Znaleziono 23 artykułów.

[200 numerów "Notatek Płockich"...] / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski,
Notatki Płockie - 3 (200), 20043   Pobierz
Opis
artykułu
Miejsce i uwarunkowania regionu płockiego w Unii Europejskiej : wystąpienie podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta i Rady Powiatu Płockiego 27 kwietnia 2004 r. / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski,
Notatki Płockie - 3 (200), 200454-55   Pobierz
Opis
artykułu
Potrzeba tworzenia ustaw w warunkach powstawania społeczeństwa informacyjnego / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski,
Notatki Płockie - 1 (202), 200549-51   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawa "Los Caprichos" Francisco Goi : przemówienie Prezesa TNP dr hab. inż. Zbigniewa Kruszewskiego podczas uroczystości otwarcia wystawy 4 grudnia 2003 r. w salach Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
Zbigniew Kruszewski,
Notatki Płockie - 4 (197), 200352-53   Pobierz
Opis
artykułu
Koncepcja Centralnego Okręgu Wiedzy na Mazowszu / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski,
Notatki Płockie - 2 (199), 200434-37   Pobierz
Opis
artykułu
Szanse i zagrożenia związane z integracją. Wystąpienie Prezesa TNP na posiedzeniu Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego na temat sytuacji i roli kultury w województwie (w dniu 2 kwietnia 2004 r.) / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski,
Notatki Płockie - 2 (199), 200455-56   Pobierz
Opis
artykułu
Rola towarzystw naukowych w podnoszeniu poziomu wiedzy społeczeństw lokalnych / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski,
Notatki Płockie - 2 (215), 20089-13   Pobierz
Opis
artykułu
25 rocznica poświęcenia kopii Drzwi Płockich / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski,
Notatki Płockie - 1 (210), 200741-42   Pobierz
Opis
artykułu
O dorobku Towarzystwa Naukowego Płockiego po odnowieniu działalności (1907-2007) / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski,
Notatki Płockie - 1 (210), 20073-6   Pobierz
Opis
artykułu
Dlaczego Płock zasługuje na monetę ze swoim wizerunkiem? : wystąpienie podczas promocji monety Płock z serii "32 Historyczne Miasta w Polsce" w dniu 21 lutego 2007 r. / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski,
Notatki Płockie - 2 (211), 200749-51   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie pożegnalne / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski,
Notatki Płockie - 3 (208), 200611-13   Pobierz
Opis
artykułu
"Ojczyzna jej regiony", Jerzy Damrosz, Płock-Warszawa, 2007 : [recenzja] / Zbigniew Kruszewski.
Jerzy Damrosz, Zbigniew Kruszewski,
Notatki Płockie - 3 (228), 201140-44   Pobierz
Opis
artykułu
"Kształcenie ustawiczne podstawą nowoczesnej edukacji", Anna Frąckowiak, Józef Półturzycki, Warszawa-Płock-Radom 2011 : [recenzja] / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski, Anna Frąckowiak, Józef Półturzycki,
Notatki Płockie - 3 (228), 201147-50   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja / Radosław Legan, Adam Struzik, Zbigniew Strzelecki, Zbigniew Kruszewski, Maria Bernacka-Rheims, Grzegorz Arciszewski, Michał Staniak, Waldemar Pawlak, Olga Muniak.
Waldemar Pawlak, Adam Struzik, Zbigniew Kruszewski, Zbigniew Strzelecki, Radosław Legan, Maria Bernacka-Rheims, Grzegorz Arciszewski, Michał Staniak, Olga Muniak,
Mazowsze. Studia Regionalne - 2011125-136   Pobierz
Opis
artykułu
Rola Towarzystw Naukowych w urzeczywistnianiu idei społeczeństwa obywatelskiego / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski,
Notatki Płockie - 3 (236), 201351-55   Pobierz
Opis
artykułu
Pożegnanie profesora Jacka Staszewskiego członka Towarzystwa Naukowego Płockiego / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski,
Notatki Płockie - 3 (236), 201356   Pobierz
Opis
artykułu
Od wydawcy / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego - 20139   Pobierz
Opis
artykułu
Współczesne dylematy kształcenia wyższego w przestrzeni Płocka / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski,
Notatki Płockie - 2 (239), 201433-39   Pobierz
Opis
artykułu
Od wydawcy / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego - 201413   Pobierz
Opis
artykułu
"Społeczny ruch naukowy w Polsce : historia i przyszłość", Zbigniew Kruszewski, Stanisław Kunikowski, Andrzej Kansy, Tadeusz Majsterkiewicz, Warszawa 2014 : [recenzja] / Damian Kasprzyk.
Andrzej Kansy, Stanisław Kunikowski, Damian Kasprzyk, Zbigniew Kruszewski, Tadeusz Majsterkiewicz,
Notatki Płockie - 1 (242), 201545-48   Pobierz
Opis
artykułu
Ostatnie pożegnanie dr. hab. Romualda Dobrzenieckiego / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski,
Notatki Płockie - 1 (242), 201555-56   Pobierz
Opis
artykułu
Od wydawcy / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego - 201513   Pobierz
Opis
artykułu
Kształcenie kadr przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku dla potrzeb sportu : raport z badań / Zbigniew Kruszewski, Andrzej Kansy.
Andrzej Kansy, Zbigniew Kruszewski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego - 2015348-372   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.