Znaleziono 20 artykułów.

Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu - wybrane zagadnienia / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala,
Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 2002185-197   Pobierz
Opis
artykułu
Wstępna informacja o badaniach osady wczesnośredniowiecznej w Płocku-Podolszycach / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala,
Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 200184-90   Pobierz
Opis
artykułu
Cmentarzysko z XI-XII wieku w Płocku-Podolszycach / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala,
Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 19923-96   Pobierz
Opis
artykułu
Archeologia w Muzeum Mazowieckim w Płocku - historia i dzień dzisiejszy / Tomasz Krodala.
Tomasz Kordala,
Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 19969-33   Pobierz
Opis
artykułu
Nadzory archeologiczne zrealizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku w latach 1992-1993 / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala,
Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 199692-100   Pobierz
Opis
artykułu
Monografia osiedli niemieckich / Wawrzyniec Sikora ; przyg. do druku i przypisami opatrzył Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala, Wawrzyniec Sikora,
Nasze Korzenie - 201136-39   Pobierz
Opis
artykułu
Od redakcji / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala,
Nasze Korzenie - 20122   Pobierz
Opis
artykułu
Zenon Ihnatowicz - płocki esperantysta / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala,
Nasze Korzenie - 201273-74   Pobierz
Opis
artykułu
Ziemia odsłania tajemnice. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Podolszycach / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala,
Notatki Płockie - 3 (128), 198624-29   Pobierz
Opis
artykułu
Archeologiczna przeszłość Robertowa / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala,
Notatki Płockie - 3 (140), 198913-17   Pobierz
Opis
artykułu
Grzegorz Proniewski (1882-1967) - chemik, starożytnik, nauczyciel / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala,
Notatki Płockie - 4 (177), 199835-39   Pobierz
Opis
artykułu
Od Redakcji / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala,
Nasze Korzenie - 20122   Pobierz
Opis
artykułu
"Kłopotliwe pamiątki. Trud dziedziczenia", red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków 2012 : [recenzja] / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala, Zofia Budrewicz, Maria Sienko,
Nasze Korzenie - 201275-77   Pobierz
Opis
artykułu
Od Redakcji / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala,
Nasze Korzenie - 20132   Pobierz
Opis
artykułu
Płock i północne Mazowsze na kartach literatury pięknej : część pierwsza : "Jastrzębia boleść" Władysława Józefa Dobrowolskiego / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala,
Nasze Korzenie - 2013104-111   Pobierz
Opis
artykułu
Drodzy Czytelnicy! / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala,
Nasze Korzenie - 20132   Pobierz
Opis
artykułu
Płock i północne Mazowsze na kartach literatury pięknej : część druga : "Władysław Herman i jego dwór" Zygmunta Krasińskiego / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala,
Nasze Korzenie - 201320-30   Pobierz
Opis
artykułu
Z małej wioski do Ameryki / Rose Marie Rozycki Pritts ; tł. Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala, Rose Marie Rozycki Pritts,
Nasze Korzenie - 201370-76   Pobierz
Opis
artykułu
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe na wzgórzu Krasino w Smorzewie w powiecie sierpeckim / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala,
Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 201141-59   Pobierz
Opis
artykułu
Płock i północne Mazowsze na kartach literatury pięknej : część trzecia : "Hanna z Ciechanowa" Teodora Leonarda Młynarskiego / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala,
Nasze Korzenie - 201415-24   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.