Znaleziono 48 artykułów.

Jubileusz 150-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Rocznik Mazowiecki - 1972542-551   Pobierz
Opis
artykułu
Kasa Oszczędności w Warszawie i w Płocku w latach 1844-1850 / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 3 (91), 197731-36   Pobierz
Opis
artykułu
Adres gratulacyjny z okazji 50-lecia Biblioteki Narodowej w Warszawie / Franciszek Dorobek, Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki, Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 1 (98), 197966   Pobierz
Opis
artykułu
Adres gratulacyjny z okazji XXV-lecia działalności Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN / Franciszek Dorobek, Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki, Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 1 (98), 197967   Pobierz
Opis
artykułu
Epidemia cholery w Królestwie Polskim i guberni płockiej w 1848 r. / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 1 (98), 197925-36   Pobierz
Opis
artykułu
Delegacja Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego na VI zjazd PZPR - gościem Płocka / F. D.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 1 (65), 19723-5   Pobierz
Opis
artykułu
Saga rodu Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego / F. D.
Stanisław Ryszard Dobrowolski, Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 1 (65), 197237-38   Pobierz
Opis
artykułu
Międzynarodowy Rok Książki / F. D.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 5 (69), 197240   Pobierz
Opis
artykułu
Czynnik ludzki w płockim rejonie uprzemysławianym w II połowie XXX-lecia PRL : (sesja naukowa Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych i Towarzystwa Naukowego Płockiego) / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 3 (82), 197553-59   Pobierz
Opis
artykułu
80-lecie urodzin Bolesława Jędrzejewskiego / F. D.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 5 (88), 197639-40   Pobierz
Opis
artykułu
22 lipca 1956 roku ukazał się pierwszy numer "Notatek Płockich" / F. D.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 5 (88), 197633-35   Pobierz
Opis
artykułu
Franciszek Ławruszczuk - "Czarny Franek" żołnierz AK, działacz polonijny w Kanadzie. Spotkanie w Towarzystwie Naukowym Płockim / F. D.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 5 (88), 197641-42   Pobierz
Opis
artykułu
70 rocznica urodzin Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego / F. D.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 2 (90), 197743-45   Pobierz
Opis
artykułu
Książka o ziemi naszej / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek, Kazimierz German,
Notatki Płockie - 2 (103), 198043-44   Pobierz
Opis
artykułu
800-lecie Szkoły Płockiej. Uroczystości w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego / oprac. Franiszek Dorobek i Kazimiera Kawa.
Franciszek Dorobek, Kazimiera Kawa,
Notatki Płockie - 3 (104), 19803-22   Pobierz
Opis
artykułu
Z zagadnień muzycznych Płocka / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 3 (29), 196433-35   Pobierz
Opis
artykułu
Zagadnienia kulturalne Płocka w okresie dwudziestolecia / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 2 (32), 196534-38   Pobierz
Opis
artykułu
Płock jako ośrodek kultury w regionie / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 5 (39), 196612-19   Pobierz
Opis
artykułu
Włocławek i Płock w konkursie 'Jadą goście, jadą' i telewizyjnym turnieju miast / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 4 (48), 196834-38   Pobierz
Opis
artykułu
Małżeństwo spod Lenino / rozmowa z Romaną i Marianem Krzymowskim przeprowadzona przez Fr. Dorobka.
Franciszek Dorobek, Romana Krzymowska, Marian Krzymowski,
Notatki Płockie - 5 (49), 196834-36   Pobierz
Opis
artykułu
Piękna i godna upowszechnienia akcja społeczna / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 1 (50), 196940-42   Pobierz
Opis
artykułu
Walerian Jędrzejewski : założyciel płockiej "Zgody" / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 3 (52), 19694-5   Pobierz
Opis
artykułu
Czas niszczenia i czas budowania / fd.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 1 (55), 19703-7   Pobierz
Opis
artykułu
Kulturotwórcza i społeczna rola Festiwali im. Władysława Broniewskiego / fd.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 1 (55), 197040-43   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja jubileuszowa 150-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 4 (58), 197019-29   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Klemens Jędrzejewski - piękny przykład przywiazania i tęsknoty do Płocka / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 1 (65), 197240-42   Pobierz
Opis
artykułu
Odsłonięcie pomnika Władysława Broniewskiego wyrazem wdzięczności wielkiemu poecie i rewolucjoniście / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 3 (67), 19723-12   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów teatru płockiego / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 4 (63), 197120-24   Pobierz
Opis
artykułu
70-lecie Płockiego Towarzystwa Muzycznego / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 3 (62), 197138-43   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawa teatru w Płocku / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 4 (68), 197252-54   Pobierz
Opis
artykułu
Próba periodyzacji dziejów ruchu lewicowego w mieście i powiecie płockim / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 1 (70), 19735-9   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja popularnonaukowa "Komisja Edukacji Narodowej i jej szkoła w Płocku (1773-1973)" / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 5 (74), 197310-24   Pobierz
Opis
artykułu
Historia płockiego teatru. Przed wielkim repertuarem / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 1 (75), 197425-29   Pobierz
Opis
artykułu
Teatr Płocki rozpoczął działalność / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 1 (80), 197545-48   Pobierz
Opis
artykułu
Obiekt XXX-lecia. Szkolny Ośrodek Pływacki / F. D.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 1 (80), 197554-57   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienie pośmiertne o Aleksandrze Sewruku / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 1 (80), 197562-63   Pobierz
Opis
artykułu
Stan gospodarczy Płocka w 1859 roku / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 10, 195826-28   Pobierz
Opis
artykułu
Szkolnictwo hitlerowskie w Płocku w latach 1939-1945 / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 2 (81), 197519-30   Pobierz
Opis
artykułu
Prof. dr Jan Zygmunt Jakubowski : (wspomnienie pośmiertne) / F. D.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 4 (83), 197538-39   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja naukowa "Kopernik i jego kraj" / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 3 (72), 19734-15   Pobierz
Opis
artykułu
Nauka i społeczeństwo - V Międzynarodowa Konferencja w Dubrowniku / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 4 (73), 197315-25   Pobierz
Opis
artykułu
Otwarcie nowej siedziby Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 2 (85), 19763-16   Pobierz
Opis
artykułu
Ruch regionalny towarzystw kultury w Płocku i w województwie płockim / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 2 (90), 197711-24   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawa w Muzeum Sztuki w Łodzi pt. "Francisco Goya (1746-1828) - dzieło graficzne ze zbiorów polskich" : (w 150-tą rocznicę śmierci artysty) / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 4 (97), 197846-49   Pobierz
Opis
artykułu
Franciszek Ławruszczuk "Czarny Franek" wpisany do rejestru zasłużonych dla miasta Płocka / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 4 (97), 197849-50   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwa Naukowe Płockie odznaczone Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski / F. D.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 4 (101), 19793-11   Pobierz
Opis
artykułu
Czyny społeczne / Fr. Dorobek.
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 1/15, 19604-6   Pobierz
Opis
artykułu
1954-1974 : XX lat Szkoły Medycznej w Płocku / [F. D.]
Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 5 (79), 197439-45   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.