Znaleziono 13 artykułów.

Cztery nowe inkunabuły w Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego zakupione w latach 1988-1989 / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska,
Notatki Płockie - 4 (141), 198949   Pobierz
Opis
artykułu
Nowe inkunabuły w Bibliotece im. Zielińskich TNP zakupione w latach 1986-1987 / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska,
Notatki Płockie - 2 (135), 198853-54   Pobierz
Opis
artykułu
W 170 rocznicę założenia Biblioteki im. Zielińskich TNP : Dzień Stanisława Kostaneckiego / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska,
Notatki Płockie - 4 (145), 19903-14   Pobierz
Opis
artykułu
Wręczenie Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej b. nadburmistrzowi miasta Darmstadt Güntherowi Metzgerowi / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska,
Notatki Płockie - 1 (158), 199433-41   Pobierz
Opis
artykułu
5 nowych inkunabułów w Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego zakupionych w 1995 roku / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska,
Notatki Płockie - 4 (165), 199516-18   Pobierz
Opis
artykułu
"Olim victoriae pacis hodie artifices" 1914-1918 : niegdyś zwycięstwa - dziś pokoju twórcy / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska,
Notatki Płockie - 3 (168), 199628-34   Pobierz
Opis
artykułu
Konstytucja 3 Maja - dokument niepodległości w dwusetną rocznicę uchwalenia / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska,
Notatki Płockie - 2 (147), 199117-19   Pobierz
Opis
artykułu
I "Dni Darmstadtu" w Płocku. XXI Sesja Rady miasta Płocka w 160 rocznicę (23 września 1991 r.) 'solwowanej' sesji powstańczego Sejmu Królestwa Polskiego = I. "Darmstädter Tage" in Płock. XXI Sitzung des Rates der Stadt Płock zum 160. Jahrestag (23 September 1991) der 'solvierten' Session des aufständischen Sejm des Königtums Polen / Wanda Kaczanowska ; übersetzung Stanisław Łyłka.
Wanda Kaczanowska, Stanisław Łyłka,
Notatki Płockie - 3 (148), 199110-20   Pobierz
Opis
artykułu
Kolekcja starych biblii (XV-XVIII w.) w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska,
Notatki Płockie - 3 (160), 199417-20   Pobierz
Opis
artykułu
Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego posiada już 70 inkunabułów / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska,
Notatki Płockie - 4 (161), 199416-19   Pobierz
Opis
artykułu
Najstarsze drukowane biblie w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich TNP (XV-XVIII w.) / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska,
Notatki Płockie - 3 (152), 19929-14   Pobierz
Opis
artykułu
Inkunabuły w Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego : (stan w dniu 31 grudnia 1996 r.) / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska,
Notatki Płockie - 4 (169), 199621-22   Pobierz
Opis
artykułu
Inkunabuły w Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego : (stan w dniu 31 grudnia 1998 r.) / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska,
Notatki Płockie - 4 (177), 199827-28   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.