Znaleziono 12 artykułów.

Rozwój rzemiosła i handlu w Płońsku w latach 1815-1864 : blaski i cienie / Józef Barański.
Józef Barański,
Rocznik Mazowiecki - 2005141-148   Pobierz
Opis
artykułu
"Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku", Janusz Szczepański, Pułtusk 2005 : [recenzja] / Józef Barański.
Janusz Szczepański, Józef Barański,
Rocznik Mazowiecki - 2005177-181   Pobierz
Opis
artykułu
Publikacje książkowe z lat 1922-1997 - owoc badań nad dziejami Pułtuska i regionu pułtuskiego / Józef Barański.
Józef Barański,
Rocznik Mazowiecki - 1998189-202   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Wyszkowa i okolic", Janusz Szczepański, Warszawa 1998 : [recenzja] / Józef Barański.
Janusz Szczepański, Józef Barański,
Rocznik Mazowiecki - 1999234-236   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowsze Północne w XIX-XX wieku. Materiały źródłowe 1795-1956", Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 1997 : [recenzja] / Józef Barański.
Janusz Szczepański, Józef Barański,
Rocznik Mazowiecki - 1999232-234   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys dziejów Bieżunia w latach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (do 1864 r.) / Józef Barański.
Józef Barański,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 19973-26   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys dziejów Bieżunia w latach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (do 1864 r.) / Józef Barański.
Józef Barański,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 200687-110   Pobierz
Opis
artykułu
Drobin w latach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (od 1864 r.) / Józef Barański.
Józef Barański,
Notatki Płockie - 3 (128), 198630-34   Pobierz
Opis
artykułu
Struktura społeczno-ekonomiczna Bielska i Bodzanowa w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (do 1864 r.) / Józef Barański.
Józef Barański,
Notatki Płockie - 2 (131), 198716-19   Pobierz
Opis
artykułu
"Ksiądz Władysław Skierkowski. Etnograf Kurpiowszczyzny 1886-1941", Michał Marian Grzybowski, Myszyniec 2011 : [recenzja] / Józef Barański.
Michał Marian Grzybowski, Józef Barański,
Notatki Płockie - 3 (228), 201153-55   Pobierz
Opis
artykułu
"Szkolnictwo elementarne na Mazowszu Północnym w latach 1815-1864", Józef Barański, Pułtusk 2010 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Józef Barański,
Rocznik Mazowiecki - 2011247-248   Pobierz
Opis
artykułu
Kontrowersje wokół postawy arcybiskupa warszawskiego, Zygmunta Szczęsnego Felińskiego : wykład habilitacyjny, wygłoszony 5 grudnia 2011 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Józef Barański.
Józef Barański,
Rocznik Mazowiecki - 2012130-147   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.