Znaleziono 10 artykułów.

Udział województwa warszawskiego w akcji przesiedleńczej na Ziemie Zachodnie i Północne w latach 1945-1946 / Kajetan Dobrosielski.
Kajetan Dobrosielski,
Rocznik Mazowiecki - 1979179-193   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy likwidacji analfabetyzmu w woj. warszawskim w latach 1949-1951 / Kajetan Dobrosielski.
Kajetan Dobrosielski,
Rocznik Mazowiecki - 198727-37   Pobierz
Opis
artykułu
Wybrane problemy okupacji i konspiracji na terenach powiatu sierpeckiego (1939-1945) / Kajetan Dobrosielski.
Kajetan Dobrosielski,
Notatki Płockie - 2 (123), 198538-46   Pobierz
Opis
artykułu
Wieś płocka na przełomie lat 1918/1919 / Kajetan Dobrosielski.
Kajetan Dobrosielski,
Notatki Płockie - 1 (130), 198717-23   Pobierz
Opis
artykułu
Początki kształtowania się władz powiatowych i miejskich w Sierpcu / Kajetan Dobrosielski.
Kajetan Dobrosielski,
Notatki Płockie - 1 (102), 198013-15   Pobierz
Opis
artykułu
Walka sił demokratycznych w powiecie sierpeckim o zwycięstwo w referendum i wyborach do Sejmu Ustawodawczego / Kajetan Dobrosielski.
Kajetan Dobrosielski,
Notatki Płockie - 1 (106), 198129-38   Pobierz
Opis
artykułu
Udział powiatu płockiego w akcji przesiedleńczej na Ziemie Odzyskane w latach 1945-1946 / Kajetan Dobrosielski.
Kajetan Dobrosielski,
Notatki Płockie - 2 (107), 198129-31   Pobierz
Opis
artykułu
Reforma rolna PKWN w powiecie sierpeckim / Kajetan Dobrosielski.
Kajetan Dobrosielski,
Notatki Płockie - 2-3 (111-112), 198249-54   Pobierz
Opis
artykułu
Ruch ludowy w województwie płockim w latach 1945-1975 / Kajetan Dobrosielski.
Kajetan Dobrosielski,
Notatki Płockie - 4 (121), 198451-60   Pobierz
Opis
artykułu
Podstawowe założenia sześcioletniego planu rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu i jego wyniki na terenach województwa warszawskiego (1950-1955) / Kajetan Dobrosielski.
Kajetan Dobrosielski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego - 1983136-178   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.