Znaleziono 41 artykułów.

Geneza mariawityzmu jako ruchu religijnego i społecznego (cz. I) : (przyczynek historyczny) / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 2 (171), 199715-22   Pobierz
Opis
artykułu
Geneza mariawityzmu jako ruchu religijnego i społecznego (cz. II) : (przyczynek historyczny) / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 3 (172), 19973-9   Pobierz
Opis
artykułu
"Materiały źródłowe 1795-1956", zebrał i przyg. Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 1997 : [recenzja] / Andrzej Jerzy Papierowski.
Janusz Szczepański, Andrzej Jerzy Papierowski,
- 4 (173), 199751   Pobierz
Opis
artykułu
Posłowie do obrony Płocka w 1920 r. : (przyczynek historyczny). Cz. I / Andrzej Jerzy Papierowski, Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański, Andrzej Jerzy Papierowski,
- 2 (175), 199825-33   Pobierz
Opis
artykułu
Posłowie do obrony Płocka w 1920 r. : (przyczynek historyczny). Cz. II / Andrzej Jerzy Papierowski, Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański, Andrzej Jerzy Papierowski,
- 3 (176), 199812-19   Pobierz
Opis
artykułu
Geneza Biblioteki im. Zielińskich TNP : (w świetle dokumentów Towarzystwa) / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 4 (177), 199817-26   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia społecznego Żydów płockich w II połowie XIX i na początku XX wieku (cz. I) / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 1 (178), 199912-20   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia społecznego Żydów płockich w II połowie XIX i na początku XX wieku (cz. III) / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 3 (180), 199910-22   Pobierz
Opis
artykułu
Spółdzielczość w Płocku i jej rozwój w latach 1905-1914 / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 1 (182), 200014-27   Pobierz
Opis
artykułu
Spółdzielczość w Płocku w dobie Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). Cz. I / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 1 (186), 20013-8   Pobierz
Opis
artykułu
Spółdzielczość w Płocku w dobie Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). Cz. II / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 2 (187), 200115-22   Pobierz
Opis
artykułu
Spółdzielczość w Płocku w dobie Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). Cz. III / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 4 (189), 200111-23   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w Płocku w latach 1915-1924 / Andrzej Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 1 (206), 200616-20   Pobierz
Opis
artykułu
Przyczynek do dziejów samoobrony płocczan w dziedzinie kultury w okresie niewoli narodowej w II poł. XIX i pocz. XX w. / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 2 (207), 200617-23   Pobierz
Opis
artykułu
Przemiany ekonomiczne i społeczne w Płocku w latach 1864-1914 na tle przemian w Królestwie Polskim (cz. I) / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 4 (213), 200714-18   Pobierz
Opis
artykułu
Przemiany ekonomiczne i społeczne w Płocku w latach 1864-1914 na tle przemian w Królestwie Polskim (cz. II) / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 1 (214), 20083-14   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów endecji płockiej w latach 1897-1914 : (przyczynek historyczny) / Andrzej Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 4 (209), 20067-16   Pobierz
Opis
artykułu
Przyczynek do genezy Towarzystwa Kredytowego m. Płocka i jego działalność w latach 1896-1904 / Andrzej Jerzy Papierowski, Konrad Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski, Konrad Jerzy Papierowski,
- 2 (195), 200317-26   Pobierz
Opis
artykułu
Organizacja i rozwój szkolnictwa i oświaty w Płocku w czasie I wojny światowej / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 4 (201), 200414-23   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys działalności Towarzystwa Rolniczego w Płocku w latach 1901-1914 / Andrzej Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 1 (202), 200535-44   Pobierz
Opis
artykułu
Komitety Obywatelskie i Rady Opiekuńcze w Płocku i ich wpływ na życie mieszkańców w czasie I wojny światowej / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 2 (203), 200516-26   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia społecznego płockich Żydów w II połowie XIX wieku i na początku XX wieku (cz. II) / Andrzej Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 2 (179), 199914-22   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność społeczna duchowieństwa katolickiego na przykładzie diecezji płockiej w latach 1863-1914 (cz. I) / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 4 (197), 200340-46   Pobierz
Opis
artykułu
Od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego do Banku Szlacheckiego i Związku Ziemian w Płocku (1916-1919) / Andrzej Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 4 (217), 20089-18   Pobierz
Opis
artykułu
Z historii Towarzystwa Naukowego w Płocku. Zapomniany Oddział / Andrzej Jerzy Papierowski, Wiesław Kowalski.
