Znaleziono 69 artykułów.

1 2
"Religia w społeczeństwie ponowoczesnym", Janusz Mariański, Warszawa 2010 : [recenzja] / Paweł Prüfer.
Janusz Mariański, Paweł Prüfer,
Studia Płockie - 2011317-321   Pobierz
Opis
artykułu
"Udział katolików świeckich w życiu parafii (założenia i rzeczywistość)", Janusz Mariański, Płock 2008 : [recenzja] / Marta Waśkiewicz.
Janusz Mariański, Marta Waśkiewicz,
Studia Płockie - 2011311-316   Pobierz
Opis
artykułu
Przemiany rytuału chrztu w świetle badań etnograficznych / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1990207-235   Pobierz
Opis
artykułu
Materiały do bibliografii publikacji zespołu osobowego pracowników Seminarium Duchownego w Płocku (1984-1988) [c.d.] / Wojciech Góralski, Janusz Mariański.
Wojciech Góralski, Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1990281-314   Pobierz
Opis
artykułu
Wartości perfekcjonistyczne w świadomości młodzieży polskiej lat siedemdziesiątych / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1988 - 1989185-237   Pobierz
Opis
artykułu
Postawy zasadnicze i celowościowe a układy odniesienia moralnego młodzieży płockiej / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1991 - 1992119-169   Pobierz
Opis
artykułu
Wychowanie religijne konsekwencją sakramentu chrztu / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 199389-110   Pobierz
Opis
artykułu
Religia a sens zycia : na podstawie badań socjologicznych / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1994151-165   Pobierz
Opis
artykułu
Postawy bezrobotnych wobec pracy : na podstawie badań socjologicznych w wybranych miastach / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1995117-138   Pobierz
Opis
artykułu
Młodzież maturalna a wartości podstawowe / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1996215-237   Pobierz
Opis
artykułu
Religijność parafii podmiejskiej w płockim rejonie uprzemysłowionym / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1973263-303   Pobierz
Opis
artykułu
Stopnie przynależności religijnej mieszkańców miasta przemysłowego / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1974292-324   Pobierz
Opis
artykułu
Religijność imigrantów w parafii miejskiej rejonu uprzemysławianego : na przykładzie parafii św. Bartłomieja w Płocku / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1977227-263   Pobierz
Opis
artykułu
Migracje w płockim rejonie uprzemysławianym : na przykładzie parafii Biała k. Płocka / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1978287-314   Pobierz
Opis
artykułu
Socjologiczne badania nad religijnością wiejską w Polsce / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1979329-356   Pobierz
Opis
artykułu
Materiały do bibliografii publikacji zespołu osobowego pracowników Seminarium Duchownego w Płocku / Wojciech Góralski, Janusz Mariański.
Wojciech Góralski, Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1980309-351   Pobierz
Opis
artykułu
Struktura wykształcenia a dynamika i kierunki przemian religijności wiejskiej / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1980279-308   Pobierz
Opis
artykułu
"Einführung in den pastoralen Beruf. Ein Arbeitsbuch", Paul Michael Zulehner, München 1977 : [recenzja] / Janusz Mariański.
Janusz Mariański, Paul Michael Zulehner,
Studia Płockie - 1981323-325   Pobierz
Opis
artykułu
Zróżnicowania pokoleniowe religijności wiejskiej / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1981277-315   Pobierz
Opis
artykułu
"Mieć czy być - konsumpcjonizm jako styl życia - wyzwaniem dla Kościoła", Janusz Mariański, Kraków 1996 : [recenzja] / Leon Smyczek.
Janusz Mariański, Leon Smyczek,
Studia Płockie - 1997231-234   Pobierz
Opis
artykułu
Patriotyzm i religia jako wartości podstawowe w świadomości polskich maturzystów / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1997175-192   Pobierz
Opis
artykułu
"Jus matrimoniale. Ze studiów nad kościelnym prawem małżeńskim", t. 1 (6-7), Warszawa 1996 : [recenzja] / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1998257-259   Pobierz
Opis
artykułu
"Religia i Kościół między tradycją i ponowczesnością. Studium socjologiczne", Janusz Mariański, Kraków 1997 : [recenzja] / Artur Grzesik, Paweł Grygiel.
Janusz Mariański, Artur Grzesik, Paweł Grygiel,
Studia Płockie - 1998247-256   Pobierz
Opis
artykułu
Praktyki religijne a postawy godnościowe młodzieży / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1998163-182   Pobierz
Opis
artykułu
Zadania duszpasterskie Kościoła w opinii maturzystów / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1998183-204   Pobierz
Opis
artykułu
"Między nadzieją i zwątpieniem. Sens życia w świadomości młodzieży szkolnej", Janusz Mariański, Lublin 1998 : [recenzja] / Emilia Żerel.
