Znaleziono 60 artykułów.

1 2
Towarzystwo Naukowe Płockie w okresie XX-lecia Polski Ludowej / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Rocznik Mazowiecki - 1967404-412   Pobierz
Opis
artykułu
Mirosław Zdziarski (1892-1939) / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Rocznik Mazowiecki - 1969309-339   Pobierz
Opis
artykułu
O Józefie Conradzie Korzeniowskim : (odczyt prof. Edmunda A. Bojarskiego w Tow. Naukowym Płockim) / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 4 (68), 197255-56   Pobierz
Opis
artykułu
E.T.A. Hoffmann i jego związki z Płockiem : (odczyt prof. Igora Bełzy z Moskwy w Towarzystwie Naukowym Płockim) / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 4 (73), 197344-47   Pobierz
Opis
artykułu
Polonica i plociana soboru w Konstancji (1414-1418) w dziele Hermanna von der Hardta i w świetle publikacji polskich / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 4 (92), 197735-44   Pobierz
Opis
artykułu
Dwaj panowie Zielińscy z województwa płockiego / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 4 (109), 198134-41   Pobierz
Opis
artykułu
Nieznane listy Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bibliotece im. Zielińskich Tow. Naukowego Płockiego / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 24, 196320   Pobierz
Opis
artykułu
Prof. dr Jerzy Pniewski jednym z odkrywców tajemnic jądra atomowego / wywiad przeprowadził Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki, Jerzy Pniewski,
Notatki Płockie - 25, 196331-33   Pobierz
Opis
artykułu
Stosunek dokumentu biskupa Gedki do aktu wojewody Żyrona : (przyczynek do najdawniejszych dziejów kolegiaty św. Michała i Szkoły Płockiej) / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 3 (29), 196422-23   Pobierz
Opis
artykułu
Rzeźba ceramiczna Hanny Główczewskiej / S. K.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 2 (32), 196545   Pobierz
Opis
artykułu
Ciechanów 1065-1965 : (zakończenie obchodów jubileuszowych) / St. Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 1 (35), 196647-48   Pobierz
Opis
artykułu
Z narad i spotkań / S. K.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 1 (35), 196648   Pobierz
Opis
artykułu
Honorowi reprezentanci Płocka na Kongresie Kultury Polskiej / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 5 (39), 196625-30   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatami mgr Cieśli i mgr Gąssowskiego / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 3-4, 195723   Pobierz
Opis
artykułu
Płocki Sejmik Kultury / S. K.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 5 (39), 196643-44   Pobierz
Opis
artykułu
Z narad i spotkań : sesja naukowo-popularna w Płocku / S. K.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 6 (40), 196644   Pobierz
Opis
artykułu
Wizyty zagraniczne w TNP / S. K.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 6 (40), 196644   Pobierz
Opis
artykułu
W piątą rocznicę śmierci Władysława Broniewskiego / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 1 (41), 196760-61   Pobierz
Opis
artykułu
Otwarcie Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku / S. K.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 3-4 (43-44), 196763-64   Pobierz
Opis
artykułu
Konferencja folklorystyczna w Płocku / St. Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 3-4 (43-44), 196761-62   Pobierz
Opis
artykułu
Zjazd prawników mazowieckich i wystawa "Prawo i prawnicy - w Płocku i na Mazowszu" / S. K.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 3-4 (43-44), 196758-59   Pobierz
Opis
artykułu
Młodość Marcina Kacprzaka / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 4 (48), 19683-9   Pobierz
Opis
artykułu
Kilka uwag o Józefie Feliksie Zielińskim : w związku z pracą Elwiry Wróblewskiej / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 1, 195624   Pobierz
Opis
artykułu
Opracowane rękopisy płockie i mazowieckie : z Biblioteki im. Zielińskich T. N. P. / St. Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 1, 195627   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 3-4, 195751   Pobierz
Opis
artykułu
Nauczyciele i wychowankowie Szkoły Płockiej obecnie imienia Stanisława Małachowskiego - (XIII - XX w.) / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 8, 195812-26   Pobierz
