Znaleziono 159 artykułów.

"Miasta województwa warszawskiego", Jakub Chojnacki, Płock 1967 : [recenzja] / Stanisław Russocki.
Stanisław Russocki, Jakub Chojnacki,
Rocznik Mazowiecki - 1969360-363   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Sesja poświęcona stodziewięćdziesiątej rocznicy Towarzystwa Przyjaciół Nauk : (23 listopada 1990 r.) : W 190 rocznicę założenia Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 199031-34   Pobierz
Opis
artykułu
Nauka w służbie narodu - III Kongres Nauki Polskiej / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 2 (127), 19868-21   Pobierz
Opis
artykułu
Z sierpeckich "judaików" / J. Ch.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 2 (127), 198653   Pobierz
Opis
artykułu
Ze statystyki miasta / Oprac. Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 2 (127), 198654   Pobierz
Opis
artykułu
List prezesa TNP do dyrektora Instytutu Niemiecko-Polskiegow RFN i odpowiedź p. Karla Dedeciusa / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 2 (127), 198662   Pobierz
Opis
artykułu
Ksiądz Wyczałkowski nie żyje / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 3 (128), 198652-59   Pobierz
Opis
artykułu
[List Zarządu TNP do mgr. inż. Jerzego Głowackiego - I Sekretarza KW PZPR w Ostrołęce] / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 4 (129), 198662-63   Pobierz
Opis
artykułu
[List Zarządu TNP do dr. Michała Kabaty - dyrektora PIW] / Wiesław Koński, Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki, Wiesław Koński,
Notatki Płockie - 4 (129), 198663   Pobierz
Opis
artykułu
150 lat fotografii (1839-1989) / J. Ch.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 4 (141), 198959   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwo Naukowe Płockie a regionalne towarzystwa kultury / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 3 (91), 197712-14   Pobierz
Opis
artykułu
Adres gratulacyjny z okazji 50-lecia Biblioteki Narodowej w Warszawie / Franciszek Dorobek, Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki, Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 1 (98), 197966   Pobierz
Opis
artykułu
Adres gratulacyjny z okazji XXV-lecia działalności Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN / Franciszek Dorobek, Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki, Franciszek Dorobek,
Notatki Płockie - 1 (98), 197967   Pobierz
Opis
artykułu
Prof. dr Antoni Rajkiewicz minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, członek Towarzystwa Naukowego Płockiego : z życia TNP / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 3 (108), 198154   Pobierz
Opis
artykułu
85 rocznica urodzin Stefana Gołębiowskiego - Członka Honorowego TNP / J. Ch.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 4 (125), 198530   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Ryszard Dobrowolski Członek Honorowy Towarzystwa Naukowego Płockiego nie żyje / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 4 (125), 19853-7   Pobierz
Opis
artykułu
"Tydzień Rychezy" w Republice Federalnej Niemiec / Peter Schreiner ; tł. Stanisław Łyka ; wstęp Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki, Peter Schreiner, Stanisław Łyka,
Notatki Płockie - 1 (130), 198757-60   Pobierz
Opis
artykułu
Stosunki kulturalne jako czynnik polityczny: Polska - Republika Federalna Niemiec / Winfried Lipscher ; tł. Stanisław Łyka ; wstęp Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki, Stanisław Łyka, Winfried Lipscher,
Notatki Płockie - 3 (132), 198755-61   Pobierz
Opis
artykułu
W 750 rocznicę lokacji miasta Płocka : (sesja naukowa) / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 3 (132), 19873-11   Pobierz
Opis
artykułu
Nabytki z miasta Gutenberga. Najmniejsza książka świata. Dar prof. Ilse Paintner z Moguncji / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 4 (133), 198759-60   Pobierz
Opis
artykułu
[Pan Edward J. Derwiński...] / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 1 (138), 198961   Pobierz
Opis
artykułu
Generał Wojciech Jaruzelski w Towarzystwie Naukowym Płockim (24 stycznia 1989 r.) / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 1 (138), 19893-9   Pobierz
Opis
artykułu
Pamięci biskupa płockiego ks. dra Bogdana Sikorskiego / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 1 (138), 198941-50   Pobierz
Opis
artykułu
W sprawie trzydniowego prezydenta miasta Płocka Cypriana Paczkowskiego / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 1 (134), 198815-22   Pobierz
Opis
artykułu
Audiatur et altera pars. Protest przeciwko cenom "umownym" w Płockiej Drukarni Akcydensowej / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 2 (135), 198862-64   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwo Naukowe Płockie a Polskie Towarzystwo Krajoznawcze i Turystyczno-Krajoznawcze / Jakub Chojnacki, Tadeusz Kowalewski.
