Znaleziono 32 artykułów.

Powstanie i rozwój Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego "Cotex" (1973-1985) / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 4 (125), 198538-50   Pobierz
Opis
artykułu
Medalierstwo płockie w latach 1980-1987 / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 4 (133), 198743-56   Pobierz
Opis
artykułu
Nowości wydawnicze w roku obchodów 750 rocznicy lokacji m. Płocka / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 4 (133), 198727-30   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Fabryki Maszyn Żniwnych im. Marcelego Nowotki w Płocku 1870-1977", Jerzy Stefański, Płock 1986 : [recenzja] / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński, Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 2 (135), 198858-60   Pobierz
Opis
artykułu
"Bliżej Indii", red. Wiesław Kowalski, Płock 1988 : [recenzja] / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański, Wiesław Kowalski,
Notatki Płockie - 3 (136), 198853-55   Pobierz
Opis
artykułu
Fabryka Maszyn Żniwnych w Płocku : (zarys historycznych) / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 1 (50), 196935-39   Pobierz
Opis
artykułu
Posłowie do obrony Płocka w 1920 r. : (przyczynek historyczny). Cz. I / Andrzej Jerzy Papierowski, Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański, Andrzej Jerzy Papierowski,
Notatki Płockie - 2 (175), 199825-33   Pobierz
Opis
artykułu
Posłowie do obrony Płocka w 1920 r. : (przyczynek historyczny). Cz. II / Andrzej Jerzy Papierowski, Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański, Andrzej Jerzy Papierowski,
Notatki Płockie - 3 (176), 199812-19   Pobierz
Opis
artykułu
Tadeusz Osiński nie żyje / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 2 (191), 200252-53   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Chrzanowski nie żyje / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 4 (193), 200256   Pobierz
Opis
artykułu
"Płock od A do Z w tysiącletnich dziejach", Jerzy Stefański, Płock 1995 : [recenzja] / Wojciech Łęcki.
Jerzy Stefański, Wojciech Łęcki,
Notatki Płockie - 1 (166), 199649   Pobierz
Opis
artykułu
[List prezesa TNP i skarbnika TNP do proboszcza Parafii 'Fara' w Płocku] / Jakub Chojnacki, Jerzy Stefański.
Jakub Chojnacki, Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 4 (185), 200041   Pobierz
Opis
artykułu
"Wiek walki o dwie wolności", Zygmunt Kozanecki, oprac. red. Wiesław Koński, Andrzej Papierowski, Jerzy Stefański, Płock 2001 : [recenzja] / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski, Wiesław Koński, Jerzy Stefański, Andrzej Jerzy Papierowski, Zygmunt Kozanecki,
Notatki Płockie - 4 (189), 200153   Pobierz
Opis
artykułu
"Wiek walki o dwie wolności", Zygmunt Kozanecki, oprac. red. Wiesław Koński, Andrzej Papierowski, Jerzy Stefański, Płock 2001 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Wiesław Koński, Jerzy Stefański, Andrzej Jerzy Papierowski, Zygmunt Kozanecki,
Notatki Płockie - 1 (190), 200251-57   Pobierz
Opis
artykułu
"Płocczanie znani i nieznani. Słownik biograficzny", Andrzej Jerzy Papierowski, Jerzy Stefański, Płock 2002 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Jerzy Stefański, Andrzej Jerzy Papierowski,
Notatki Płockie - 1 (194), 200354-59   Pobierz
Opis
artykułu
"Z dziejów budownictwa w Płocku. Inwestorzy, projektanci, wykonawcy", Włodzimierz Serafimowicz, Bogumił Trębala, Płock 2008 : [recenzja] / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański, Włodzimierz Serafimowicz, Bogumił Trębala,
Notatki Płockie - 4 (217), 200851-52   Pobierz
Opis
artykułu
FMŻ - jedyna fabryka w kraju produkująca kombajny zbożowe / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 4 (53), 196953-55   Pobierz
Opis
artykułu
Trud pierwszych dni... : uruchomienie Fabryki Maszyn Żniwnych w 1945 r. / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 1 (55), 197013-15   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileuszowy rok w dziejach płockiej Fabryki Maszyn Żniwnych / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 5 (64), 19718-15   Pobierz
Opis
artykułu
Kombajn zbożowy - Bizon. Narodziny i rozwój / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 5 (69), 197231-37   Pobierz
Opis
artykułu
W uznaniu wybitnych zasług załogi Rada Państwa nadała Fabryce Maszyn Żniwnych im. Marcelego Nowotki w Płocku Order Sztandaru Pracy I klasy / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 3 (82), 197546-52   Pobierz
Opis
artykułu
Premier Piotr Jaroszewicz gościem załogi Fabryki Maszyn Żniwnych / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 4 (73), 197342-43   Pobierz
Opis
artykułu
I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek i Prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz wśród załogi płockiej Fabryki Maszyn Żniwnych / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 5 (88), 19763-8   Pobierz
Opis
artykułu
Zakłady maszyn rolniczych w latach hitlerowskiej okupacji na tle życia gospodarczego i politycznego miasta : z kart historii płockiej FMŻ / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 2 (99), 197910-17   Pobierz
Opis
artykułu
Uruchomienie i rozwój produkcji żniwiarek : z kart historii płockiej FMŻ / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 2 (99), 197918-24   Pobierz
Opis
artykułu
Z okazji Dnia Metalowca : uroczysta sesja Konferencji Samorządu Robotniczego w Płockiej Fabryce Maszyn Żniwnych / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 2 (99), 197963-69   Pobierz
Opis
artykułu
Fabryka Maszyn Żniwnych w Płocku - osiągnięcia i perspektywy / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 5 (79), 19743-13   Pobierz
Opis
artykułu
Płocka Fabryka Maszyn Żniwnych 1971-1975 - bilans osiągnięć i perspektywy rozwoju / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 1 (84), 197648-60   Pobierz
Opis
artykułu
Uroczystości jubileuszowe z okazji 30-lecia produkcji kombajnów do zbioru zbóż w Płockiej Fabryce Maszyn Żniwnych / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 3 (120), 198484-91   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja naukowa z okazji 900 rocznicy urodzin Bolesława III Krzywoustego w Głogowie / Oprac. J. S.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 3 (124), 198559-60   Pobierz
Opis
artykułu
"Płock od A do Z w tysiącletnich dziejach", Andrzej Jerzy Papierowski, Jerzy Stefański, Płock 2010 : [recenzja] / Ireneusz Mroczkowski.
Jerzy Stefański, Andrzej Jerzy Papierowski, Ireneusz Mroczkowski,
Notatki Płockie - 4 (225), 201054-55   Pobierz
Opis
artykułu
Uroczyste otwarcie ulicy oraz odsłonięcie pomnika-ławeczki dr. inż. Jakuba Chojnackiego / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 4 (229), 201151-55   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.