Znaleziono 10 artykułów.

"Bibliografia Ostrowi Mazowieckiej i powiatu", Ostrów Mazowiecka 1971 : [recenzja] / Jan Rogala.
Jan Rogala,
Rocznik Mazowiecki - 1976491-493   Pobierz
Opis
artykułu
"Bibliografia Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego", Ostrołęka 1973 : [recenzja] / Jan Rogala.
Jan Rogala,
Rocznik Mazowiecki - 1976493-495   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa warszawskiego za rok 1971 / Jan Rogala.
Jan Rogala,
Rocznik Mazowiecki - 1976501-563   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa warszawskiego za lata 1972-1973 / Jan Rogala.
Jan Rogala,
Rocznik Mazowiecki - 1979371-439   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa warszawskiego za lata 1974-1975 / Stanisław Ciepłowski, Jan Rogala.
Stanisław Ciepłowski, Jan Rogala,
Rocznik Mazowiecki - 1984327-370   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa warszawskiego 1944-1964 : wybór / Irena Kakowska, Halina Kuropatwińska-Świdowa, Jan Rogala, Adam Zwoliński.
Adam Zwoliński, Jan Rogala, Irena Kakowska, Halina Kuropatwińska-Świdowa,
Rocznik Mazowiecki - 1967424-446   Pobierz
Opis
artykułu
"Bibliografia zawartości kwartalnika >> Notatki Płockie << za lata 1956-1967", Maria Kieffer-Kostanecka, Maria Markowska, Płock 1968 : [recenzja] / Jan Rogala.
Maria Kieffer-Kostanecka, Jan Rogala, Maria Markowska,
Rocznik Mazowiecki - 1972489-491   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa warszawskiego za 1969 rok / Jan Rogala.
Jan Rogala,
Rocznik Mazowiecki - 1972553-615   Pobierz
Opis
artykułu
"Bibliografia czasopism płockich 1810-1966", Lucyna Gołębiewska, Czesław Gutry, [w:] "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9, z. I, II, 1970 : [recenzja] / Jan Rogala.
Czesław Gutry, Jan Rogala, Lucyna Gołębiewska,
Rocznik Mazowiecki - 1974495-496   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa warszawskiego za rok 1970 / Jan Rogala.
Jan Rogala,
Rocznik Mazowiecki - 1974511-587   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.