Znaleziono 55 artykułów.

1 2
"Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku", Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 2000 : [recenzja] / Rafał Dmowski.
Janusz Szczepański, Rafał Dmowski,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 2, 2001141-152   Pobierz
Opis
artykułu
"Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu", Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 1995 : [recenzja] / Michał Marian Grzybowski.
Janusz Szczepański, Michał Marian Grzybowski,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 2, 1996207-212   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowsze w ogniu wojny 1920 roku / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Rocznik Mazowiecki - 20007-41   Pobierz
Opis
artykułu
"Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku", Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 2000 : [recenzja] / Rafał Dmowski.
Janusz Szczepański, Rafał Dmowski,
Rocznik Mazowiecki - 2001294-303   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczeństwo Mazowsza Północnego wobec Powstania Listopadowego / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Rocznik Mazowiecki - 200335-53   Pobierz
Opis
artykułu
"Ostrołęka. Miasto i powiat w okresie międzywojennym", Janusz Gołota, Ostrołęka 2000 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Janusz Gołota,
Rocznik Mazowiecki - 2003298-301   Pobierz
Opis
artykułu
"Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku", Janusz Szczepański, Pułtusk 2005 : [recenzja] / Józef Barański.
Janusz Szczepański, Józef Barański,
Rocznik Mazowiecki - 2005177-181   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Ostrołęki 1944-2000", Jerzy Kijowski, Ostrołęka 2002 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Jerzy Kijowski,
Rocznik Mazowiecki - 2005187-191   Pobierz
Opis
artykułu
Józef Kazimierski - regionalista, historyk Mazowsza i Podlasia / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Rocznik Mazowiecki - 200616-23   Pobierz
Opis
artykułu
Po przewrocie majowym : życie polityczne na Mazowszu w latach 1926-1928 / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Rocznik Mazowiecki - 2007101-122   Pobierz
Opis
artykułu
Stacja Naukowa w Pułtusku / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Rocznik Mazowiecki - 2008198-208   Pobierz
Opis
artykułu
Żydowscy mieszkańcy Mazowsza w okresie międzywojennym / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Rocznik Mazowiecki - 2009127-139   Pobierz
Opis
artykułu
"Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu", Janusz Szczepański, Warszawa 1995 : [recenzja] / Tomasz Nałęcz.
Janusz Szczepański, Nałęcz Tomasz,
Rocznik Mazowiecki - 1998229-230   Pobierz
Opis
artykułu
Droga Mazowsza Północnego do niepodległości w latach I wojny światowej / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Rocznik Mazowiecki - 199821-41   Pobierz
Opis
artykułu
Wieś - chłopi - ruch ludowy północnego Mazowsza w badaniach prof. dr. hab. Józefa Ryszarda Szaflika, jego uczniów i współpracowników / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Rocznik Mazowiecki - 1998249-252   Pobierz
Opis
artykułu
Wojenne dzieje Mazowsza Północnego w publikacjach dr. hab. Ryszarda Juszkiewicza (1992-1997) / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Rocznik Mazowiecki - 1998215-218   Pobierz
Opis
artykułu
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Rocznik Mazowiecki - 1998231-244   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Wyszkowa i okolic", Janusz Szczepański, Warszawa 1998 : [recenzja] / Józef Barański.
Janusz Szczepański, Józef Barański,
Rocznik Mazowiecki - 1999234-236   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowsze Północne w XIX-XX wieku. Materiały źródłowe 1795-1956", Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 1997 : [recenzja] / Józef Barański.
Janusz Szczepański, Józef Barański,
Rocznik Mazowiecki - 1999232-234   Pobierz
Opis
artykułu
"Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914). Zabudowa. Ludność. Gospodarka", Józef Kazimierski, Warszawa 1994 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Józef Kazimierski, Janusz Szczepański,
Rocznik Mazowiecki - 1999246-247   Pobierz
Opis
artykułu
"Rola intelektualna i kulturotwórcza Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1820-1830, 1907-1939", Anna Maria Stogowska, Płock 1998 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Anna Maria Stogowska,
Rocznik Mazowiecki - 1999248-249   Pobierz
Opis
artykułu
Współpraca międzynarodowa Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku (1997-1999) / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Rocznik Mazowiecki - 1999257-268   Pobierz
Opis
artykułu
"Księga pamięci Żydów bieżuńskich", tłum. A. Bielecki, przedmowa Sz. Weiss, red. i oprac. przypisów A. K. Wołosz, Bieżuń 2009 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, A. Bielecki, Sz. Weiss, A. K. Wołosz,
Rocznik Mazowiecki - 2010179-182   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczeństwo Mazowsza w wojnie 1920 roku / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Rocznik Mińsko-Mazowiecki - 200033-42   Pobierz
Opis
artykułu
"Kronika Rzymsko-Katolickiej Parafii Klukowo 1939-1947", Michał Marian Grzybowski, Płock 2007 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Michał Marian Grzybowski,
Studia Płockie - 2008295-298   Pobierz
Opis
artykułu
Emigracja zarobkowa z Kurpiowszczyzny : (do I wojny światowej) / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199340-51   Pobierz
Opis
artykułu
Organizacje kombatanckie i paramilitarne na Mazowszu Północnym w okresie międzywojennym / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200931-43   Pobierz
Opis
artykułu
"Wojna 1920 roku w Ostrołęckiem", Janusz Szczepański, Ostrołęka 1997 : [recenzja] / Barbara Kalinowska.
