Znaleziono 18 artykułów.

Województwo Płockie - główny obszar badań geograficznych Uniwersytetu Warszawskiego / Witold Lenart, Zdzisław Mikulski.
Witold Lenart, Zdzisław Mikulski,
- 3 (96), 197846-50   Pobierz
Opis
artykułu
Sympozjum poświęcone wpływom włocławskiego spiętrzenia Wisły na środowisko / Witold Lenart, Artur Magnuszewski.
Witold Lenart, Artur Magnuszewski,
- 1 (130), 198744-45   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne w Murzynowie / Witold Lenart.
Witold Lenart,
- 4 (161), 199437-40   Pobierz
Opis
artykułu
Monitoring jakości powietrza atmosferycznego w Płocku / Janina Kawałczewska, Witold Lenart.
Witold Lenart, Janina Kawałczewska,
- 1-2 (142-143), 199046-50   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja Jubileuszowa poświęcona 20-leciu Mazowieckiego Obserwatorium Geograficznego U. W. w Murzynowie k. Płocka / Witold Lenart.
Witold Lenart,
- 4 (161), 199432-36   Pobierz
Opis
artykułu
Warunki termiczno-wilgotnościowe płockiej Petrochemii / Danuta Danielak, Witold Lenart.
Witold Lenart, Danuta Danielak,
- 4 (153), 199249-51   Pobierz
Opis
artykułu
Chemizm opadu atmosferycznego w rejonie Płocka / Danuta Danielak, Witold Lenart, Joanna Lenart-Kowalska.
Witold Lenart, Danuta Danielak, Joanna Lenart-Kowalska,
- 1 (166), 199620-24   Pobierz
Opis
artykułu
Nowa placówka badawcza Uniwersytetu Warszawskiego w rejonie płockim / Witold Lenart, Zdzisław Mikulski.
Witold Lenart, Zdzisław Mikulski,
- 1 (89), 197716-18   Pobierz
Opis
artykułu
Osobliwości lokalnej cyrkulacji atmosferycznej w okolicy Płocka / Witold Lenart.
Witold Lenart,
- 1 (89), 197719-26   Pobierz
Opis
artykułu
Gostyniński Park Krajobrazowy / Witold Lenart.
Witold Lenart,
- 1 (94), 197810-15   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływ płockiej Petrochemii na klimat lokalny / Danuta Danielak, Witold Lenart.
Witold Lenart, Danuta Danielak,
- 2 (115), 198352-55   Pobierz
Opis
artykułu
Koncepcja ochrony krajobrazu województwa płockiego / Witold Lenart, Wojciech Nowicki.
Witold Lenart, Wojciech Nowicki,
- 3 (116), 198334-36   Pobierz
Opis
artykułu
Druga elektrownia jądrowa nie powinna być zlokalizowana w Karolewie nad zbiornikiem włocławskim / Kazimierz Biały, Stefan Kozłowski, Witold Lenart, Jarosław Pich.
Witold Lenart, Kazimierz Biały, Stefan Kozłowski, Jarosław Pich,
- 3 (116), 198337-46   Pobierz
Opis
artykułu
Klimat miejski Sierpca / Danuta Danielak, Witold Lenart.
Witold Lenart, Danuta Danielak,
- 2-3 (111-112), 198254-61   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy badawcze ochrony środowiska województwa płockiego / Witold Lenart, Władysław Skalny.
Witold Lenart, Władysław Skalny,
- 4 (121), 198485-89   Pobierz
Opis
artykułu
Dziesięciolecie Mazowieckiego Obserwatorium Geograficznego w Murzynowie / Witold Lenart.
Witold Lenart,
- 4 (121), 198489-92   Pobierz
Opis
artykułu
Region płocki jako poligon badań hydrologicznych - krajowych i międzynarodowych / Witold Lenart, Zdzisław Mikulski.
Witold Lenart, Zdzisław Mikulski,
- 2 (139), 198943-46   Pobierz
Opis
artykułu
"Ptaki ziemi płockiej", Bogdan Kaźmierczak, Krzysztof Olejnicki, Płock 2009 : [recenzja] / Witold Lenart.
Witold Lenart, Bogdan Kaźmierczak, Krzysztof Olejnicki,
- 2 (223), 201057-58   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.