Opis
artykułu
Pierwszy i ostatni zawód poety : (dwa wiersze Władysława Smoleńskiego) / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 9, 195830-32   Pobierz
Opis
artykułu
Z przeszłości Skępego / z nie drukowanego rękopisu Gustawa Zielińskiego wybrał i opracował Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki, Gustaw Zieliński,
Notatki Płockie - 2/16, 196013-14   Pobierz
Opis
artykułu
O wybitnych obywatelach lipnowskiego / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 19, 196122-28   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusz prof. Tadeusza Kotarbińskiego / S. K.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 20, 19611-2   Pobierz
Opis
artykułu
O wybitnych obywatelach rypińskiego / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 20, 196125-31   Pobierz
Opis
artykułu
Odkrycie skarbu w Skrwilnie w pow. rypińskim / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 20, 196132-34   Pobierz
Opis
artykułu
Konferencja gospodarcza w Płocku poświęcona problematyce usług / S. K.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 20, 196140-41   Pobierz
Opis
artykułu
Tłumacz Mickiewicza z N. R. F. w poszukiwaniu śladów E. T. A. Hoffmanna w Płocku / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 22, 196144-46   Pobierz
Opis
artykułu
Władysław Broniewski i Płock / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 1/23, 19621-13   Pobierz
Opis
artykułu
Rok Ziemi Mazowieckiej / S. K.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 24, 19631-5   Pobierz
Opis
artykułu
Płock i płocczanie w powieściach historycznych J. I. Kraszewskiego / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 24, 196316-19   Pobierz
Opis
artykułu
Powstańczy naczelnik województwa płockiego : (w setną rocznicę śmierci Zygmunta Padlewskiego) / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 25, 19631-9   Pobierz
Opis
artykułu
Uniwersytet Jagielloński - Mazowsze Płockie (1364 - 1964) / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 1/2 (27/28), 196427-36   Pobierz
Opis
artykułu
Legenda czy fakt? : (o próbie uwolnienia Zygmunta Padlewskiego z więzienia płockiego) / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 1/2 (27/28), 196447-48   Pobierz
Opis
artykułu
Szkoła Płocka (1180-1964) : krótki zarys dziejów najstarszej z istniejących szkół w Polsce, obecnego Liceum im. Stanisława Małachowskiego w Płocku / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 3 (29), 196414-21   Pobierz
Opis
artykułu
Herby Szkoły Płockiej - obecnego Liceum im. Stanisława Małachowskiego w Płocku / St. K.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 3 (29), 196423   Pobierz
Opis
artykułu
Zakończenie 'Roku Żeromskiego' w Płocku / S. K.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 1 (35), 196647   Pobierz
Opis
artykułu
Walka o szkołę polską i szkoła im. Wł. Jagiełły w Płocku 1905/6 - 1965/66 / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 4 (38), 196613-16   Pobierz
Opis
artykułu
Korespondencja doktora Marcina Kacprzaka z doktorem Aleksandrem Macieszą z lat 1926-1933 : listy w sprawie badań alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej w Płocku / wybrał i podał do druku Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki, Marcin Kacprzak, Aleksander Maciesza,
Notatki Płockie - 4 (48), 196810-14   Pobierz
Opis
artykułu
Biblioteka im. Zielińskich TNP otrzymała status biblioteki naukowej / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 1 (60), 197137-38   Pobierz
Opis
artykułu
Dwie podobizny cara Iwana IV Groźnego z XVI i XX wieku / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 5 (59), 197017-19   Pobierz
Opis
artykułu
Z pobytu płocczan na XII Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych w Moskiwe / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 4 (58), 19709-14   Pobierz
Opis
artykułu
Ostatnie posiedzenie Sejmu Królestwa Polskiego w 1831 roku w Płocku / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 1 (65), 197229-33   Pobierz
Opis
artykułu
Józef Wybicki w Płocku i na Mazowszu Płockim / Maria Kieffer-Kostanecka, Stanisław Kostanecki.
Maria Kieffer-Kostanecka, Stanisław Kostanecki,
Notatki Płockie - 3 (67), 197225-29   Pobierz
Opis
artykułu
1 2Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.