Znaleziono 19 artykułów.

"Bibliografia zawartości kwartalnika >> Notatki Płockie << za lata 1956-1967", Maria Kieffer-Kostanecka, Maria Markowska, Płock 1968 : [recenzja] / Jan Rogala.
Maria Kieffer-Kostanecka, Jan Rogala, Maria Markowska,
Rocznik Mazowiecki - 1972489-491   Pobierz
Opis
artykułu
Helena Jawniszko - malarka płocka (1866-1935) / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka,
- 19, 196130-32   Pobierz
Opis
artykułu
"Drukarstwo płockie do roku 1918", Urszula Maria Morawska, Płock 1984 : [recenzja] / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka, Urszula Maria Morawska,
- 2 (127), 198655-56   Pobierz
Opis
artykułu
W nowych murach starej szkoły / M. K. K.
Maria Kieffer-Kostanecka,
- 2 (32), 196521-22   Pobierz
Opis
artykułu
Pierwsze drukarnie w Płocku / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka,
- 25, 196317-21   Pobierz
Opis
artykułu
Dawne i nowe zjazdy koleżeńskie 'Małachowiaków' / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka,
- 3 (29), 196423-25   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia z lat minionych / Ludwika Wąsowicz ; przedmowa i przypisy Marii Kiefer-Kostaneckiej.
Maria Kieffer-Kostanecka, Ludwika Wąsowicz,
- 3-4 (33-34), 196543-50   Pobierz
Opis
artykułu
Nazwa Płocka - jego metryką / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka,
- 5 (39), 19668-11   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowiecki epizod z czasów panowania Władysława IV / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka,
- 1 (50), 196931-33   Pobierz
Opis
artykułu
Nazwy "Mazowsze" i "Płock" w świetle nauki współczesnej / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka,
- 4 (53), 196923-25   Pobierz
Opis
artykułu
Czy Stanisław Kostka Potocki był inicjatorem Towarzystwa Naukowego Płockiego przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej? / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka,
- 3 (57), 197049-50   Pobierz
Opis
artykułu
Józef Wybicki w Płocku i na Mazowszu Płockim / Maria Kieffer-Kostanecka, Stanisław Kostanecki.
Maria Kieffer-Kostanecka, Stanisław Kostanecki,
- 3 (67), 197225-29   Pobierz
Opis
artykułu
Prof. dr Szymon Kossobudzki z Płocka zasłużonym lekarzem i działaczem w Brazylii / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka,
- 3 (62), 197121-25   Pobierz
Opis
artykułu
O Wawrzyńcu Goślickim i jego księgozbiorze / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka,
- 2 (71), 197313-14   Pobierz
Opis
artykułu
Następcy wojewodów płockich w okresie zaborów (1793-1918) / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka,
- 2 (85), 197624-28   Pobierz
Opis
artykułu
Polak pierwszym autorem europejskim historii Persji / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka,
- 4 (92), 197745-46   Pobierz
Opis
artykułu
"La Commedia" Dantego - egzemplarz z 1487 r. w Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego / Maria Kieffer-Kostanecka, Stanisław Kostanecki.
Maria Kieffer-Kostanecka, Stanisław Kostanecki,
- 3 (116), 19833-6   Pobierz
Opis
artykułu
Czy w Płocku istniała drukarnia przed XIX wiekiem? / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka,
- 2 (76), 19743-5   Pobierz
Opis
artykułu
W sprawie badań nad historią drukarstwa w Płocku / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka,
- 2 (76), 19745-7   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.