Janusz Szczepański, Barbara Kalinowska,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1997189-191   Pobierz
Opis
artykułu
"Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu", Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 1995 : [recenzja] / Henryk Mierzwiński.
Janusz Szczepański, Henryk Mierzwiński,
Szkice Podlaskie - 1998146-150   Pobierz
Opis
artykułu
"Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku", Janusz Szczepeński, Warszawa-Pułtusk 2000 : [recenzja] / Tadeusz Boruta.
Janusz Szczepański, Tadeusz Boruta,
Szkice Podlaskie - 2000281-284   Pobierz
Opis
artykułu
Księga pamięci Żydów bieżuńskich / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 2010183-186   Pobierz
Opis
artykułu
Z gospodarczych dziejów miasta Osmolina w pierwszej połowie XIX wieku / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Notatki Płockie - 4 (117), 198317-20   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów Pułtuska - rezydencji biskupów płockich / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Notatki Płockie - 1 (130), 198711-17   Pobierz
Opis
artykułu
Płock podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Notatki Płockie - 2 (155), 199312-19   Pobierz
Opis
artykułu
"Materiały źródłowe 1795-1956", zebrał i przyg. Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 1997 : [recenzja] / Andrzej Jerzy Papierowski.
Janusz Szczepański, Andrzej Jerzy Papierowski,
Notatki Płockie - 4 (173), 199751   Pobierz
Opis
artykułu
"Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku", Janusz Szczepański, Pułtusk 2005 : [recenzja] / Arkadiusz Barański.
Janusz Szczepański, Arkadiusz Barański,
Notatki Płockie - 2 (203), 200554-55   Pobierz
Opis
artykułu
Wojny napoleońskie na terenie powiatu gostynińskiego (1806-1812) / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Notatki Płockie - 4 (92), 197747-51   Pobierz
Opis
artykułu
Udział ludności obwodu gostynińskiego w powstaniu listopadowym : (pamięci Tadeusza Trojanowskiego) / Marian Chudzyński, Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 4 (105), 198017-27   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczeństwo Mazowsza Płockiego w czasie Powstania Styczniowego / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Notatki Płockie - 1 (114), 198320-27   Pobierz
Opis
artykułu
"Wieś południowo-zachodniego Mazowsza 1864-1907", Marian Chudzyński, Warszawa 1983 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 2 (115), 198359-60   Pobierz
Opis
artykułu
Andrzej Czapski - trybun gostynińskiej wsi / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Notatki Płockie - 3 (116), 19837-14   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów władz miasta Gąbina w XV-XVIII wieku / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Notatki Płockie - 4 (87), 197624-25   Pobierz
Opis
artykułu
"Ludzie i książki. Słownik biograficzny ludzi książki i pióra województwa płockiego", Oprac. Jan B. Nycek, Płock 1983 : [recenzja] / Barbara Konarska-Pabiniak, Janusz Szczepański, Wiesław Koński.
Janusz Szczepański, Barbara Konarska-Pabiniak, Wiesław Koński, Jan Bolesław Nycek,
Notatki Płockie - 1-2 (118-119), 198446-53   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Gąbina do roku 1945", Janusz Szczepański, Warszawa 1984 : [recenzja] / Marian Chudzyński.
Janusz Szczepański, Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 3 (120), 198481-83   Pobierz
Opis
artykułu
"Szkolnictwo elementarne na Mazowszu Północnym w latach 1815-1864", Józef Barański, Pułtusk 2010 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Józef Barański,
Rocznik Mazowiecki - 2011247-248   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Mazowsza. T. 4, Lata 1918-1939", red. J. Szczepański, Pułtusk 2010 : [recenzja] / Waldemar Kozyra.
Janusz Szczepański, Waldemar Kozyra,
Rocznik Mazowiecki - 2011249-256   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Mazowsza lata 1795-1918", red. Janusz Szczepański, Pułtusk 2012 : [recenzja] / Anna Maria Stogowska.
Janusz Szczepański, Anna Maria Stogowska,
Notatki Płockie - 2 (235), 201348-52   Pobierz
Opis
artykułu
Osady sukiennicze zachownim Mazowszu w dobie Królestwa Polskiego / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego - 19837-27   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Lelisa i okolic", Jerzy Kijowski, Lelis 2011 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Jerzy Kijowski,
Rocznik Mazowiecki - 2012248-249   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Mazowsza. T. 3, Lata 1795-1918", red. J. Szczepański, Pułtusk 2012 : [recenzja] / Jan Józefecki.
Janusz Szczepański, Jan Józefecki,
Rocznik Mazowiecki - 2012239-243   Pobierz
Opis
artykułu
1 2Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.