Znaleziono 12 artykułów.

"Homer", Jasper Griffin, Warszawa 1999 : [recenzja] / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski, Jasper Griffin,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1, 2001159-162   Pobierz
Opis
artykułu
"Umysł jako model świata", Robert Piłat, Warszawa 1999 : [recenzja] / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski, Robert Piłat,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1, 2001162-164   Pobierz
Opis
artykułu
"Filozofia polityki. Wybrane zagadnienia prakseologiczne", Krzysztof Murawski, Warszawa 1999 : [recenzja] / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski, Krzysztof Murawski,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1, 2001165-167   Pobierz
Opis
artykułu
"O filozofię bać się nie musimy", Barbara Skarga, Warszawa 1999 : [recenzja] / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski, Barbara Skarga,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 2, 2001157-160   Pobierz
Opis
artykułu
"Wiedza a założeniowość", pod red. Aliny Motyckiej, Warszawa 2000 : [recenzja] / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski, Alina Motycka,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 2, 2001160-164   Pobierz
Opis
artykułu
"Filozofia współczesna. Główne nurty", Andrzej Miś, Warszawa 2000 : [recenzja] / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski, Andrzej Miś,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1, 2002146-149   Pobierz
Opis
artykułu
"Štúrovci a Hegel. K problematike slovenského heglianizmu a antiheglianizmu", Rudolf Dupkala, Prešov 2000 : [recenzja] / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski, Rudolf Dupkala,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1, 2002150-153   Pobierz
Opis
artykułu
"Między mitem a logosem. Europejski podręcznik filozofii. Dialektyka greckiego oświecenia jako europejski paradygmat", pod red. Barbary A. Markiewicz, Warszawa 2000 : [recenzja] / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski, Barbara A. Markiewicz,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1-2, 2000247-251   Pobierz
Opis
artykułu
"Błędy, spory, argumenty. Szkice z logiki stosowanej", Teresa Hołówka, Warszawa 1998 : [recenzja] / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski, Teresa Hołówka,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1-2, 2000251-255   Pobierz
Opis
artykułu
"Arbitralność filozofii", Józef Niżnik, Warszawa 1999 : [recenzja] / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski, Józef Niżnik,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1-2, 2000255-259   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i twórczość filozoficzna Karla R. Poppera / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski,
Mazowieckie Studia Humanistyczne - 1, 200133-50   Pobierz
Opis
artykułu
Leszek Kołakowski - jako krytyk uniwersalizmu kulturowego / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2001263-276   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.