Znaleziono 7 artykułów.

"Historia Gdańska. T. 4, cz. 1: 1815-1920, cz. 2: 1920-1945", pod red. Edmunda Cieślaka, Sopot 1998-1999 : [recenzja] / Krzysztof Warchałowski.
Krzysztof Warchałowski, Edmund Cieślak,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 2, 1999130-132   Pobierz
Opis
artykułu
Prawne podstawy mocy obowiązującej zarządzeń Konferencji Episkopatu w kościele diecezjalnym / Krzysztof Warchałowski.
Krzysztof Warchałowski,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1, 1999167-188   Pobierz
Opis
artykułu
Gwarancje konkordatowe dotyczące wydziałów teologicznych w uczelniach państwowych / Krzysztof Warchałowski.
Krzysztof Warchałowski,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 2, 199953-61   Pobierz
Opis
artykułu
"Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności", Alicja Dybkowska, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn, Anna Sucheni-Grabowska, Eugeniusz Cezary Król, Warszawa 1998 : [recenzja] / Krzysztof Warchałowski.
Eugeniusz Cezary Król, Krzysztof Warchałowski, Alicja Dybkowska, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn, Anna Sucheni-Grabowska,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 2, 1999132-137   Pobierz
Opis
artykułu
"Świat po komunizmie - spór o nasze czasy", Robert Skidelsky, Kraków 1999 : [recenzja] / Krzysztof Warchałowski.
Krzysztof Warchałowski, Robert Skidelsky,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 2, 1999137-140   Pobierz
Opis
artykułu
"Ustawa XII tablic. Rekonstrukcje doby Renesansu", Maria Zabłocka, Warszawa 1998 : [recenzja] / Krzysztof Warchałowski.
Krzysztof Warchałowski, Maria Zabłocka,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1-2, 2000233-236   Pobierz
Opis
artykułu
"Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920", Norman Davies, Kraków 1998 : [recenzja] / Krzysztof Warchałowski.
Krzysztof Warchałowski, Norman Davies,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1-2, 2000238-241   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.