Znaleziono 29 artykułów.

"Wiadomości Płockie" - organ Miejskiej i Powiatowego Frontu Narodowego (1956-1957) / Wiesław Koński.
Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 4 (129), 198649-56   Pobierz
Opis
artykułu
[List Zarządu TNP do dr. Michała Kabaty - dyrektora PIW] / Wiesław Koński, Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki, Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 4 (129), 198663   Pobierz
Opis
artykułu
W 165 rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego, Dzień Bolesława Jędrzejowskiego / oprac. W. K.
Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 2 (123), 19853-13   Pobierz
Opis
artykułu
Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu TNP z okazji 80-lecia urodzin ks. prof. prał. Seweryna Wyczałkowskiego / oprac W. K.
Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 4 (125), 198561-63   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusz 30-lecia "Notatek Płockich" / oprac. W. K.
Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 1 (130), 198763   Pobierz
Opis
artykułu
Kazimierz Janiak nie żyje / W. K.
Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 1 (130), 198750-53   Pobierz
Opis
artykułu
Nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego / oprac. W. K.
Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 1 (130), 198761-62   Pobierz
Opis
artykułu
"Płocka Petrochemia 1960-1985”, oprac. Wiesław Koński, Płock 1986 : [recenzja] / Barbara Penkala, Stanisław Gontarek.
Wiesław Koński, Barbara Penkala, Stanisław Gontarek,
Notatki Płockie - 4 (133), 198757-58   Pobierz
Opis
artykułu
200 milionów ton ropy w płockiej Petrochemii / Wiesław Koński.
Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 4 (133), 198736-42   Pobierz
Opis
artykułu
"Jedność" - pismo Polskiej Partii Robotniczej w Płocku (1945-1946) / Wiesław Koński.
Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 3 (140), 198948-60   Pobierz
Opis
artykułu
"Petro-Echo" - pismo załogi kombinatu i mieszkańców miasta w latach 1963-1972 / Wiesław Koński.
Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 1-2 (142-143), 199025-35   Pobierz
Opis
artykułu
Dzieje prasy płockiej / Wiesław Koński.
Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 4 (149), 19918-15   Pobierz
Opis
artykułu
Medal miasta Darmstadt dla prezesa TNP / Wiesław Koński.
Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 2 (159), 199453-54   Pobierz
Opis
artykułu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TNP : dr inż. Zbigniew Kruszewski, senator RP - nowym prezesem TNP / Wiesław Koński.
Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 1 (190), 200246-50   Pobierz
Opis
artykułu
Prasa rosyjska w Płocku w latach 1867-1915 / Krystyna Grochowska, Wiesław Koński.
Wiesław Koński, Krystyna Grochowska,
Notatki Płockie - 3 (212), 200714-26   Pobierz
Opis
artykułu
W 25-lecie prezesury Jakuba Chojnackiego w Towarzystwie Naukowym Płockim / oprac. Wiesław Koński.
Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 2 (155), 199347-62   Pobierz
Opis
artykułu
Poseł Aleksander Kwaśniewski - kandydat na prezydenta RP w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego (TNP) / Wiesław Koński.
Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 3 (164), 199554-56   Pobierz
Opis
artykułu
Pismo Zarządu TNP do Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego / Wiesław Koński, Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki, Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 4 (165), 199557   Pobierz
Opis
artykułu
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski dla Jakuba Chojnackiego : w 70 rocznicę urodzin / oprac. Wiesław Koński.
Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 3 (152), 199242-48   Pobierz
Opis
artykułu
Geneza i początek współpracy Płocka i Darmstadt - miast partnerskich / Wiesław Koński.
Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 1 (182), 200046-49   Pobierz
Opis
artykułu
"Wiek walki o dwie wolności", Zygmunt Kozanecki, oprac. red. Wiesław Koński, Andrzej Papierowski, Jerzy Stefański, Płock 2001 : [recenzja] / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski, Wiesław Koński, Jerzy Stefański, Andrzej Jerzy Papierowski, Zygmunt Kozanecki,
Notatki Płockie - 4 (189), 200153   Pobierz
Opis
artykułu
"Wiek walki o dwie wolności", Zygmunt Kozanecki, oprac. red. Wiesław Koński, Andrzej Papierowski, Jerzy Stefański, Płock 2001 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Wiesław Koński, Jerzy Stefański, Andrzej Jerzy Papierowski, Zygmunt Kozanecki,
Notatki Płockie - 1 (190), 200251-57   Pobierz
Opis
artykułu
"Bibliografia zawartości kwartalnika "Notatki Płockie" za lata 1956-2001, nr 1-189”, Wiesław Koński, Płock 2002 : [recenzja] / Adam Wróbel.
Wiesław Koński, Adam Wróbel,
Notatki Płockie - 2 (191), 200240-41   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarł Tadeusz Kowalewski / Wiesław Koński, Jerzy Kejna, Andrzej Milke.
Wiesław Koński, Andrzej Milke, Jerzy Kejna,
Notatki Płockie - 2 (191), 200249-51   Pobierz
Opis
artykułu
"50 roczników "Notatek Płockich". Bibliografia zawartości (1956-2006), nr 1-208", Wiesław Koński, Płock 2008 : [recenzja] / Józef Borówka.
Wiesław Koński, Józef Borówka,
Notatki Płockie - 3 (216), 200845-47   Pobierz
Opis
artykułu
"Ludzie i książki. Słownik biograficzny ludzi książki i pióra województwa płockiego", Oprac. Jan B. Nycek, Płock 1983 : [recenzja] / Barbara Konarska-Pabiniak, Janusz Szczepański, Wiesław Koński.
Janusz Szczepański, Barbara Konarska-Pabiniak, Wiesław Koński, Jan Bolesław Nycek,
Notatki Płockie - 1-2 (118-119), 198446-53   Pobierz
Opis
artykułu
Geneza budowy, lokalizacja i projektowanie VI rafinerii (Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku) / Wiesław Koński.
Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 4 (221), 200927-37   Pobierz
Opis
artykułu
Czasopisma młodzieży szkolnej w Płocku w latach 1876-1939 / Wiesław Koński.
Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 3 (224), 201017-28   Pobierz
Opis
artykułu
"Badania społeczne i ich rola w kształtowaniu postępu. Ciągłość i zmiana. W 150. rocznicę urodzin Ludwika Krzywickiego : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Płock, 19-20 października 2009 r., pod honorowym patronatem prof. zw. dr. hab. Karola Modzelewskiego, Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk", pod red. Wiesława Końskiego, Płock 2011 : [recenzja] / Wacław Sadkowski.
Wiesław Koński, Wacław Sadkowski,
Notatki Płockie - 4 (229), 201149-50   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.