Znaleziono 9 artykułów.

Problemy rozwoju Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku / Andrzej Bukowski.
Andrzej Bukowski,
Notatki Płockie - 5 (93), 197735-37   Pobierz
Opis
artykułu
XXVII inauguracja roku akademickiego / Jerzy Wawszczak, Andrzej Bukowski.
Andrzej Bukowski, Jerzy Wawszczak,
Notatki Płockie - 4 (157), 199341-44   Pobierz
Opis
artykułu
XXX lat kształcenia kadr inżynierskich w Płocku / Andrzej Bukowski.
Andrzej Bukowski,
Notatki Płockie - 1 (170), 199713-17   Pobierz
Opis
artykułu
Problematyka ochrony środowiska w badaniach Zakładu Tworzyw Sztucznych Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku / Andrzej Bukowski.
Andrzej Bukowski,
Notatki Płockie - 4 (173), 199732-33   Pobierz
Opis
artykułu
Badania nad wpływem motoryzacji na stan środowiska w mieście Płocku / Andrzej Bukowski.
Andrzej Bukowski,
Notatki Płockie - 1 (178), 199936-41   Pobierz
Opis
artykułu
Wkład szkolnictwa wyższego w Płocku w polepszenie stanu środowiska przyrodniczego w mieście i regionie płockim / Andrzej Bukowski.
Andrzej Bukowski,
Notatki Płockie - 3 (192), 200246-54   Pobierz
Opis
artykułu
Procesy usuwiskowe skarpy płockiej i sposoby jej zabezpieczania / Andrzej Bukowski, Leszek Swinarski.
Andrzej Bukowski, Leszek Swinarski,
Notatki Płockie - 1 (84), 197619-24   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie struktury organizacyjnej i rozbudowa bazy filii Politechniki Warszawskiej w Płocku w latach 1970-1980 / Andrzej Bukowski.
Andrzej Bukowski,
Notatki Płockie - 3 (232), 201221-27   Pobierz
Opis
artykułu
"Politechnika Warszawska Filia w Płocku i jej 45 lat działalności", Mariusz Portalski, Płock 2011 : [recenzja] / Andrzej Bukowski.
Andrzej Bukowski, Mariusz Portalski,
Notatki Płockie - 1 (234), 201351-57   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.