Znaleziono 10 artykułów.

"Podlasie czy Podlasze?", Stanisław Rospond, [w:] "Poradnik Językowy" 1970 : [recenzja] / Zygmunt Brocki.
Zygmunt Brocki, Stanisław Rospond,
Rocznik Mazowiecki - 1979350   Pobierz
Opis
artykułu
"Człon nowo- w polskich nazwach ulic i miejscowości", Kwiryna Handke, "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej", t. VI, 1967 : [recenzja] / Z. Brocki.
Kwiryna Handke, Zygmunt Brocki,
Rocznik Mazowiecki - 1970475-476   Pobierz
Opis
artykułu
"Mileniowe badania onomasty. 2. Jeszcze raz o Mazowszu", Stanisław Rospond, "Język Polski", t. XLVII, 1967 : [recenzja] / Z. Brocki.
Zygmunt Brocki, Stanisław Rospond,
Rocznik Mazowiecki - 1970469-470   Pobierz
Opis
artykułu
"Nazwa miejscowa Żerań", Witold Taszycki, "Poradnik Językowy", 1968 : [recenzja] / Z. Brocki.
Zygmunt Brocki, Witold Taszycki,
Rocznik Mazowiecki - 1970473-474   Pobierz
Opis
artykułu
"Nazwy terenowe we wxi Adamowo w powiecie mławskim", Walenty Dobrzyński, "Studia Językoznawcze poświęcone profesorowi doktorowi Stanisławowi Rospondowi", Wrocław 1966 : [recenzja] / Z. Brocki.
Zygmunt Brocki, Walenty Dobrzyński,
Rocznik Mazowiecki - 1970474-475   Pobierz
Opis
artykułu
"O nazwach Płock i Pełtew", Eugeniusz Mośko, "Język Polski", t. XLVIII, 1968 : [recenzja] / Z. Brocki.
Eugeniusz Mośko, Zygmunt Brocki,
Rocznik Mazowiecki - 1970473   Pobierz
Opis
artykułu
"O rodzimości nazwy Mazowsze", Mikołaj Rudnicki, "Język Polski", t. XLVIII, 1968 : [recenzja] / Z. B.
Zygmunt Brocki, Mikołaj Rudnicki,
Rocznik Mazowiecki - 1970470   Pobierz
Opis
artykułu
"Północnopolskie przymiotniki typu kutnowski, lipnowski, powązkowski", Witold Taszycki, "Język Polski", t. XLVIII, 1968; "Nazwa miejscowa Powązki - nazwisko Powęski (Pawęski)", Witold Taszycki, "Język Polski", t. XLVIII, 1968 : [recenzja] / Z. Brocki.
Zygmunt Brocki, Witold Taszycki,
Rocznik Mazowiecki - 1970472-473   Pobierz
Opis
artykułu
"Zniemczone nazwiska polskie na cmentarzu w Brętowie", Hubert Górnowicz, "Rocznik Gdański", t. XXVIII, 1969 : [recenzja] / Z. Brocki.
Zygmunt Brocki, Hubert Górnowicz,
Rocznik Mazowiecki - 1972531-532   Pobierz
Opis
artykułu
"Rodowe nazwy miejscowe Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza", Hubert Górnowicz, Gdańsk 1968 : [recenzja] / Zygmunt Brocki.
Zygmunt Brocki, Hubert Górnowicz,
Rocznik Mazowiecki - 1970470-471   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.