Andrzej Jerzy Papierowski, Wiesław Józef Kowalski,
- 4 (173), 19973-8   Pobierz
Opis
artykułu
"Geneza mariawityzmu jako ruchu religijnego i społecznego (przyczynek historyczny)”, Andrzej Jerzy Papierowski, "Notatki Płockie" (1997) nr 2 i 3 : [recenzja] / Ignacy Stobiecki.
Andrzej Jerzy Papierowski, Ignacy Stobiecki,
- 3 (176), 199857-59   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys dziejów spółdzielczości w Płocku w czasie pierwszej wojny światowej 1914-1918 / Andrzej Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 2 (183), 200028-37   Pobierz
Opis
artykułu
"Wiek walki o dwie wolności", Zygmunt Kozanecki, oprac. red. Wiesław Koński, Andrzej Papierowski, Jerzy Stefański, Płock 2001 : [recenzja] / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski, Wiesław Koński, Jerzy Stefański, Andrzej Jerzy Papierowski, Zygmunt Kozanecki,
- 4 (189), 200153   Pobierz
Opis
artykułu
Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Płocku i jej oddziaływanie na region płocki / Andrzej Papierowski, Konrad Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski, Konrad Jerzy Papierowski,
- 1 (190), 200221-33   Pobierz
Opis
artykułu
"Wiek walki o dwie wolności", Zygmunt Kozanecki, oprac. red. Wiesław Koński, Andrzej Papierowski, Jerzy Stefański, Płock 2001 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Wiesław Koński, Jerzy Stefański, Andrzej Jerzy Papierowski, Zygmunt Kozanecki,
- 1 (190), 200251-57   Pobierz
Opis
artykułu
"Płocczanie znani i nieznani. Słownik biograficzny", Andrzej Jerzy Papierowski, Jerzy Stefański, Płock 2002 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Jerzy Stefański, Andrzej Jerzy Papierowski,
- 1 (194), 200354-59   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność społeczna duchowieństwa katolickiego na przykładzie diecezji płockiej w latach 1863-1914 (cz. II) / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 1 (198), 20043-15   Pobierz
Opis
artykułu
Okoliczności utworzenia w Płocku Towarzystwa Dobroczynności i jego działalność do wybuchu I wojny światowej / Andrzej Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 1 (218), 200925-32   Pobierz
Opis
artykułu
Powstanie i działalność w Płocku Polskiej Organizacji Wojskowej / Andrzej Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 2 (219), 200917-28   Pobierz
Opis
artykułu
"Michał Nowodworski : biskup płocki 1831-1896", Witold Karpiński, Sierpc 2009 : [recenzja] / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski, Witold Karpiński,
- 3 (220), 200954-56   Pobierz
Opis
artykułu
"Płock od A do Z w tysiącletnich dziejach", Andrzej Jerzy Papierowski, Jerzy Stefański, Płock 2010 : [recenzja] / Ireneusz Mroczkowski.
Jerzy Stefański, Andrzej Jerzy Papierowski, Ireneusz Mroczkowski,
- 4 (225), 201054-55   Pobierz
Opis
artykułu
Polska Partia Socjalistyczna w Płocku w czasie I wojny światowej / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 2 (223), 20103-14   Pobierz
Opis
artykułu
Endecja i jej rola w Płocku i powiecie płockim w latach 1918-1919. Walka o władzę / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 2 (227), 201116-31   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów sportu w Płocku. Rola garnizonu płockiego w jego upowszechnianiu w latach 1918-1939 / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 1 (230), 201214-23   Pobierz
Opis
artykułu
Żydowskie szkolnictwo religijne na przykładzie działalności prywatnej ortodoksyjnej szkoły Isoda Tora (Podstawy Tory) w Płocku (1921-1939) / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 4 (233), 201227-37   Pobierz
Opis
artykułu
Ksiądz Adolf Piotr Szelążek - działacz społeczny, sufragan płocki, biskup Łucki (1865-1950) / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski,
- 3 (236), 20139-17   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.