Znaleziono 50 artykułów.

Tadeusz Gierzyński (1905-1968) / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Rocznik Mazowiecki - 1970351-358   Pobierz
Opis
artykułu
"Brązowe drzwi płockie w Nowogrodzie Wielkim", Kazimierz Askanas, Płock 1971 : [recenzja] / B. G.
, Kazimierz Askanas,
Rocznik Mazowiecki - 1974500-501   Pobierz
Opis
artykułu
O potrzebie czasopism regionalnych / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 1, 19563-4   Pobierz
Opis
artykułu
Zawołanie handlowe w Płocku / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 2, 195623-28   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z 6 lat pracy Komisji Badań nad Powstaniem i Rozwojem Płocka Towarzystwa Naukowego Płockiego / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 19, 196111-16   Pobierz
Opis
artykułu
Wincenty Korda - wybitny ogrodnik połcki / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 3 (128), 198642-44   Pobierz
Opis
artykułu
Słowo o księdzu prałacie profesorze Sewerynie Wyczałkowskim / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 4 (129), 198657-62   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawa rzeźby i malarstwa Giseli Rossberg / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 1 (98), 197963-64   Pobierz
Opis
artykułu
Dwudziestopięciolecie "Notatek Płockich" / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 3 (108), 19815-7   Pobierz
Opis
artykułu
Płocka herma fundacji Kazimierza Wielkiego / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 2 (135), 198822-26   Pobierz
Opis
artykułu
Gawęda o zbiorach muzealnych i sztuce / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas, Lech Grabowski,
Notatki Płockie - 4 (78), 197452-53   Pobierz
Opis
artykułu
Heroizm pracy : (w dziesiątą rocznicę zgonu Tadeusza Gierzyńskiego) / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 2 (95), 197848-50   Pobierz
Opis
artykułu
Dr Marcin Kamiński - kompozytor, pedagog, działacz społeczny (1913-1990) : (wspomnienie) / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 3 (144), 199053-55   Pobierz
Opis
artykułu
Etos Armii Krajowej / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 1 (150), 199235   Pobierz
Opis
artykułu
Śp. Alina Kowalska. Wspomnienie z minionej epoki - czyli notatki o Pugetach / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 4 (145), 199051-53   Pobierz
Opis
artykułu
Rozmiary i dynamika przestępczości na terenie Płocka i powiatu płockiego w pierwszym okresie uprzemysławiania / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 3-4 (33-34), 196525-36   Pobierz
Opis
artykułu
Nowe książki o płockiej petrochemii / K. A.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 6 (40), 196642   Pobierz
Opis
artykułu
O niektórych zabytkach rzemiosła artystycznego epoki romańskiej w Płocku / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 4 (48), 196828-33   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 3-4, 195752   Pobierz
Opis
artykułu
Zagadnienie badań regionalnych w Płocku : (w ujęciu historycznym na tle rozwoju regionalizmu polskiego) / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 3-4, 195732-42   Pobierz
Opis
artykułu
O badaniach socjologicznych nad zainteresowaniami i potrzebami kulturalnymi robotników płockich prowadzonych przez Komisję Badań nad Powstaniem i Rozwojem Płocka T. N. P. / Irena Nowakowa, Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas, Irena Nowakowa,
Notatki Płockie - 19, 19614-7   Pobierz
Opis
artykułu
O przestępczości nieletnich na terenie Płocka i powiatu płockiego w okresie międzywojennym / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 2 (32), 196523-33   Pobierz
Opis
artykułu
Rozmiary i dynamika przestępczości na terenie Płocka i powiatu płockiego w pierwszym okresie uprzemysławiania (cz. II) / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 1 (35), 196626-36   Pobierz
Opis
artykułu
Rozmiary i dynamika przestępczości na terenie Płocka i powiatu płockiego w pierwszym okresie uprzemysławiania (cz. III) / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 4 (38), 196628-33   Pobierz
Opis
artykułu
Rozmiary i dynamika przestępczości na terenie Płocka i powiatu płockiego w pierwszym okresie uprzemysławiania (cz. IV) / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 6 (40), 196619-31   Pobierz
Opis
artykułu
Prof. dr Włodzimierz Szafrański / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 1 (65), 197236-37   Pobierz
Opis
artykułu
Roman Lutyński - Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1950-1957 : (w piątą rocznicę śmierci) / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 5 (74), 197357-61   Pobierz
Opis
artykułu
Echa wystawy rzeźb Łucji Krajewskiej / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 1 (80), 197561   Pobierz
Opis
artykułu
Ogólnopolski Zjazd Towarzystw Naukowych / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 3 (72), 197341-42   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Witold Doroszewski a językoznawcze badania regionalne Towarzystwa Naukowego Płockiego / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 2 (85), 197645-46   Pobierz
Opis
artykułu
90 rocznica urodzin członka honorowego Towarzystwa Naukowego Płockiego prof. dr. Tadeusza Kotarbińskiego / K. A.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 2 (85), 197648   Pobierz
Opis
artykułu
Grafika Henryka Jońcy / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 2 (90), 197746   Pobierz
Opis
artykułu
W 70 rocznicę wznowienia działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego (1907-1977) / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 1 (94), 19786-9   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwa Naukowe Płockie w trzydziestopięcioleciu Polski Ludowej / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 3 (100), 197925-51   Pobierz
Opis
artykułu
Z żałobnej karty : Hanna Główczewska / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 4 (105), 198055-56   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Tadeusz Kotarbiński / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 4 (109), 19812-4   Pobierz
Opis
artykułu
Powiązania Towarzystwa Naukowego przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej z Królewskim Warszawskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk (1820-1830) / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 2 (115), 198327-30   Pobierz
Opis
artykułu
Sekretarz Generalny TNP Kawalerem Krzyża Komandorskiego OOP / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 2 (115), 198361-63   Pobierz
Opis
artykułu
Wystąpienie wiceprezesa TNP dra Kazimierza Askanasa w Wyższym Seminarium Duchownym w czasie obiadu.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 1 (110), 198214   Pobierz
Opis
artykułu
Ci, którzy odeszli / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 1 (110), 198254-55   Pobierz
Opis
artykułu
Przyczynek do historii badań i zabezpieczeń skarpy płockiej / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 4 (113), 198228-29   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. dr Michał Grzybowski - Martyrologium Duchowieństwa Diecezji Płockiej w latach II wojny światowej 1939-1945 / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 4 (113), 198254-56   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawa jubileuszowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 2-3 (111-112), 198261-64   Pobierz
Opis
artykułu
Paweł Lewinson-Łapiński działacz ruchu robotniczego (1879-1937) / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 1 (122), 198534-36   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność naukowa Towarzystwa Naukowego Płockiego w czterdziestoleciu PRL - cz. I / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 3 (120), 198420-25   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Towarzystwa Naukowego Płockiego w czterdziestoleciu PRL - cz. II / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 4 (121), 19843-16   Pobierz
Opis
artykułu
"Sztuka Płocka", Kazimierz Askanas, Płock 1985 : [recenzja] / Jan B. Nycek.
Kazimierz Askanas, Jan Bolesław Nycek,
Notatki Płockie - 3 (124), 198551-53   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienie o Bolesławie Jędrzejewskim - prezesie Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1945-1949 / Redakcja, Kazimierz Askanas.
, Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 2 (131), 198751-55   Pobierz
Opis
artykułu
Srebrna okładka Ewangeliarza Księżnej Anastazji / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 2 (139), 19897-18   Pobierz
Opis
artykułu
Stefan Themerson i jego dom rodzinny / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas,
Notatki Płockie - 4 (137), 198833-41   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.