Znaleziono 12 artykułów.

"Miasta mazowieckie od średniowiecza do rozbiorów w świetle archeologii, historii i etnologii" / Andrzej Sołtan.
Andrzej Sołtan,
Rocznik Mazowiecki - 20019   Pobierz
Opis
artykułu
Handel książką i czytelnictwo mieszczańskie w Warszawie w XVI i pierwszej połowie XVII w. / Andrzej Sołtan.
Andrzej Sołtan,
Almanach Muzealny - 199937-84   Pobierz
Opis
artykułu
Przedmowa / Andrzej Sołtan.
Andrzej Sołtan,
Almanach Muzealny - 19975-6   Pobierz
Opis
artykułu
Bornbachowie i ich kamienica / Andrzej Sołtan.
Andrzej Sołtan,
Almanach Muzealny - 2003167-196   Pobierz
Opis
artykułu
Wytwórnie guzików w dziewiętnastowiecznej Warszawie i ich produkcja / Małgorzata Dubrowska, Andrzej Sołtan.
Andrzej Sołtan, Małgorzata Dubrowska,
Almanach Muzealny - 200191-130   Pobierz
Opis
artykułu
Źródła do dziejów Warszawy popowstaniowej w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym / oprac. Andrzej Sołtan.
Andrzej Sołtan,
Almanach Muzealny - 2001177-186   Pobierz
Opis
artykułu
Ważniejsze wydarzenia muzealne 2001-2002 / oprac. Andrzej Sołtan.
Andrzej Sołtan,
Almanach Muzealny - 2003429-438   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy 1936-2006 / Andrzej Sołtan.
Andrzej Sołtan,
Almanach Muzealny - 20077-54   Pobierz
Opis
artykułu
Wykazy varsavianów w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie sporządzone w 1939 r. przez Alinę Sokołowską / [wstęp] Andrzej Sołtan.
Andrzej Sołtan, Alina Sokołowska,
Almanach Muzealny - 2007187-240   Pobierz
Opis
artykułu
Obchody Staszicowskie w Muzeum Historycznym / Andrzej Sołtan.
Andrzej Sołtan,
Almanach Muzealny - 2010328   Pobierz
Opis
artykułu
Jerzy Lileyko / oprac. Andrzej Sołtan.
Andrzej Sołtan,
Almanach Muzealny - 2010492-495   Pobierz
Opis
artykułu
Dorobek wydawniczy Muzeum Historycznego m.st. Warszawy za lata 2000-2012 / Andrzej Sołtan.
Andrzej Sołtan,
Almanach Muzealny - 2013456-475   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.