja] / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski, Elżbieta Zielińska,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1988111-113   Pobierz
Opis
artykułu
"Ostrów Mazowiecka. Zarys dziejów", Adam Dobroński, Ostrów Mazowiecka 1988 : [recenzja] / Jerzy Kijowski.
Adam Dobroński, Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1988108-109   Pobierz
Opis
artykułu
"Stanisław Sudrowski z Ostrołęki, pisarz kalwiński z XVI wieku", Wojciech Woźniak, Ostrołęka 1988 : [recenzja] / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski, Wojciech Woźniak,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1988110-111   Pobierz
Opis
artykułu
"Wojciech Bogumił Jastrzębowski i jego zakład Praktyki Leśnej w Feliksowie koło Broku", Benon Dymek, Ostrołęka 1988 : [recenzja] / Jerzy Kijowski.
Benon Dymek, Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1988109-110   Pobierz
Opis
artykułu
Kazimierz Piotrowski (1891-1939) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1988124-128   Pobierz
Opis
artykułu
Przed wybuchem II wojny światowej : (mniej znane karty historii) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 198991-94   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów badań nad historią Puszczy Zielonej : (wybrane zagadnienia) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1993101-106   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz i omówienie niektórych prac historycznych dotyczących terenu woj. ostrołęckiego, wydanych w latach 1991-1992 / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1993300-303   Pobierz
Opis
artykułu
Henryka Ropiaka "Kurpie za króla Sasa" / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski, Henryk Ropiak,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1993304-305   Pobierz
Opis
artykułu
Z kroniki Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego (październik 1992 - październik 1993) / oprac. Jerzy Kijowski, Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka, Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1993336-339   Pobierz
Opis
artykułu
Relacja z działalności w czasie kampanii 1939 r. / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1999139-152   Pobierz
Opis
artykułu
Omówienie pracy Janusza Szczepańskiego "Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu" / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1996282-284   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja popularno-naukowa "Tradycje niepodległościowe na Mazowszu Północno-wschodnim / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1996298-299   Pobierz
Opis
artykułu
II Ogólnopolski Zjazd Historyków Regionalistów (22-24.11.1996 r.) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1996300-301   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie na pogrzebie pani Jadwigi Chętnikowej : (Nowogród - 14 marca 1995) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1995359   Pobierz
Opis
artykułu
W 75-lecie Aleksandra Drwęckiego / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1995389-390   Pobierz
Opis
artykułu
Obraz miasta i powiatu ostrołęckiego w czasach młodości Witolda Gomulickiego / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200945-52   Pobierz
Opis
artykułu
Wydawnictwa monograficzne o regionie kurpiowskim / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199711-16   Pobierz
Opis
artykułu
Podziały administracyjne na Mazowszu od XVI w. do chwili obecnej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu ostrołęckiego / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200022-33   Pobierz
Opis
artykułu
Dzieje Ostrołęki na tle historii powiatu (do 1944 r.) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200113-36   Pobierz
Opis
artykułu
"Tłuszcz. Studia i szkice z dziejów", Robert Szydlik, Tłuszcz 2004 : [recenzja] / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski, Robert Szydlik,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2005203-207   Pobierz
Opis
artykułu
Powstanie w Zielonej Puszczy Kurpiowskiej / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200318-30   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z sesji popularno-naukowej "Życie i działalność dr. Józefa Psarskiego - Ostrołęczanina XX wieku" / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2003215   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja popularno-naukowa pt. "Dziedzictwo kulturowe Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem Kurpiowskiej Puszczy Zielonej" / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2004223-224   Pobierz
Opis
artykułu
1 2Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.