Znaleziono 5 artykułów.

Perspektywiczny rozwój województwa płockiego w aspekcie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego do roku 1990 / Tadeusz Kowalczyk.
Tadeusz Kowalczyk,
- 3 (91), 19773-11   Pobierz
Opis
artykułu
Przekształcenia struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa płockiego do 1990 roku i w okresie kierunkowym / Tadeusz Kowalczyk.
Tadeusz Kowalczyk,
- 2 (95), 197822-30   Pobierz
Opis
artykułu
Zagospodarowanie Wisły jako podstawowy element struktury przestrzenno-gospodarczej województwa płockiego / Tadeusz Kowalczyk.
Tadeusz Kowalczyk,
- 1 (102), 198034-42   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie struktury przestrzennej miasta Płocka w kontekście przemysłowych zanieczyszczeń atmosfery / Tadeusz Kowalczyk.
Tadeusz Kowalczyk,
- 2 (107), 198132-38   Pobierz
Opis
artykułu
Przeobrażenia struktury przestrzennej osadnictwa i zmiany hydrotechniczne w dolinie Wisły wywołane powodzią zimową 1982 roku w województwie płockim / Tadeusz Kowalczyk.
Tadeusz Kowalczyk,
- 1 (114), 198344-55   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.