Znaleziono 12 artykułów.

W szponach hitlerowskiej okupacji / Jan Kowalewski.
Jan Kowalewski,
Notatki Płockie - 4 (30), 196422-24   Pobierz
Opis
artykułu
W obronie własnej zagrody / oprac. J. Kowalewski.
Jan Kowalewski,
Notatki Płockie - 4 (30), 196431-32   Pobierz
Opis
artykułu
Tajne nauczanie w Płockiem / Jan Kowalewski.
Jan Kowalewski,
Notatki Płockie - 4 (30), 196433-37   Pobierz
Opis
artykułu
Szkolnictwo rolnicze w powiecie płockim / Jan Kowalewski.
Jan Kowalewski,
Notatki Płockie - 4 (30), 196440-43   Pobierz
Opis
artykułu
Gozdowo dawniej i dziś / J. K.
Jan Kowalewski,
Notatki Płockie - 4 (30), 196443-45   Pobierz
Opis
artykułu
O nazwie Mazowsza / Jan Kowalewski.
Jan Kowalewski,
Notatki Płockie - 2, 195619-20   Pobierz
Opis
artykułu
Z przeszłości Mazowsza Płockiego / Jan Kowalewski.
Jan Kowalewski,
Notatki Płockie - 4 (30), 19643-9   Pobierz
Opis
artykułu
Ruch ludowy na Mazowszu Płockim / Jan Kowalewski.
Jan Kowalewski,
Notatki Płockie - 4 (30), 19649-14   Pobierz
Opis
artykułu
Bataliony chłopskie w walce o wolność Ziemi Płockiej / relacja Jana Kowalewskiego pseud. 'Bogusław', 'Len'.
Jan Kowalewski,
Notatki Płockie - 4 (30), 196424-30   Pobierz
Opis
artykułu
Kartki z dziejów ruchu nauczycielskiego w Płocku przed 1919 rokiem / Jan Kowalewski.
Jan Kowalewski,
Notatki Płockie - 3 (37), 19663-10   Pobierz
Opis
artykułu
Martyrologia płockich nauczycieli w latach 1939-1945 / Jan Kowalewski.
Jan Kowalewski,
Notatki Płockie - 3 (37), 196617-19   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia szkolnictwa zawodowego / J. K.
Jan Kowalewski,
Notatki Płockie - 3 (37), 196635-36   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.