Znaleziono 15 artykułów.

"Studia i materiały do dziejów Piaseczna i powiatu piaseczyńskiego", pod red. Jerzego Antoniewicza, Warszawa 1973 : [recenzja] / Aleksander Kociszewski.
Aleksander Kociszewski, Jerzy Antoniewicz,
Rocznik Mazowiecki - 1979347-350   Pobierz
Opis
artykułu
"Szeligi pod płockiem na początku wczesnego średniowiecza. Zespół osadniczy z VI-VII w.", Wojciech Szymański, Wrocław 1967 : [recenzja] / Jerzy Antoniewicz.
Jerzy Antoniewicz, Wojciech Szymański,
Rocznik Mazowiecki - 1969341-348   Pobierz
Opis
artykułu
"Ze studiów nad rozplanowaniem Sochaczewa przedlokacyjnego", Krystyna Musianowicz, [w:] "Wiadomości Archeologiczne", T. XXVIII, 1962 : [recenzja] / J. Antoniewicz.
Jerzy Antoniewicz, Krystyna Musianowicz,
Rocznik Mazowiecki - 1969348-350   Pobierz
Opis
artykułu
"Birytualne cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego w miejscowości Brulino-Koski pow. Ostrów Mazowiecka", Andrzej Kampisty, "Wiadomości Archeologiczne", t. XXXII, z. 3-4, 1966-1967; "Analiza Antropologiczna czaszek z cmentarzyska z okresu rzymskiego w Brulinie-Koskach, pow. Ostrów Maz.", Andrzej Wierciński, "Wiadomości Archeologiczne", t. XXXII, z. 3-4, 1966-1967 : [recenzja] / Jerzy Antoniewicz.
Andrzej Kempisty, Jerzy Antoniewicz, Andrzej Wierciński,
Rocznik Mazowiecki - 1970428-430   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku", L. Chrapkowski, Płock 1967 : [recenzja] / j. ant.
Jerzy Antoniewicz, L. Chrapkowski,
Rocznik Mazowiecki - 1970490   Pobierz
Opis
artykułu
"Plenery mazowieckie 1968. Ostrołęka-Węgrów-Siedlce", Marian Mizeraczyk, Siedlce 1969 : [recenzja] / j. ant.
Jerzy Antoniewicz, Marian Mizeraczyk,
Rocznik Mazowiecki - 1970468-469   Pobierz
Opis
artykułu
"Przewodnik historyczno-turystyczny m. Żyrardowa", Krystyna Pawłowska, Krzysztof Zwoliński, Zbigniew Wilk, Żyrardów 1967 : [recenzja] / j. ant.
Krzysztof Zwoliński, Jerzy Antoniewicz, Krystyna Pawłowska, Zbigniew Wilk,
Rocznik Mazowiecki - 1970437-438   Pobierz
Opis
artykułu
"Przyczynek do badań nad problematyką grodzisk stożkowatych (Orszymowo i Wilkanowo w pow. płockim)", W. Szymański, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", t. XVI, 1968 : [recenzja] / Jerzy Antoniewicz.
Jerzy Antoniewicz, Wojciech Szymański,
Rocznik Mazowiecki - 1970430-433   Pobierz
Opis
artykułu
"Szkice z najdawniejszej przeszłości Mazowsza", pod red. Wojciecha Szymańskiego, Wrocław 1968 : [recenzja] / Jerzy Antoniewicz.
Jerzy Antoniewicz, Wojciech Szymański,
Rocznik Mazowiecki - 1970423-427   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Mazowieckiego Towarzystwa Kultury w 1968 r. / J. Antoniewicz.
Jerzy Antoniewicz,
Rocznik Mazowiecki - 1970515-519   Pobierz
Opis
artykułu
Z działalności Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych od 26 października 1967 do 31 grudnia 1968 r. / J. Antoniewicz.
Jerzy Antoniewicz,
Rocznik Mazowiecki - 1970501-514   Pobierz
Opis
artykułu
"Rewolucja 1905-1907 na Mazowszu i Podlasiu", pod red. Jerzego Antoniewicza [et al.], Warszawa 1968 : [recenzja] / Anna Żarnowska.
Anna Żarnowska, Jerzy Antoniewicz,
Rocznik Mazowiecki - 1972524-526   Pobierz
Opis
artykułu
"Zamek płocki i problem jego rekonstrukcji", Płock 1968 : [recenzja] / Jerzy Antoniewicz.
Jerzy Antoniewicz,
Rocznik Mazowiecki - 1970433-435   Pobierz
Opis
artykułu
O granicy etnicznej mazowiecko-pruskiej w świetle źródeł archeologicznych / Jerzy Antoniewicz.
Jerzy Antoniewicz,
Notatki Płockie - 5, 19572-5   Pobierz
Opis
artykułu
"The Mysterious Sudovian People", Jerzy Antoniewicz, "Archeology" 1958, nr 3 : [recenzja].
Jerzy Antoniewicz,
Notatki Płockie - 1/15, 196026   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.