Znaleziono 51 artykułów.

1 2
"Wpisani w Kurpiowszczyznę i w życie moje", Stanisław Pajka, Ostrołęka 2003 : [recenzja] / Wincenty Szydlik.
Stanisław Pajka, Wincenty Szydlik,
Rocznik Mazowiecki - 2004297-299   Pobierz
Opis
artykułu
Młode pokolenie Kurpiów pod lupą : z badań nad świadomością regionalną gimnazjalistów Kurpiowszczyzny / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Rocznik Mazowiecki - 2005167-176   Pobierz
Opis
artykułu
Stacja Naukowa w Ostrołęce / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Rocznik Mazowiecki - 2008183-191   Pobierz
Opis
artykułu
Ostatnie pożegnanie z Wincentym Szydlikiem / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Rocznik Mazowiecki - 2005200-204   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Pajka daje przykład / Kazimierz Sopuch.
Stanisław Pajka, Kazimierz Sopuch,
Rocznik Mazowiecki - 2010193-194   Pobierz
Opis
artykułu
Orientacja młodzieży w dziejach wsi i chłopów / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 198894-106   Pobierz
Opis
artykułu
Czytając "Pamiętniki kombatantów Kurpiowszczyzny" / Zbigniew Żerański.
Zbigniew Żerański, Stanisław Pajka, Bronisław Gołębiowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1999327-330   Pobierz
Opis
artykułu
Zainteresowania uczniów szkół średnich literaturą regionalną / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 198766-78   Pobierz
Opis
artykułu
Kurpiowska Puszcza Zielona w świadomości uczniów województwa ostrołęckiego / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199027-41   Pobierz
Opis
artykułu
O życiu i twórczości Adama Chętnika - kilka przypomnień i refleksji / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1990201-208   Pobierz
Opis
artykułu
Nauczyciele o sobie i sytuacji w Polsce / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199172-82   Pobierz
Opis
artykułu
Nauczyciele województwa ostrołęckiego 1939-1945 / Jerzy Kijowski.
Stanisław Pajka, Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1991212-214   Pobierz
Opis
artykułu
Region kurpiowski - zarys problematyki / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199196-110   Pobierz
Opis
artykułu
O życiu i działalności Zofii Niedziałkowskiej : kilka refleksji / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1992217-224   Pobierz
Opis
artykułu
Regionalizm kurpiowski w latach międzywojennych / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199226-45   Pobierz
Opis
artykułu
'Mała Ojczyzna' w świadomości pracowników administracyjnych i działaczy samorządowych gmin / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1993193-200   Pobierz
Opis
artykułu
Kurpiowszczyzna w badaniach historycznych / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199438-47   Pobierz
Opis
artykułu
O księżach z parafii kurpiowskich zamordowanych w obozach hitlerowskich / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1994281-289   Pobierz
Opis
artykułu
Mikołaj Kozakiewicz 1923-1998 / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1998357-364   Pobierz
Opis
artykułu
Dwudziestolecie województwa : wyniki badań ankietowych / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199557-64   Pobierz
Opis
artykułu
Doktorzy nauk - mieszkańcy województwa ostrołęckiego / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1988117-123   Pobierz
Opis
artykułu
Juliusz Foss - organizator "Tygodnika Ostrołęckiego" / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1988132-133   Pobierz
Opis
artykułu
Dionizy Maliszewski - współtwórca grupy "Narew" / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1988134-135   Pobierz
Opis
artykułu
Włodzimierz Rykowski - piewca Przasnysza / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1988136-137   Pobierz
Opis
artykułu
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku w świadomości ostrołęckich maturzystów : (w świetle badań ankietowych z 1988 r.) / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 198956-68   Pobierz
Opis
artykułu
Wojna obronna Polski 1939 r. w świadomości uczniów : (wyniki sondażu) / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1989126-133   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie się społecznego ruchu naukowego w regionie kurpiowskiej Puszczy Zielonej / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1993110-126   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. kanonik Mikołaj Mieczysław Mieszko (1892-1961) / Edward Anuszkiewicz, Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka, Edward Anuszkiewicz,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1993294-296   Pobierz
Opis
artykułu
Współcześni badacze i popularyzatorzy Kurpiowszczyzny / Waldemar Kamiński.
Stanisław Pajka, Waldemar Kamiński,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1993305-307   Pobierz
Opis
artykułu
Anna Kutrzeba-Pojnarowa (1913-1993) / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1993318-319   Pobierz
Opis
artykułu
Z kroniki Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego (październik 1992 - październik 1993) / oprac. Jerzy Kijowski, Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka, Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1993336-339   Pobierz
Opis
artykułu
Członkowie zbiorowi OTN / oprac. Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1993340-343   Pobierz
Opis
artykułu
Urzeczenie Kurpiami / z prof. drem hab. Tadeuszem Lewowickim rozmawia Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka, Tadeusz Lewowicki,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1994242-247   Pobierz
Opis
artykułu
Pisarze i badacze Kurpiowszczyzny / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199627-29   Pobierz
Opis
artykułu
Dziejopisowie małych ojczyzn : o nauczycielach badaczach regionalnych - kilka refleksji / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199636-43   Pobierz
Opis
artykułu
Pisarz i poeta Kurpiowszczyzny / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199669-71   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienie pośmiertne o Leszku Bakule (1930-1997) / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1996316-318   Pobierz
Opis
artykułu
Co po Chętniku / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1995346-352   Pobierz
Opis
artykułu
W 60-lecie urodzin Mieczysława Bartniczaka / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1995391-392   Pobierz
Opis
artykułu
Kanon wybitnych Polaków w świetle badań młodzieży województwa ostrołęckiego / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1997129-135   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowsze w świadomości maturzystów wybranych szkół z obszaru mazowieckiego / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200073-93   Pobierz
Opis
artykułu
Dla Syski Kurpie były centrum świata / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2000338-343   Pobierz
Opis
artykułu
Związek Kurpiów - najmłodsze stowarzyszenie regionalne na Mazowszu i w Polsce / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2000354-358   Pobierz
Opis
artykułu
O stanie edukacji regionalnej na kurpiowszczyźnie : przyczynek do problematyki / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1998269-280   Pobierz
Opis
artykułu
Mieczysław Bartniczak (1935-1999) / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1999283-287   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusz profesora Bronisława Gołębiowskiego / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1999289-292   Pobierz
Opis
artykułu
Jak nobilitować prowincję? : centra i peryferie / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka, Bronisław Gołębiowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1999331-333   Pobierz
Opis
artykułu
Henryk Syska - piewca Kurpiowszczyzny / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
- 1 (162), 199530-34   Pobierz
Opis
artykułu
Rozsławił Kurpiów : o księdzu Władysławie Skierkowskim / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
- 3 (180), 199939-41   Pobierz
Opis
artykułu
15 lat Związku Kurpiów / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka,
Rocznik Mazowiecki - 2012199-203   Pobierz
Opis
artykułu
1 2Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.