Jakub Chojnacki, Tadeusz Kowalewski,
Notatki Płockie - 2 (135), 198855-57   Pobierz
Opis
artykułu
Zagajenie / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 2 (135), 19883-5   Pobierz
Opis
artykułu
[List prezesa TNP do Ministra Edukacji Narodowej i Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego] / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 2 (135), 198860-61   Pobierz
Opis
artykułu
Płock - Darmstad, nowe partnerstwo starych miast / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 3 (136), 19883-14   Pobierz
Opis
artykułu
Romańskie Drzwi Płockie - idea kopii i jej realizacja : (referat wygłoszony w dniu 28 lutego 1982 r. w Bazylice Katedralnej) / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 1 (110), 19823-12   Pobierz
Opis
artykułu
Dokument i znak naszych czasów / Jadwiga Marlewska.
Jakub Chojnacki, Jadwiga Marlewska,
Notatki Płockie - 1-2 (118-119), 198442-43   Pobierz
Opis
artykułu
"Co zrobisz, to zostanie" - pamięci przyjaciela Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 2 (127), 198624-34   Pobierz
Opis
artykułu
III Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury / Czesław Niedzielski ; wstęp J. Ch.
Jakub Chojnacki, Czesław Niedzielski,
Notatki Płockie - 1 (130), 19873-10   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Jerzy Pniewski (1913-1989) Członek Honoroway TNP nie żyje / Jakub Chojnacki, Andrzej K. Wróblewski.
Jakub Chojnacki, Andrzej K. Wróblewski,
Notatki Płockie - 2 (139), 19893-6   Pobierz
Opis
artykułu
190 rocznica założenia Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 4 (145), 199058-59   Pobierz
Opis
artykułu
Perspektywy rozwoju Płocka w planie pięcioletnim (1961-1965) / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 22, 19612-12   Pobierz
Opis
artykułu
Stefan Gołębiowski nie żyje / [Jakub Chojnacki].
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 2 (147), 19913-5   Pobierz
Opis
artykułu
Pamięci Sabiny z Figlów Dobrowolskiej / [Jakub Chojnacki].
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 2 (147), 199161-62   Pobierz
Opis
artykułu
725 rocznica lokacji miasta Ciechanowa / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 4 (149), 199139-40   Pobierz
Opis
artykułu
Pamięci prezydenta Płocka Janusza Majewskiego / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 2 (151), 199244-45   Pobierz
Opis
artykułu
Adwokat Władysław Zarachowicz nie żyje / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 4 (153), 199255-56   Pobierz
Opis
artykułu
[List do Hanny Suchockiej] / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 4 (153), 199261   Pobierz
Opis
artykułu
[Adres gratulacyjny Prezesa TNP] / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 2 (155), 199363   Pobierz
Opis
artykułu
[Pismo Prezesa TNP do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Płockiego i Wojewody Płockiego dotyczące obchodów 500-lecia województwa płockiego] / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 2 (159), 199462   Pobierz
Opis
artykułu
175 lat Towarzystwa Naukowego Płockiego (TNP) / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 3 (160), 19947-17   Pobierz
Opis
artykułu
Płockie korzenie Mazowieckiego Towarzystwa Kultury / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 2 (167), 199635-36   Pobierz
Opis
artykułu
[Pismo prezesa TNP Jakuba Chojnackiego do Prezesa Rady Ministrów RP - Włodzimierza Cimoszewicza o pomoc w zwrocie z Niemiec pontyfikału płockiego z XII wieku].
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 2 (167), 199655-56   Pobierz
Opis
artykułu
Podwojenie liczby inkunabułów w zbiorach TNP. Dar Narodowego Banku Polskiego / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 4 (169), 199654   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie prezesa TNP na Zgromadzeniu Ogólnym Łódzkiego Towarzystwa Naukowego wygłoszone w dniu 18 listopada 1996 r. w Muzeum Historii Miasta Łodzi / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 4 (169), 199654   Pobierz
Opis
artykułu
W 140-lecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki,
Notatki Płockie - 1 (170), 199757   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.