Znaleziono 126 artykułów.

"Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu", Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 1995 : [recenzja] / Michał Marian Grzybowski.
Janusz Szczepański, Michał Marian Grzybowski,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 2, 1996207-212   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje i funkcje Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego (1820-1985)", Anna Maria Stogowska, Płock 1994 : [recenzja] / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski, Anna Maria Stogowska,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 2, 1996212-217   Pobierz
Opis
artykułu
Prekursorzy łowickiej uczelni / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1-2, 2000135-137   Pobierz
Opis
artykułu
"Materiały do dziejów ziemi płockiej. Z archiwaliów diecezjalnych płockich XVIII wieku", Cz. I, Michał Marian Grzybowski, Płock 1981 : [recenzja] / Zbigniew Skiełczyński.
Michał Marian Grzybowski, Zbigniew Skiełczyński,
Rocznik Mazowiecki - 1987388-389   Pobierz
Opis
artykułu
"Janowo. Szkice z dziejów parafii", Michał Marian Grzybowski, Płock 2002 : [recenzja] / Ryszard Juszkiewicz.
Ryszard Juszkiewicz, Michał Marian Grzybowski,
Rocznik Mazowiecki - 2004300-306   Pobierz
Opis
artykułu
Memoriał administratora apostolskiego o stanie życia religijnego w diecezji płockiej z 1944 r. / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1990257-269   Pobierz
Opis
artykułu
Relacje i wypowiedzi o biskupie Leonie Wetmańskim / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1990271-280   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. infułat dr Maceli Molski, profesor i rektor Seminarium Duchownego w Płocku (1914-1990) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1990315-325   Pobierz
Opis
artykułu
Sieluń : szkic z dziejów parafii 1387-1987 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1988 - 198989-116   Pobierz
Opis
artykułu
Relacje i zeznania świadków dotyczące przeżyć arcybiskupa A. Nowowiejskiego i biskupa L. Wetmańskiego w Słupnie i Działdowie 1940-1941 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1988 - 1989347-361   Pobierz
Opis
artykułu
Sześć przemówień żałobnych ks. Piotra Rudowskiego plebana pilichowskiego / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1988 - 1989363-374   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. prałat mgr Seweryn Wyczałkowski proboszcz parafii św. Bartłomieja w Płocku profesor Seminarium Duchownego (1905-1986) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1988 - 1989375-390   Pobierz
Opis
artykułu
Szkolnictwo w miastach północnomazowieckich 1795-1863 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1991 - 1992215-229   Pobierz
Opis
artykułu
Duchowieństwo diecezji płockiej w walce o wolność narodu i Kościoła po roku 1863 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1991 - 1992231-242   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. kan. dr Stanisław Bońkowski profesor i długoletni ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1991 - 1992311-327   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów kościoła św. Jana Chrzciciela w Płocku / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1993155-158   Pobierz
Opis
artykułu
Fragmenty korespondencji biskupa Leona Wetmańskiego do Sióstr Służek NMP Niepok. w Płocku / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1993169-173   Pobierz
Opis
artykułu
Reacje o biskupie Leonie Wetmańskim / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1993175-184   Pobierz
Opis
artykułu
Ksiądz prałat mgr Józef Góralski, profesor Seminarium Duchownego w Płocku (1900-1992) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1993185-190   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów Seminarium Płockiego (1710-1939) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 199441-66   Pobierz
Opis
artykułu
Adolf Piotr Szelążek, biskup łucki : w 45. rocznicę śmierci (1950-1995) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1996187-193   Pobierz
Opis
artykułu
"Kronika Rzymsko-Katolickiej Parafii Klukowo 1939-1947", Michał Marian Grzybowski, Płock 2007 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 2008295-298   Pobierz
Opis
artykułu
Wypisy źródłowe do dziejów szkolnictwa elementarnego w powiecie mławskim i płockim z wizytacji A. M. Prażmowskiego w 1817 r. / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1980353-383   Pobierz
Opis
artykułu
Ksiądz profesor dr Piotr Szefler 1909-1974 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 19817-12   Pobierz
Opis
artykułu
Rozporządzenie Michała Nowodworskiego biskupa płockiego do dziekanów oraz nowe przepisy odbywania wizytacji dziekańskich / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1981163-167   Pobierz
Opis
artykułu
Spis mieszkańców parafii Janówiec w 1763 roku / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1997123-138   Pobierz
Opis
artykułu
Seminarium Duchowne w Płocku w czasach biskupa Jerzego Szembeka / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1998223-227   Pobierz
Opis
artykułu
Lustracja Seminarium Duchownego w Pułtusku w 1837 roku / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1999201-219   Pobierz
Opis
artykułu
"Ks. Stefan Zielonka (1908-1945)", Michał Marian Grzybowski, Płock 2000 : [recenzja] / Donata Gurzyńska-Bociek.
