Znaleziono 9 artykułów.

Współczesne problemy rozwoju województwa mazowieckiego / Adam Struzik.
Adam Struzik,
Rocznik Żyrardowski - 2007189-210   Pobierz
Opis
artykułu
Od Marszałka Województwa Mazowieckiego / Adam Struzik.
Adam Struzik,
Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 20117-10   Pobierz
Opis
artykułu
Dylematy rozwoju województwa mazowieckiego / Adam Struzik.
Adam Struzik,
Notatki Płockie - 2 (207), 200634-37   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienia żałobne / Jakub Chojnacki jr., Mieczysław Kamiński, Adam Struzik, Michał Boszko.
Jakub Chojnacki, Mieczysław Kamiński, Adam Struzik, Michał Boszko,
Notatki Płockie - 3 (208), 20067-10   Pobierz
Opis
artykułu
Przedsięwzięcia Samorządu Mazowsza w obliczu współczesnego kryzysu / Adam Struzik.
Adam Struzik,
Mazowsze. Studia Regionalne - 2010143-148   Pobierz
Opis
artykułu
Samorząd województwa jako podmiot zarządzania regionalnego / Adam Struzik.
Adam Struzik,
Mazowsze. Studia Regionalne - 200811-22   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja / Radosław Legan, Adam Struzik, Zbigniew Strzelecki, Zbigniew Kruszewski, Maria Bernacka-Rheims, Grzegorz Arciszewski, Michał Staniak, Waldemar Pawlak, Olga Muniak.
Waldemar Pawlak, Adam Struzik, Zbigniew Kruszewski, Zbigniew Strzelecki, Radosław Legan, Maria Bernacka-Rheims, Grzegorz Arciszewski, Michał Staniak, Olga Muniak,
Mazowsze. Studia Regionalne - 2011125-136   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowsze zmienia się dla wszystkich : nasze priorytety rozwoju / Adam Struzik.
Adam Struzik,
Mazowsze. Studia Regionalne - 2011109-113   Pobierz
Opis
artykułu
Mazovia's 2014-2020 development policy in its strategic documents / Adam Struzik.
Adam Struzik,
Mazowsze. Studia Regionalne - 201591-95   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.