Znaleziono 28 artykułów.

Z życia nauki i życia Towarzystwa : Towarzystwo Naukowe Warszawskie - trzy wcielenia - podobieństwo w odmienności / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200214-32   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Wspomnienia pośmiertne : Marek Roman (1931-2003) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 2003167-169   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Jan Śniadecki i 200-lecie jego / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200474-77   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Bogdan Nawroczyński (1882-1974) i jego zasługi dla Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (w 30. rocznicę zgonu) [wspomnienie pośmiertne] / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200478-83   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Mazowieckie Towarzystwo Naukowe - powstanie i działalność / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200287-89   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Jacek Krusiński (1766-po 1847) i jego rozprawa o dostrzeżeniach meteorologicznych z 1803 r. / Urszula Kossowska-Cezak, Zdzisław Mikulski.
Urszula Kossowska-Cezak, Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 2003146-151   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Dziedzictwo Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk : (Miscellanea Historico-Archivistica, tom XIV, Warszawa 2002) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200290-93   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Nauka polska w świetle integracji z Unią Europejską : (Warszawa, 4-6 czerwca 2001) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200110-16   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Wolffiana 2001 - uroczyste wręczenie Medalu A.F. Wolffa Andrzejowi Śródce w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200122   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Wolffiana 2002 - uroczyste wręczenie Medalu A. F. Wolffa Andrzejowi Danyszowi w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200278-79   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Dni Gabriela Narutowicza w 80. rocznicę wyboru na urząd Prezydenta RP : (Warszawa, listopad-grudzień 2002) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200283-86   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Wolffiana 2003 / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 2003131   Pobierz
Opis
artykułu
Stulecie odkrycia polonu i radu (1898-1998) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 199745-48   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych : Warszawski Klub Profesorów Nauk o Ziemi - Spotkania seminaryjno-towarzyskie Wydziału VII PAN i Wydziału III TNW (1997-1998) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 199798-101   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Wolffiana 1999 - odnowienie dyplomu członka rzeczywistego Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego prof. dr hab. med. Witolda Rudowskiego w 50-lecie Jego członkowstwa i wręczenie Jubilatowi pierścienia "Spectatissimus" / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 199945-47   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Odsłonięcie obelisku i tablicy pamiątkowej ku czci Aleksandra Jabłonowskiego (Mariańskie Porzecze, 10 X 1999) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 199948-50   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Odsłonięcie tablicy upamiętniającej przechowanie radu w domu Wernerów w okresie okupacji niemieckiej (Brwinów, 18 IX 1999 r.) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 199951-52   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Piotr Biegański - architekt warszawski - w 100-lecie urodzin : Wystawa w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy : (23 VI 2005) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200559-61   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : 200 lat Polskich Towarzystw Lekarskich i 185 lat Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200562-63   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : 85-lecie Akademii Nauk Technicznych - ANT (1920-1939 i 1946-1949) oraz 75-lecie Wydziału VI Nauk Technicznych TNW (1930-2005) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200566-69   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Tadeusz Kotarbiński (1886-1981) : 120. rocznica urodzin i 25. rocznica śmierci / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200642-45   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Jubileusz stulecia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1907-2007) : 100 lat Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1907-2007) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 20079-14   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Stanisław Marian Leszczycki (1907-1996) w moich wspomnieniach / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200795-102   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusz 200-lecia Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk : (Warszawa. 23, 28-29 listopada 2000) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 200056-57   Pobierz
Opis
artykułu
Województwo Płockie - główny obszar badań geograficznych Uniwersytetu Warszawskiego / Witold Lenart, Zdzisław Mikulski.
Witold Lenart, Zdzisław Mikulski,
- 3 (96), 197846-50   Pobierz
Opis
artykułu
Członkowie TNP - aspekt geograficzny / Zdzisław Mikulski, Marta Piasecka.
Zdzisław Mikulski, Marta Piasecka,
- 1 (138), 198950-54   Pobierz
Opis
artykułu
Nowa placówka badawcza Uniwersytetu Warszawskiego w rejonie płockim / Witold Lenart, Zdzisław Mikulski.
Witold Lenart, Zdzisław Mikulski,
- 1 (89), 197716-18   Pobierz
Opis
artykułu
Region płocki jako poligon badań hydrologicznych - krajowych i międzynarodowych / Witold Lenart, Zdzisław Mikulski.
Witold Lenart, Zdzisław Mikulski,
- 2 (139), 198943-46   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.