Znaleziono 22 artykułów.

Barokowy kościół w Bieżuniu : uwagi o architekturze / Ryszard Małowiecki ; sł. terminolog. oprac. Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski, Ryszard Małowiecki,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 199545-58   Pobierz
Opis
artykułu
"Powiatowe Warsztaty Fotograficzne dla Dzieci i Młodzieży, Bieżuń 2007-2008-2009", wstęp Zbigniew Dobrowolski, Waldemar Grabowski, Jerzy Piotrowski ; przedmowa Artur K. F. Wołosz, Bieżuń 2009 : [recenzja] / Jerzy Piotrowski.
Artur K. F. Wołosz, Jerzy Piotrowski, Jerzy Piotrowski, Zbigniew Dobrowolski, Waldemar Grabowski,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 2009203-204   Pobierz
Opis
artykułu
"Powiatowe Warsztaty Fotograficzne dla Dzieci i Młodzieży, Bieżuń 2007-2008-2009", wstęp Zbigniew Dobrowolski, Waldemar Grabowski, Jerzy Piotrowski ; przedmowa Artur K. F. Wołosz, Bieżuń 2009 : [recenzja] / Jerzy Piotrowski.
Artur K. F. Wołosz, Jerzy Piotrowski, Jerzy Piotrowski, Zbigniew Dobrowolski, Waldemar Grabowski,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 2009203-204   Pobierz
Opis
artykułu
Wojna w Myślinie i Bieżuniu : (Jan Śledzianowski, Ona była taka) / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski, Jan Śledzianowski,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 2009205-207   Pobierz
Opis
artykułu
Od Redakcji / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 20103-4   Pobierz
Opis
artykułu
Teresa Budzich-Sumirska (4 XI 1930 - 2 X 2011) : byliśmy umówieni na 25 listopada... : [nekrolog] / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 2011236-237   Pobierz
Opis
artykułu
Echa jubileuszu / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 1996121-126   Pobierz
Opis
artykułu
Zbiór fotografii z historii Muzeum w Bieżuniu / oprac. Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 2003141-188   Pobierz
Opis
artykułu
Od Redakcji / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 20073-4   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarł Stanisław Ilski : ostatni raz... ("Nasze Sprawy" Nr 6/2007 (92), październik-grudzień 2007 r., "Tygodnik Ciechanowski" Nr 49, 2007 r.) : [przedruk] / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 2007335-339   Pobierz
Opis
artykułu
Od Redakcji / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 20093   Pobierz
Opis
artykułu
Praca kobiet a instytucje opieki nad dzieckiem / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski,
Notatki Płockie - 26, 196328-29   Pobierz
Opis
artykułu
Jadwiga Siedlecka : 6 II 1936 r. - 2 I 2012 r. / Wiktor Mieszkowski, Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski, Wiktor Mieszkowski,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 2012301-303   Pobierz
Opis
artykułu
Od Redakcji / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 20123-4   Pobierz
Opis
artykułu
X edycja Ogólnopolskiej Nagrody im. Władysława Orkana / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 20135   Pobierz
Opis
artykułu
Złoty jubileusz księdza profesora Jana Śledzianowskiego / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 2013263-264   Pobierz
Opis
artykułu
Laudacja na cześć księdza profesora Jana Śledzianowskiego / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 2013273-276   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. Józef Kiński : proboszcz parafii Bieżuń w latach 1997-2013 / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 2013277-288   Pobierz
Opis
artykułu
20 lat Bieżuńskich Zeszytów Historycznych / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 2013295-296   Pobierz
Opis
artykułu
Fragmenty z życiorysu Stanisława Beliczyńskiego, dotyczące pracy dydaktyczno-pedagogicznej i społecznej od chwili podjęcia jej w zawodzie nauczycielskim / Stanisław Beliczyński, Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski, Stanisław Beliczyński,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 2014167-221   Pobierz
Opis
artykułu
Inwentarz dóbr bieżuńskich 1735 / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 201421-54   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i jego rola w środowisku lokalnym / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski,
Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 201490-99   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.