Znaleziono 12 artykułów.

O koordynacji i perspektywach badań / Irena Nowak.
Irena Nowak,
Notatki Płockie - 25, 196328-29   Pobierz
Opis
artykułu
Kazimierz Askanas - na drogach życia / Irena Nowakowa.
Irena Nowak,
Notatki Płockie - 1 (174), 199835-37   Pobierz
Opis
artykułu
Płock jako środowisko naukowe / Irena Nowakowa.
Irena Nowak,
Notatki Płockie - 2 (195), 200335-38   Pobierz
Opis
artykułu
"Z dziejów Armii Krajowej w Inspektoracie Płocko-Sierpeckim", Irena Nowak, Jan Nowak, Płock 1994 : [recenzja] / Grzegorz Gołębiowski.
Irena Nowak, Grzegorz Gołębiowski, Jan Nowak,
Notatki Płockie - 1 (162), 199547-48   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys dziejów Armii Krajowej na terenie powiatów: płockiego i sierpeckiego / Irena i Jan Nowakowie.
Irena Nowak, Jan Nowak,
Notatki Płockie - 1 (150), 199228-32   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawy kultury a rozwój przemysłu w rejonie płockim / Irena Nowak.
Irena Nowak,
Notatki Płockie - 5 (39), 196620-24   Pobierz
Opis
artykułu
O płockiej kulturze / Irena Nowakowa.
Irena Nowak,
Notatki Płockie - 1 (45), 196847-50   Pobierz
Opis
artykułu
Płock i powiat płocki : przeszłość i lata ostatnie / Irena Nowakowa.
Irena Nowak,
Notatki Płockie - 4 (48), 196818-27   Pobierz
Opis
artykułu
Problem kształtowania się wzorów kulturowych na przykładzie środowiska robotniczego w uprzemysławiającym się mieście / Irena Nowakowa.
Irena Nowak,
Notatki Płockie - 3 (52), 196944-50   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój ilościowy klasy robotniczej w Płocku / Irena Nowakowa.
Irena Nowak,
Notatki Płockie - 4 (53), 196916-22   Pobierz
Opis
artykułu
Zmiany w poziomie i strukturze kwalifikacji zawodowych robotników płockich w okresie uprzemysławiania miasta / Irena Nowakowa.
Irena Nowak,
Notatki Płockie - 1 (55), 197033-39   Pobierz
Opis
artykułu
Studium socjologiczne o robotnikach płockich / Janusz Mariański.
Janusz Mariański, Irena Nowak,
Notatki Płockie - 2 (76), 197446-48   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.