Janusz Mariański, Emilia Żerel,
Studia Płockie - 1999247-250   Pobierz
Opis
artykułu
Relacje między religią i moralnością w opinii młodzieży / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 199999-116   Pobierz
Opis
artykułu
"Modernität, Pluralismus und Sinnkrise. Die Orientierung des modernen Menschen", Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Gutersioh 1995 : [recenzja] / Janusz Mariański.
Janusz Mariański, Peter L. Berger, Thomas Luckmann,
Studia Płockie - 2000261-265   Pobierz
Opis
artykułu
"Wartości życiowe młodzieży (na przykładzie szkół pielęgniarskich)", Irena Wrońska, Janusz Mariański, Lublin 1999 : [recenzja] / Zbigniew Narecki.
Janusz Mariański, Zbigniew Narecki, Irena Wrońska,
Studia Płockie - 2000255-259   Pobierz
Opis
artykułu
Kondycja moralna społeczeństwa polskiego : hipotezy wstępne / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 2000121-139   Pobierz
Opis
artykułu
Sekularyzacja jako fakt społeczny / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 2001185-200   Pobierz
Opis
artykułu
Legitymizacja religijna jako fakt społeczny / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 200297-123   Pobierz
Opis
artykułu
"Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne", Janusz Mariański, Lublin 2001 : [recenzja] / Renata Bogusz.
Janusz Mariański, Renata Bogusz,
Studia Płockie - 2003293-296   Pobierz
Opis
artykułu
"Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w świadomości szkół średnich", Janusz Mariański, Lublin 2003 : [recenzja] / Małgorzata Dziekanowska.
Janusz Mariański, Małgorzata Dziekanowska,
Studia Płockie - 2004249-254   Pobierz
Opis
artykułu
"Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium socjologiczno-pastoralne", Janusz Mariański, Lublin 2005 : [recenzja] / Cyprian Rogowski.
Janusz Mariański, Cyprian Rogowski,
Studia Płockie - 2005267-271   Pobierz
Opis
artykułu
"Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba sentezy socjologicznej", Janusz Mariański, Kraków 2004 : [recenzja] / Małgorzata Jedynak.
Janusz Mariański, Małgorzata Jedynak,
Studia Płockie - 2005263-266   Pobierz
Opis
artykułu
Kondycja moralna polskiej rodziny / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 2005141-159   Pobierz
Opis
artykułu
"Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec AIDS (na przykładzie szkół średnich Płocka)", Mirosław Milewski, Kraków 2005 : [recenzja] / Janusz Mariański.
Janusz Mariański, Mirosław MIlewski,
Studia Płockie - 2006283-286   Pobierz
Opis
artykułu
"Niewidzialna religia" w badaniach socjologicznych" / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 2009191-209   Pobierz
Opis
artykułu
"Społeczeństwo i moralność. Studia z katolickiej nauki społecznej i socjologii moralności", Janusz Mariański, Tarnów 2008 : [recenzja] / Monika D. Adamczyk.
Janusz Mariański, Monika D. Adamczyk,
Studia Płockie - 2010337-342   Pobierz
Opis
artykułu
Praktyki religijne w procesie migracji ze wsi do miasta / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1982169-225   Pobierz
Opis
artykułu
Wiara i wierzenia religijne Polaków - ciągłość i zmiana / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 2010241-258   Pobierz
Opis
artykułu
"Pastoral der Kirchenfremden. Eröffnungsreferat bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz 1979 in Fulda", Joseph Höffner, Bonn 1979 : [recenzja] / Janusz Mariański.
Janusz Mariański, Joseph Höffner,
Studia Płockie - 1982309-315   Pobierz
Opis
artykułu
Problem identyfikacji z Kościołem w świetle socjologii religii / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1983273-308   Pobierz
Opis
artykułu
Wartości religijne w świadomości ludności wiejskiej / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1984121-146   Pobierz
Opis
artykułu
Socjologiczne badania nad religijnością wiejską we Francji (1945-1975) / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1984147-159   Pobierz
Opis
artykułu
"Bauer und Gesellschaft. Das Leben im industriestadtnahen Dorf", Alfred Pretzler, Judenburg 1979 : [recenzja] / Janusz Mariański.
Janusz Mariański, Alfred Pretzler,
Studia Płockie - 1984315-318   Pobierz
Opis
artykułu
Dojazdy do pracy a dynamika przemian religijności wiejskiej : dokument z lat siedemdziesiątych / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1985210-238   Pobierz
Opis
artykułu
Materiały do bibliografii publikacji Zespołu Osobowego Pracowników Seminarium Duchownego w Płocku (1979-1983) [c.d.] / Wojciech Góralski, Janusz Mariański.
Wojciech Góralski, Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1985303-325   Pobierz
Opis
artykułu
Strefy urbanizacji a dynamika i kierunki przemian religijności wiejskiej / Janusz Mariański.
Janusz Mariański,
Studia Płockie - 198687-119   Pobierz
Opis
artykułu
1 2Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.