Michał Marian Grzybowski, Donata Gurzyńska-Bociek,
Studia Płockie - 2000241-243   Pobierz
Opis
artykułu
W 60. rocznicę zajęcia Seminarium Duchownego w Płocku przez władze niemieckie / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 2000177-186   Pobierz
Opis
artykułu
Prace dyplomowe i magisterskie alumnów Seminarium Duchownego w Płocku w latach 1983-2000 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 2001307-330   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów parafii św. Katarzyny w Dobrzyniu nad Drwęcą (1909-1999) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 2001225-238   Pobierz
Opis
artykułu
Życie katolickie Płocka czasów II Rzeczypospolitej (1918-1939) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 2002277-292   Pobierz
Opis
artykułu
Wizytacja parafii św. Mateusza w Pułtusku z 1782 roku / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 2003217-226   Pobierz
Opis
artykułu
"Mądrość zbudowała sobie dom. 75-lecie Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku 1928-2003", Michał Marian Grzybowski, Płock 2004 : [recenzja] / Donata Gurzyńska-Bociek.
Michał Marian Grzybowski, Donata Gurzyńska-Bociek,
Studia Płockie - 2004233-235   Pobierz
Opis
artykułu
Obóz hitlerowski w Działdowie w latach 1939-1945 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 2004193-204   Pobierz
Opis
artykułu
Problematyka historii diecezji płockiej na łamach "Niedzieli Płockiej" / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 2005225-244   Pobierz
Opis
artykułu
Prasa polska o wyborze Polaka na Stolicę Piotrową / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 2006193-205   Pobierz
Opis
artykułu
Mecenat biskupów płockich epoki renesansu / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 2007229-240   Pobierz
Opis
artykułu
Stan Diecezji Płockiej na podstawie raportu biskupa Adama Prażmowskiego z 1818 roku / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 2007265-274   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia Antoniego Juliana Nowowiejskiego / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 2008225-252   Pobierz
Opis
artykułu
Fragmenty korespondencji Antoniego Juliana Nowowiejskiego / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 2008187-195   Pobierz
Opis
artykułu
Obecność biskupa A. J. Nowowiejskiego w mieście i diecezji / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 2008155-160   Pobierz
Opis
artykułu
Fenomen pielgrzymowania Jana Pawła II / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 2009211-215   Pobierz
Opis
artykułu
Historia średniowiecznych sakraliów płockich / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1982227-231   Pobierz
Opis
artykułu
Biskup Piotr Dudziec, sufragan płocki, profesor WSD (1906-1970) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1982255-260   Pobierz
Opis
artykułu
Katolickie kaplice dworskie oraz miejsca kultu innowierców na Mazowszu w drugiej połowie XVIII wieku : materiały źródłowe z wizytacji kościelnych / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1982261-292   Pobierz
Opis
artykułu
Oceny Antoniego Juliana Nowowiejskiego alumna Seminarium Duchownego w Płocku w latach 1874-1877 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 2010115-118   Pobierz
Opis
artykułu
Reformy Seminarium Duchownego diecezji płockiej za czasów biskupa Michała Poniatowskiego, Michała Nowodworskiego, Antoniego Nowowiejskiego / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 201037-43   Pobierz
Opis
artykułu
Reforma studiów seminaryjnych w diecezji płockiej bpa Michała Jerzego Poniatowskiego (1773-1785) / Michał Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 1973175-193   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.