Znaleziono 8 artykułów.

"Ostrołęka. Dzieje miasta", Zofia Niedziałkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] / Stanisław Pazyra.
Stanisław Pazyra, Zofia Niedziałkowska,
Rocznik Mazowiecki - 1969357-360   Pobierz
Opis
artykułu
"Zaopatrzenie w wodę miast mazowieckich w drugiej połowie XVIII wieku", Elżbieta Balcerzak, "Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu", t. VII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja] / Stanisław Pazyra.
Elżbieta Balcerzak, Stanisław Pazyra,
Rocznik Mazowiecki - 1970441-444   Pobierz
Opis
artykułu
"Nad Bugiem, Ugoszczą, Wilczą. Z przeszłości regionu sadowieńskiego", Tomasz Szczechura, Warszawa 1967 : [recenzja] / Stanisław Pazyra.
Stanisław Pazyra, Tomasz Szczechura,
Rocznik Mazowiecki - 1970440-441   Pobierz
Opis
artykułu
"Gospodarstwo folwarczne na Mazowszu 1795-1806", Danuta Rzepniewska, Warszawa 1968 : [recenzja] / Stanisław Pazyra.
Danuta Rzepniewska, Stanisław Pazyra,
Rocznik Mazowiecki - 1970444-446   Pobierz
Opis
artykułu
Rola i znaczenie gospodarcze Mazowsza w dziejach Polski / Stanisław Pazyra.
Stanisław Pazyra,
Notatki Płockie - 1 (41), 196712-18   Pobierz
Opis
artykułu
Książka polska na Mazowszu / Stanisław Pazyra.
Stanisław Pazyra,
Notatki Płockie - 1 (60), 197128-29   Pobierz
Opis
artykułu
Problematyka Mazowsza w książce polskiej do XIX w. / Stanisław Pazyra.
Stanisław Pazyra,
Notatki Płockie - 5 (59), 19703-11   Pobierz
Opis
artykułu
Plany wydawnicze województwa warszawskiego na Tysiąclecie Polski / Stanisław Pazyra.
Stanisław Pazyra,
Notatki Płockie - 13/14, 195947-48   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.