Znaleziono 35 artykułów.

"Dzieje i funkcje Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego (1820-1985)", Anna Maria Stogowska, Płock 1994 : [recenzja] / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski, Anna Maria Stogowska,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 2, 1996212-217   Pobierz
Opis
artykułu
"Rola intelektualna i kulturotwórcza Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1820-1830, 1907-1939", Anna Maria Stogowska, Płock 1998 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Anna Maria Stogowska,
Rocznik Mazowiecki - 1999248-249   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność naukowa biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego / Anna Maria Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Studia Płockie - 2008177-186   Pobierz
Opis
artykułu
Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski autor monografii o Płocku / Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 3 (148), 199125-30   Pobierz
Opis
artykułu
"Słownik biograficzny ziemi dobrzyńskiej", Mirosław Krajewski, Lipno 1992 : [recenzja] / Anna Maria Stogowska.
Anna Maria Stogowska, Mirosław Krajewski,
Notatki Płockie - 4 (153), 199252   Pobierz
Opis
artykułu
Pobyt Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku - 10 kwietnia 1921 roku / Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 1 (158), 199419-26   Pobierz
Opis
artykułu
Maria Macieszyna jako regionalistka / Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 2 (159), 199429-32   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu / Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 4 (161), 199445-46   Pobierz
Opis
artykułu
"Prawda i legenda ratusza płockiego", Anna Maria Stogowska, Płock 1993 : [recenzja] / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski, Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 4 (161), 199465-67   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje i funkcje Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego (1820-1985)", Anna Maria Stogowska, Płock 1994 : [recenzja] / Grażyna Gzella.
Anna Maria Stogowska, Grażyna Gzella,
Notatki Płockie - 1 (162), 199548-49   Pobierz
Opis
artykułu
Ksiądz Władysław Skierkowski - badacz Kurpiowszczyzny / Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 3 (164), 199522-25   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje i funkcje Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego (1820-1985)", Anna Maria Stogowska, Płock 1994 : [recenzja] / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski, Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 4 (165), 199550-52   Pobierz
Opis
artykułu
Ślady księgozbioru Goślickich / Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 2 (167), 199611-13   Pobierz
Opis
artykułu
Walka o polskość społecznika i lekarza Władysława Cholewińskiego (1852-1920) / Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 4 (169), 199628-34   Pobierz
Opis
artykułu
"Pamiętnik Płocczanki", Maria Macieszyna, oprac. Anna Maria Stogowska, Płock 1996 : [recenzja] / Grzegorz Gołębiewski.
Anna Maria Stogowska, Grzegorz Gołębiewski, Maria Macieszyna,
Notatki Płockie - 1 (170), 199750-51   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność społeczna lekarza Antoniego Lesnobrodzkiego (1870-1931) / Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 4 (173), 199721-25   Pobierz
Opis
artykułu
Spuścizna aktowa władz okupacyjnych miasta Płocka z lat 1939-1945 / Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 3 (188), 200139-42   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Władysław Lutyński nie żyje / Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 2 (191), 200242   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Władysław Smoleński (1851-1926) - darczyńca Towarzystwa Naukowego Płockiego / Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 1 (166), 199610-16   Pobierz
Opis
artykułu
Syberia w twórczości Gustawa Zielińskiego : (część II) / Anna Maria Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 2 (147), 199124-31   Pobierz
Opis
artykułu
Syberia w twórczości Gustawa Zielińskiego / Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 1 (146), 199130-38   Pobierz
Opis
artykułu
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski dla druha Wacława Milke / Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 2 (159), 199451-52   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie się sieci archiwów państwowych w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i powstanie Archiwum Państwowego w Płocku / Andrzej Tomczak, Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska, Andrzej Tomczak,
Notatki Płockie - 4 (161), 19947-12   Pobierz
Opis
artykułu
Wincenty Hipolit Gawarecki realizator programu Towarzystwa Naukowego Płockiego / Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 1 (162), 199516-21   Pobierz
Opis
artykułu
"Świadectwa, wypowiedzi o arcybiskupie A. J. Nowowiejskim biskupie płockim 1908-1941", zebrał i oprac. Michał Marian Grzybowski, Płock 1991 : [recenzja] / Anna Stogowska.
Michał Marian Grzybowski, Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 1 (150), 199246-47   Pobierz
Opis
artykułu
"W górę rzeki - Mysłakowscy z Ziemi Dobrzyńskiej (wspomnienia, teksty i materiały)”, zebrał i wydał Piotr Mysłakowski, Warszawa 1997 : [recenzja] / Anna Maria Stogowska.
Anna Maria Stogowska, Piotr Mysłakowski,
Notatki Płockie - 3 (176), 199859-60   Pobierz
Opis
artykułu
"Rola intelektualna i kulturotwórcza Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1820-1830, 1907-1939", Anna Maria Stogowska, Płock 1998 : [recenzja] / Grażyna Gzella.
Anna Maria Stogowska, Grażyna Gzella,
Notatki Płockie - 1 (178), 199954-55   Pobierz
Opis
artykułu
"Płock w okresie okupacji 1939-1945", Mirosław Krajewski, Płock-Włocławek 2001 : [recenzja] / Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska, Mirosław Krajewski,
Notatki Płockie - 1 (186), 200151-53   Pobierz
Opis
artykułu
Praca dla idei - ziemianie płoccy Maria i Władysław Płoscy / Anna Maria Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 2 (215), 200822-35   Pobierz
Opis
artykułu
Koncert Chopina w pałacu wojewody płockiego w Kikole / Anna Maria Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 4 (225), 201010-17   Pobierz
Opis
artykułu
Prace regionalistyczne księdza prof. dr hab. Michała Grzybowskiego / Anna Maria Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 4 (225), 201050-52   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Mazowsza lata 1795-1918", red. Janusz Szczepański, Pułtusk 2012 : [recenzja] / Anna Maria Stogowska.
Janusz Szczepański, Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 2 (235), 201348-52   Pobierz
Opis
artykułu
Edward Jurgens (1824-1863) a powstanie styczniowe / Anna Maria Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego - 201343-53   Pobierz
Opis
artykułu
Ostatnie tygodnie życia generała Zygmunta Padlewskiego / Anna Maria Stogowska.
Anna Maria Stogowska,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego - 201354-63   Pobierz
Opis
artykułu
"W służbie ludzi i Ojczyzny. Aleksander Maciesza (1875 - 1945)", Anna Maria Stogowska, Płock 2013 : [recenzja]
Anna Maria Stogowska, Grzegorz Gołębiewski,
Notatki Płockie - 2 (239), 201450-52   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.